Translations by GunChleoc

GunChleoc has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 190 results
1.
Nautilus, also known as Files, is the default file manager of the GNOME desktop. It provides a simple and integrated way of managing your files and browsing your file system.
2018-03-24
’S e am manaidsear fhaidhlichean tùsail aig an deasga GNOME a th’ anns an Nautilus ris a chanar Faidhlichean cuideachd. Bheir e dòigh simplidh ’s amalaichte dhut gus na faidhlichean agad a stiùireadh ’s an siostam-fhaidhlichean a rùrachadh.
2014-02-06
'S e am manaidsear fhaidhlichean tùsail aig an deasga GNOME a th' anns an Nautilus ris a chanar Faidhlichean cuideachd. Bheir e dòigh simplidh 's amalaichte dhut gus na faidhlichean agad a stiùireadh 's an siostam-fhaidhlichean a rùrachadh.
2.
Nautilus supports all the basic functions of a file manager and more. It can search and manage your files and folders, both locally and on a network, read and write data to and from removable media, run scripts, and launch applications. It has three views: Icon Grid, Icon List, and Tree List. Its functions can be extended with plugins and scripts.
2018-03-24
Bheir Nautilus taic do na h-uile foincsean bunasach aig manaidsear fhaidhlichean ’s a bharrachd. Tha e comasach air lorg sna faidhlichean agus pasganan agad ’s an stiùireadh, an dà chuid gu ionadail ’s air lìonra, air dàta a leughadh ’s a sgrìobhadh gu uidheaman so-ghiùlain, air sgriobtaichean a ruith agus air prògraman a thòiseachadh. Tha trì seallaidhean ri fhaighinn: griod de dh’ìomhaigheagan, liosta no craobh. Gabhaidh na feartan a leudachadh le plugain ’s sgriobtaichean.
2014-02-06
Bheir Nautilus taic do na h-uile foincsean bunasach aig manaidsear fhaidhlichean 's a bharrachd. Tha e comasach air lorg sna faidhlichean agus pasganan agad 's an stiùireadh, an dà chuid gu ionadail 's air lìonra, air dàta a leughadh 's a sgrìobhadh gu uidheaman so-ghiùlain, air sgriobtaichean a ruith agus air prògraman a thòiseachadh. Tha trì seallaidhean ri fhaighinn: griod de dh'ìomhaigheagan, liosta no craobh. Gabhaidh na feartan a leudachadh le plugain 's sgriobtaichean.
25.
Cu_t
2014-01-23
_Gearr
26.
_Copy
2014-01-23
Dèan _lethbhreac
27.
_Paste
2014-01-23
_Cuir ann
30.
_Cancel
2014-01-23
_Sguir dheth
31.
You can stop this operation by clicking cancel.
2018-03-24
’S urrainn dhut sgur dhe seo ma bhriogas tu air “Sguir dheth”.
51.
Accessed
2014-01-23
Air inntrigeadh
52.
The date the file was accessed.
2014-01-23
An latha a chaidh am faidhle inntrigeadh.
68.
Relevance rank for search
2018-03-24
Rangachadh a’ bhuntainneis luirg
72.
_OK
2014-01-23
_Ceart ma-tha
125.
Merge folder “%s”?
2018-03-24
A bheil thu airson am pasgan “%s” a cho-aonadh?
126.
Merging will ask for confirmation before replacing any files in the folder that conflict with the files being copied.
2018-03-24
Ma nì thu co-aonadh, thèid faighneachd dhìot mus dèid faidhle sam bith a chur an àite nam faidhlichean sa phasgan a tha ann an còmhstri leis an fheadhainn a thig ’nan àite.
127.
An older folder with the same name already exists in “%s”.
2018-03-24
Tha pasgan nas sine ann mu thràth air a bheil “%s”.
128.
A newer folder with the same name already exists in “%s”.
2018-03-24
Tha pasgan nas ùire ann mu thràth air a bheil “%s”.
129.
Another folder with the same name already exists in “%s”.
2018-03-24
Tha pasgan eile ann mu thràth air a bheil “%s”.
131.
Replace folder “%s”?
2018-03-24
A bheil thu airson a chur an àite a’ phasgain “%s”?
132.
A folder with the same name already exists in “%s”.
2018-03-24
Tha pasgan eile ann an “%s” mu thràth air a bheil an aon ainm.
133.
Replace file “%s”?
2018-03-24
A bheil thu airson a chur an àite an fhaidhle “%s”?
134.
Replacing it will overwrite its content.
2018-03-24
Ma chuireas tu ’na àite e, thèid sgrìobhadh thairis air an t-susbaint ann.
135.
An older file with the same name already exists in “%s”.
2018-03-24
Tha faidhle nas sine ann an “%s” mu thràth air a bheil an aon ainm.
136.
A newer file with the same name already exists in “%s”.
2018-03-24
Tha faidhle nas ùire ann an “%s” mu thràth air a bheil an aon ainm.
137.
Another file with the same name already exists in “%s”.
2018-03-24
Tha faidhle eile ann an “%s” mu thràth air a bheil an aon ainm.
142.
Replace with
2018-03-24
Cuir na leanas ’na àite
144.
_Select a new name for the destination
2018-03-24
_Tagh ainm ùr airson a’ cheann-uidhe
155.
_Replace
2018-03-24
_Cuir ’na àite
190.
Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item?
Are you sure you want to permanently delete the %'d selected items?
2018-03-24
A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson an %'d nì a thagh thu a sguabadh às gu buan?
A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson an %'d nì a thagh thu a sguabadh às gu buan?
A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson na %'d nithean a thagh thu a sguabadh às gu buan?
A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson na %'d nì a thagh thu a sguabadh às gu buan?
194.
Error while deleting.
2018-03-24
Thachair mearachd nuair a bha sinn ’gan sguabadh às.
206.
Trashing Files
2018-03-24
A’ cur nam faidhlichean dhan sgudal
207.
Deleting Files
2018-03-24
A’ sguabadh às nam faidhlichean
213.
Unable to access “%s”
2018-03-24
Chan urrainn dhuinn cothrom fhaighinn air “%s”
217.
Preparing to trash %'d file
Preparing to trash %'d files
2018-03-24
Ag ullachadh airson %'d fhaidhle a chur dhan sgudal
Ag ullachadh airson %'d fhaidhle a chur dhan sgudal
Ag ullachadh airson %'d faidhlichean a chur dhan sgudal
Ag ullachadh airson %'d faidhle a chur dhan sgudal
218.
Error while copying.
2018-03-24
Thachair mearachd nuair a bha sinn a’ dèanamh lethbhreac.
219.
Error while moving.
2018-03-24
Thachair mearachd nuair a bha sinn a’ dèanamh gluasad.
220.
Error while moving files to trash.
2018-03-24
Thachair mearachd fhad a bha sinn a’ gluasad faidhlichean dhan sgudal.
227.
There was an error getting information about the destination.
2018-03-24
Thachair mearachd nuair a dh’fheuch sinn ri fiosrachadh fhaighinn mun cheann-uidhe.
231.
The destination is read-only.
2018-03-24
Tha an ceann-uidhe ri leughadh a-mhàin.
248.
Could not remove the source folder.
2018-03-24
Cha b’ urrainn dhuinn am pasgan tùsail a ghluasad.
252.
You cannot move a folder into itself.
2018-03-24
Chan urrainn dhut pasgan a ghluasad ’na bhroinn fhèin.
253.
You cannot copy a folder into itself.
2018-03-24
Chan urrainn dhut lethbhreac de phasgan a ghluasad ’na bhroinn fhèin.
254.
The destination folder is inside the source folder.
2018-03-24
Tha am pasgan cinn-uidhe am broinn a’ phasgain thùsail.
256.
You cannot copy a file over itself.
2018-03-24
Chan urrainn dhut lethbhreac de dh’fhaidlhe a ghluasad os a chionn fhèin.
260.
Copying Files
2018-03-24
A’ dèanamh lethbhreac dhe na faidhlichean
264.
Moving Files
2018-03-24
A’ gluasad nam faidhlichean
266.
Making link to %'d file
Making links to %'d files
2018-03-24
A’ dèanamh ceangal ri %'d fhaidhle
A’ dèanamh ceangal ri %'d fhaidhle
A’ dèanamh ceangal ri %'d faidhlichean
A’ dèanamh ceangal ri %'d faidhle
268.
Symbolic links only supported for local files
2014-02-06
Chan eil taic ri ceanglaichean samhlachail ach airson faidhlichean ionadail
269.
The target doesn't support symbolic links.
2014-02-06
Chan eil an targaid a' cur taic ri ceanglaichean samhlachail.
270.
There was an error creating the symlink in %F.
2014-02-06
Thachair mearachd nuair a bha sinn a' cruthachadh a' cheangail shamhlachail ann an %F.