Translations by alasdair caimbeul

alasdair caimbeul has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1117 results
~
Files is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
2013-02-06
Tha Faidhlichean ga sgaoileadh ann an dòchas gum bi e feumail, ach GUN BARRANTAS SAM BITH: às aonais eadhon barrantas fillte a-staigh de MARSANTACHD no ION-FHREAGARRACHD OBRACHAIDH. Faic an GNU Ceadachas Poblach Coitcheann airson barrachd mion-chunntasan.
~
Files is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
2013-02-06
'S e bathar-bog saor th' ann faidhlichean; Faodaidh tu sgaoileadh e agus/no a dh'atharrachadh fo cùmhnant Ceadachas Poblach Coitcheann GNU mar a dh'fhoillsichear leis Am Fonndas Bathar-bog Saorsail (FSF) an dara cuid tionndadh 2 a' Cheadachas, no (do thaghadh fhèin) tionndadh sam bith nas anmoch.
~
Copyright © %Id–%Id The Files authors
2013-02-06
Dlighe-sgrìobhaidh © %Id–%Id Ùghdairean na faidhlichean
~
Restore each selected icons to its original size
2013-02-03
Aisig gach ìomhaigheagan taghte gu ruige am meud tùsail
~
Could not parse arguments
2013-02-03
Cha b'urrainn parsadh na argamaidean
~
_About Files
2013-02-03
_Mu faidhlichean
~
Select Destination
2012-12-30
Tagh ceann-uidhe
~
_Browse
2012-12-30
_Brabhsaich
~
You should have received a copy of the GNU General Public License along with Nautilus; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
2011-12-01
Bu choir dhut air fhaighinn copaidh den Ceadachas Poblach Coitcheann GNU còmhla le Nautilus; ma 's nach e, sgrìobh gu Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
~
Browse the file system with the file manager
2011-11-24
Brabhsadh an t-siostam faidle leis am manaidsear faidle
~
--geometry cannot be used with more than one URI.
2011-11-23
--geometry chan urrainn cleachd le barrachd na aon URI.
~
The font _description used for the icons on the desktop.
2011-11-22
An _dealbh-chunntas air chleachdadh son ìomhaigheag air a' bhàrr-deasc.
~
There was an error displaying help.
2011-11-22
Bha mearachd ann taisbeanadh cobhair.
~
Set as _Background
2011-11-13
Suidhich mar _Cùl-raon
3.
Run Software
2013-01-04
Ruith bathar-bog
4.
Connect to Server
2011-11-22
Ceangal gu Frithealaiche
5.
Files
2011-11-20
Faidhlichean
6.
Access and organize files
2011-11-21
Faigh cothrom agus rianaich faidhlichean
7.
folder;manager;explore;disk;filesystem;
2013-03-14
pasgan;manaidsear;rannsaich;diosg;siostam-faidhle;
8.
Open a New Window
2012-03-07
Fosgail uinneag ùr
9.
Saved search
2011-11-06
Sireadh air shàbhaladh
10.
Archive Mounter
2011-11-06
Àrdaichear Tasglann
11.
Home Folder
2011-11-19
Pasgan Dhachaigh
12.
Open your personal folder
2011-11-27
Fosgail do phasgan phearsanta
2011-11-20
Fosgail do phasgan pearsanta
13.
X
2011-08-27
X
14.
Y
2011-08-27
Y
15.
Text
2011-08-27
Teacsa
16.
The text of the label.
2011-11-06
An teacsa a' bhileag
17.
Justification
2011-11-06
Fìrinneachadh
18.
The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See GtkMisc::xalign for that.
2011-11-12
A co-thaobhadh den loidhnichean anns an teacsa den bhileag a rèir a' chèile. CHAN EIL seo toirt buaidh air a co-thaobhadh den bhileag taobh a-staigh a cho-roinneadh fhèin. Faic GtkMisc::xalign son sin.
19.
Line wrap
2011-11-12
Pasgadh loidhne
20.
If set, wrap lines if the text becomes too wide.
2011-11-12
Ma suidhichte, paisg loidhnichean ma tha an teacsa ro-fharsaing.
21.
Cursor Position
2011-11-12
Àite Cùrsair
22.
The current position of the insertion cursor in chars.
2011-11-12
An àite làithreach den innteart cùrsair ann a' charactaran.
23.
Selection Bound
2011-11-12
Bacadh Thaghadh
24.
The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars.
2011-11-12
An àite mu choinneamh deireadh den thaghadh bhon chùrsair ann a' charactaran.
28.
Select All
2011-11-12
Tagh Na H-Uile
29.
Show more _details
2011-11-12
Seall barrachd _mion-chunntas
31.
You can stop this operation by clicking cancel.
2011-11-12
Faodaidh tu stad an obrachadh seo le briogadh sguir.
32.
(invalid Unicode)
2011-11-12
(Unicode Mì-dhligheach)
33.
Home
2011-11-01
Dhachaigh
34.
The selection rectangle
2011-11-18
An taghadh ceart-cheàrnach
35.
Cut the selected text to the clipboard
2011-11-12
Geàrr an teacsa thaghte gu ruig a' bhòrd-chliopaichean
36.
Copy the selected text to the clipboard
2011-11-12
Copaidh an teacsa thaghte gu ruig a' bhòrd-chliopaichean
37.
Paste the text stored on the clipboard
2011-11-28
Cuir an-seo an teacsa air a stòradh air a' bhòrd-chliopaichean
2011-11-12
Glaodh an teacsa air a stòradh air a' bhòrd-chliopaichean
38.
Select _All
2011-11-01
Tagh _Na H-Uile
39.
Select all the text in a text field
2011-11-12
Tagh na h-uile teacsa ann an raon teacsa
40.
Move _Up
2011-11-12
Gluais _Suas