Translations by saudat mohammed

saudat mohammed has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 308 results
185.
If you delete an item, it will be permanently lost.
2017-07-31
Idan ka goge wani abu, za ka rasa shi har abada.
188.
Empty _Trash
2017-07-31
Kwandon Shara _Mai Maras Komai
192.
Deleting files
2017-07-31
Ana goge fayiloli
194.
Error while deleting.
2017-07-31
Kuskure a lokacin da ake goge.
218.
Error while copying.
2017-07-31
Kuskure a lokacin da ake kwafe.
219.
Error while moving.
2017-07-31
Kuskure a lokacin da ake motsa.
252.
You cannot move a folder into itself.
2017-07-31
Ba za ka iya gusa wani shamis zuwa cikin kansa ba.
253.
You cannot copy a folder into itself.
2017-07-31
Ba za ka iya kwafe wani fayil zuwa cikin kansa ba.
254.
The destination folder is inside the source folder.
2017-07-31
Wurin da za'a kai shamis na cikin mafarin shamis.
256.
You cannot copy a file over itself.
2017-07-31
Ba za ka iya kwafe wani fayil kan kansa ba.
364.
This is disabled due to security considerations.
2017-07-31
An kashe wannan don kara tsaro.
365.
There was an error launching the application.
2017-07-31
An sami kuskure wajen gabatar da shirin ayukan.
366.
This drop target only supports local files.
2017-07-31
Wannan drop taget na goyi bayan fayiloli na cikin na'ura kawai.
367.
To open non-local files copy them to a local folder and then drop them again.
2017-07-31
Idan ana son buɗe fayiloli waɗanda ba masu-cikin na'ura ba, ka kwafe su zuwa wani shamis na cikin na'ura sannan ka sake yar da su.
368.
To open non-local files copy them to a local folder and then drop them again. The local files you dropped have already been opened.
2017-07-31
Idan kana son buɗe fayiloli waɗanda basu-cikin na'ura, ka kwafe su zuwa wani shamis na cikin na'ura sannan ka sake yar da su. An riga an buɗe fayiloli na cikin na'ura wanda ka yar da.
369.
Details:
2017-07-31
Cikakken Bayanai:
380.
Whether to enable immediate deletion
2017-07-31
Ko za'a fara gogewa yanzu-yanzu
381.
If set to true, then Nautilus will have a feature allowing you to delete a file immediately and in-place, instead of moving it to the trash. This feature can be dangerous, so use caution.
2017-07-31
Idan an shirya zuwa gaskiya, sannan Nautilus zai sami wata siffa da zai yarda ka goge wani fayil da gaggawa, kuma cikin-wurin, maimakon motsa shi zuwa kwandon shara. Wannan siffa zai iya zama mai haɗari, sabo da haka, yi a tsanke.
382.
When to show number of items in a folder
2017-07-31
Lokacin da ya kamata a nuna yawan abubuwa na cikin wani shamis
384.
Type of click used to launch/open files
2017-07-31
Irin dannawa da aka amfani da wajen gabatar da/buɗe fayiloli
385.
Possible values are "single" to launch files on a single click, or "double" to launch them on a double click.
2017-07-31
Kima masu yiwu sune "guda" don gabatar da fayiloli idan an danna sau ɗaya, ko "dobur" don gabatar da su idan an dannawa sau biyu.
386.
What to do with executable text files when activated
2017-07-31
Abin da za'a iya yi da fayilolin rubutu wanda za'a iya zartar da idan an kunna
387.
What to do with executable text files when they are activated (single or double clicked). Possible values are "launch" to launch them as programs, "ask" to ask what to do via a dialog, and "display" to display them as text files.
2017-07-31
Abin da za ka iya yi da fayilolin rubutu wanda za'a iya zartar da idan an kunna su (an danna sau ɗaya ko biyu). Kima masu yiwu sune "gabatar da" don a gabatar da su kamar shiryoyi, "yi tambaya" don ya yi tambaya ga abin da za'a yi ta wani zauren akwatin bayani, da "nuna" don ya nuna su kamar fayilolin rubutu.
398.
Maximum image size for thumbnailing
2017-07-31
Iyaka girmar zane da za'a rage zuwa girmar 'ɗan yasta
399.
Images over this size (in bytes) won't be thumbnailed. The purpose of this setting is to avoid thumbnailing large images that may take a long time to load or use lots of memory.
2017-07-31
Ba za'a rage girman zane-zane wanda suka wuce iyaka wannan girma (cikin bytes) zuwa girma na 'ɗan yasta ba. Amfanin wannan shiri don ya hana rage girman babbar zane-zane wanda zasu iya ɗau lokaci wajen lodi ko masu amfani da yawan ƙwaƙwalwa zuwa girmar 'ɗan yatsu.
400.
Show folders first in windows
2017-07-31
Nuna shamis da farko cikin tagogi
401.
If set to true, then Nautilus shows folders prior to showing files in the icon and list views.
2017-07-31
Idan an shirya zuwa gaske, sannan Nautilus zai nuna shamis kafin ya nuna fayiloli cikin kallo na alama da jeri.
402.
Default sort order
2017-07-31
Difwalt ɗin tsarin kasawa
404.
Reverse sort order in new windows
2017-07-31
Yi juyin waina na tsarin kasawa cikin sabobbin taga
405.
If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted by name, then instead of sorting the files from "a" to "z", they will be sorted from "z" to "a"; if sorted by size, instead of being incrementally they will be sorted decrementally.
2017-07-31
In da gaske, za'a kasa fayiloli cikin sabobbin tagogi ta tsarin juyin waina. misali, idan an kasa su ta suna, maimakon a kasa fayilolin daga "a" zuwa "z", za'a kasa su daga "z" zuwa "a"; idan an kasa su ta girma, za'a kasa su ta ragewa maimakon ta ƙari.
406.
Default folder viewer
2017-07-31
Difwalt na kallon shamis
408.
Whether to show hidden files
2017-07-31
Ko za'a nuna fayilolin da aka ɓoye
414.
List of possible captions on icons
2017-07-31
Jerin kafshan masu yiwu na kan alamomi
416.
Default icon zoom level
2017-07-31
Difwalt ɗin matsayin jawowa kusa da nesa na alama
417.
Default zoom level used by the icon view.
2017-07-31
Difwalt na matsayin jawowa kusa da nesa wanda kallon alama ke amfani da.
422.
Default list zoom level
2017-07-31
Difwalt ɗin matsayin jawowa kusa da nesa na lissafi
423.
Default zoom level used by the list view.
2017-07-31
Difwalt na matsayin jawowa kusa da nesa wanda kallon jeri ke amfani da.
424.
Default list of columns visible in the list view
2017-07-31
Difwalt na jerin layuka tsaye da ake iya gani cikin kallon jerin
425.
Default list of columns visible in the list view.
2017-07-31
Difwalt na jerin layuka tsaye da ana iya gani cikin kallon jerin.
426.
Default column order in the list view
2017-07-31
Difwalt na tsarin layi tsaye da ke cikin kallon jerin
427.
Default column order in the list view.
2017-07-31
Difwalt na tsarin layi tsaye da ke cikin kallon jerin.
430.
Desktop font
2017-07-31
Nau'in rubutun kwamfyutan tebur
431.
The font description used for the icons on the desktop.
2017-07-31
Kwatanci na nau'in rubutu da aka amfani da wa alamomi masu kan kwamfyutan tebur.
432.
Home icon visible on desktop
2017-07-31
Alama na gida da ake gani kan kwamfyutan tebur
433.
If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on the desktop.
2017-07-31
Idan an shirya zuwa gaske, za'a saka wata alama mai haɗa zuwa shamis na gida kan kwamfyutan tebur.
434.
Trash icon visible on desktop
2017-07-31
Ana iya ganin alamar Kwandon Shara kan kwamfyutan tebur
435.
If this is set to true, an icon linking to the trash will be put on the desktop.
2017-07-31
Idan an shirya zuwa gaske, za'a saka wata alama mai haɗa zuwa kwandon shara kan kwamfyutan tebur
436.
Show mounted volumes on the desktop
2017-07-31
Nuna ƙarfin murya da aka ɗaura kan kwamfyutan tebur
437.
If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the desktop.
2017-07-31
Idan an shirya zuwa gaske, za'a saka alamomi masu haɗa zuwa ƙarfin murya kan kwamfyutan tebur.
440.
Desktop home icon name
2017-07-31
Sunan alama na gidan kwamfyutan tebur