Browsing Hausa translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.

These translations are shared with Nautilus main series template nautilus.

381390 of 1058 results
381.
If set to true, then Nautilus will have a feature allowing you to delete a file immediately and in-place, instead of moving it to the trash. This feature can be dangerous, so use caution.
Idan an shirya zuwa gaskiya, sannan Nautilus zai sami wata siffa da zai yarda ka goge wani fayil da gaggawa, kuma cikin-wurin, maimakon motsa shi zuwa kwandon shara. Wannan siffa zai iya zama mai haɗari, sabo da haka, yi a tsanke.
Translated by saudat mohammed
Located in ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:8
382.
When to show number of items in a folder
Lokacin da ya kamata a nuna yawan abubuwa na cikin wani shamis
Translated by saudat mohammed
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:102
383.
Speed tradeoff for when to show the number of items in a folder. If set to "always" then always show item counts, even if the folder is on a remote server. If set to "local-only" then only show counts for local file systems. If set to "never" then never bother to compute item counts.
(no translation yet)
Located in ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:10
384.
Type of click used to launch/open files
Irin dannawa da aka amfani da wajen gabatar da/buɗe fayiloli
Translated by saudat mohammed
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:107
385.
Possible values are "single" to launch files on a single click, or "double" to launch them on a double click.
Kima masu yiwu sune "guda" don gabatar da fayiloli idan an danna sau ɗaya, ko "dobur" don gabatar da su idan an dannawa sau biyu.
Translated by saudat mohammed
Located in ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:12
386.
What to do with executable text files when activated
Abin da za'a iya yi da fayilolin rubutu wanda za'a iya zartar da idan an kunna
Translated by saudat mohammed
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:129
387.
What to do with executable text files when they are activated (single or double clicked). Possible values are "launch" to launch them as programs, "ask" to ask what to do via a dialog, and "display" to display them as text files.
Abin da za ka iya yi da fayilolin rubutu wanda za'a iya zartar da idan an kunna su (an danna sau ɗaya ko biyu). Kima masu yiwu sune "gabatar da" don a gabatar da su kamar shiryoyi, "yi tambaya" don ya yi tambaya ga abin da za'a yi ta wani zauren akwatin bayani, da "nuna" don ya nuna su kamar fayilolin rubutu.
Translated by saudat mohammed
Located in ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:14
388.
Show the package installer for unknown mime types
(no translation yet)
Located in ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:15
389.
Whether to show the user a package installer dialog in case an unknown mime type is opened, in order to search for an application to handle it.
(no translation yet)
Located in ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:16
390.
Use extra mouse button events in Nautilus' browser window
(no translation yet)
Located in ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:17
381390 of 1058 results

This translation is managed by translation group ubuntu-translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: saudat mohammed.