Translations by Akerbeltz

Akerbeltz has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 938 results
~
You should have received a copy of the GNU General Public License along with Nautilus; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
2013-09-10
Bu chòir gun d'fhuair thu lethbhreac dhen GNU General Public License an cois gleus nam faidhlichean; mur an d'fhuair, sgrìobh gun Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, Stàitean Aonaichte Aimeireaga
~
Files is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
2013-09-10
Tha gleus nam faidhlichean 'na bhathar-bog saor; 's urrainn dhut ath-sgaoileadh agus/no atharrachadh fo theirmichean a' GNU General Public License mar a chaidh fhoillseachadh leis a' Free Software Foundation; co-dhiù tionndadh 2 dhen cheadachas no (ma lùigeas tu) tionndadh nas ùire sam bith dheth.
~
Copyright © %Id–%Id The Files authors
2013-09-10
Còir-lethbhreac © %Id–%Id Ùghdaran gleus nam faidhlichean
~
Files is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
2013-09-10
Tha gleus nam faidhlichean 'ga sgaoileadh is sinne an dòchas gum bi e gu feum ach 's ann as aonais barantais sam bith; fiù às aonais barantas fillte a thaobh SO-MHARSANTACHD no ION-FHREAGARRACHD A CHUM FEUM SAM BITH. Faic a' GNU General Public License airson barrachd fiosrachaidh.
~
Restore each selected icons to its original size
2013-09-10
Aisig meud tùsail de gach ìomhaigheag
~
Could not parse arguments
2013-09-10
Cha b' urrainn dhuinn na h-argamaidean a pharsadh
~
_About Files
2013-09-10
_Mu dhèidhinn nam faidhlichean
~
You should have received a copy of the GNU General Public License along with Nautilus; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
2013-05-09
Bu chòir gun d'fhuair thu lethbhreac dhen GNU General Public License an cois Nautilus; mur an d'fhuair, sgrìobh gun Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, Stàitean Aonaichte Aimeireaga
~
There was an error displaying help.
2013-05-02
Bha mearachd ann a' taisbeanadh na cobharach.
~
Browse the file system with the file manager
2013-05-01
Brabhsaich an siostam faidhle le manaidsear nam faidhlichean
~
--geometry cannot be used with more than one URI.
2013-05-01
Cha ghabh --geometry a chleachdadh le barrachd air aon URI.
~
The font _description used for the icons on the desktop.
2013-05-01
Tuairisgeul a' chruth-chlò a chleachdar airson ìomhaigheagan air an _deasg.
~
Set as _Background
2013-04-25
Suidhich mar chùlai_bh
4.
Connect to Server
2013-05-02
Ceangal ris an fhrithealaiche
6.
Access and organize files
2013-05-01
Faigh cothrom air faidhlichean is rianaich iad
9.
Saved search
2013-04-25
Lorg a chaidh a shàbhaladh
10.
Archive Mounter
2013-04-25
Munntaichear tasglainn
11.
Home Folder
2013-05-01
Pasgan dachaigh
12.
Open your personal folder
2013-05-01
Fosgail am pasgan pearsanta agad
16.
The text of the label.
2013-04-25
Teacsa na leubail.
17.
Justification
2013-04-25
Blocachadh
18.
The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See GtkMisc::xalign for that.
2013-04-25
Co-thaobhadh nan loidhnichean ann an teacsa na leubail an coimeas ris a chèile. CHA DOIR seo buaidh air co-thaobhadh na leubail am broinn a' chuibhrinn aige. Seall GtkMisc::xalign airson sin.
19.
Line wrap
2013-09-10
Pasgadh nan loidhnichean
20.
If set, wrap lines if the text becomes too wide.
2013-04-25
Ma shuidhicheas tu seo, paisg na loidhnichean ma dh'fhàsas an teacsa ro leathann.
21.
Cursor Position
2013-04-25
Ionad a' chùrsair
22.
The current position of the insertion cursor in chars.
2013-04-25
Ionad làithreach a' chùrsair ann an caractaran.
23.
Selection Bound
2013-04-25
Ceangailte ris an taghadh
24.
The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars.
2013-04-25
Ionad ceann thall an taghaidh on chùrsair ann an caractaran.
28.
Select All
2013-04-25
Tagh na h-uile
29.
Show more _details
2013-04-25
Seall barrach_d mion-fhiosrachadh
31.
You can stop this operation by clicking cancel.
2013-04-25
'S urrainn dhut sgur dhe seo ma bhriogas tu air "Sguir dheth".
32.
(invalid Unicode)
2013-04-25
(Unicode mì-dhligheach)
34.
The selection rectangle
2013-04-28
Ceart-cheàrnach an taghaidh
35.
Cut the selected text to the clipboard
2013-04-25
Gearr an teacsa a thagh thu air an stòr-bhòrd
36.
Copy the selected text to the clipboard
2013-09-10
Cuir lethbhreac dhen teacsa a thagh thu air an stòr-bhòrd
2013-04-25
Cuir lethbhreac an teacsa a thagh thu air an stòr-bhòrd
37.
Paste the text stored on the clipboard
2013-04-25
Cuir an teacsa a tha air an stòr-bhòrd ann
38.
Select _All
2013-04-25
Tagh n_a h-uile
39.
Select all the text in a text field
2013-04-25
Tagh an teacsa air fad ann an raon teacsa
40.
Move _Up
2013-04-25
Gluais s_uas
41.
Move Dow_n
2013-04-25
Gluais sìo_s
42.
Use De_fault
2013-04-25
Cleachd a' bhu_n-roghainn
44.
The name and icon of the file.
2013-04-25
Ainm is ìomhaigheag an fhaidhle.
46.
The size of the file.
2013-04-25
Meud an fhaidhle.
48.
The type of the file.
2013-04-25
Seòrsa an fhaidhle.
49.
Modified
2013-09-10
Air atharrachadh
50.
The date the file was modified.
2013-04-25
An latha a chaidh am faidhle atharrachadh.
52.
The date the file was accessed.
2013-04-25
An latha a rinneadh inntrigeadh dhan fhaidhle.
54.
The owner of the file.
2013-04-25
Sealbhadair an fhaidhle.
55.
Group
2013-04-25
Buidheann