Browsing Czech translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Czech guidelines.

These translations are shared with Nautilus main series template nautilus.

110 of 16 results
31.
You can stop this operation by clicking cancel.
Tuto operaci můžete zastavit kliknutím na Zrušit.
Translated by Jakub Žáček on 2009-01-16
Located in eel/eel-stock-dialogs.c:213
384.
Type of click used to launch/open files
Typ kliknutí používaný pro spuštění/otevření souborů
Translated by Miloslav Trmac on 2005-11-09
Reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2007-06-19
Located in data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:122
385.
Possible values are "single" to launch files on a single click, or "double" to launch them on a double click.
Možné hodnoty jsou „single“ pro spouštění souborů jednoduchým klepnutím, nebo „double“ pro jejich spouštění dvojitým klepnutím.
Translated by Drom on 2010-03-30
Located in ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:12
387.
What to do with executable text files when they are activated (single or double clicked). Possible values are "launch" to launch them as programs, "ask" to ask what to do via a dialog, and "display" to display them as text files.
Co dělat se spustitelnými textovými soubory, když jsou aktivovány (je na ně jednou nebo dvakrát klepnuto). Možné hodnoty jsou „launch“ pro jejich spuštění jako programy, „ask“ pro dotaz, co dělat, pomocí dialogu, a „display“ pro jejich zobrazení jako textové soubory.
Translated by Drom on 2010-03-30
Located in ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:14
397.
Speed tradeoff for when to show a file as a thumbnail. If set to "always" then always thumbnail, even if the folder is on a remote server. If set to "local-only" then only show thumbnails for local file systems. If set to "never" then never bother to thumbnail files, just use a generic icon. Despite what the name may suggest, this applies to any previewable file type.
Rozhodnutí, kdy zobrazovat soubory jako náhled. Je-li nastaveno na „always“, tak pokaždé tvořit náhledy, i když je složka na vzdáleném serveru. Je-li nastaveno na „local-only“, zobrazovat náhledy jen pro místní systémy souborů. Je-li nastaveno na „never“, tak se nikdy neobtěžovat s náhledy obrázků, prostě použít obecnou ikonu. Toto bude provedeno vždy, nehledě na název souboru.
Translated by Drom on 2012-09-24
Located in ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:24
399.
Images over this size (in bytes) won't be thumbnailed. The purpose of this setting is to avoid thumbnailing large images that may take a long time to load or use lots of memory.
Pro obrázky nad tuto velikost (v bajtech) nebudou tvořeny náhledy. Účel tohoto nastavení je vyhnout se tvoření náhledů velkých obrázků, které se mohou dlouho načítat a používat hodně paměti.
Translated and reviewed by Miloslav Trmac on 2005-11-09
Located in ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:26
401.
If set to true, then Nautilus shows folders prior to showing files in the icon and list views.
Je-li nastaveno na pravda (true), zobrazuje Nautilus při Zobrazení s ikonami a Zobrazení v seznamu složky před soubory.
Translated by Petr Kovar on 2009-07-06
Located in ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:28
415.
A list of captions below an icon in the icon view and the desktop. The actual number of captions shown depends on the zoom level. Some possible values are: "size", "type", "date_modified", "owner", "group", "permissions", and "mime_type".
Seznam titulků pod ikonou a na pracovní ploše při Zobrazení s ikonami. Skutečný počet zobrazovaných titulků závisí na úrovni zvětšení. Možné hodnoty jsou: „size“ (velikost), „type“ (typ), „date_modified“ (datum úprav), „owner“ (vlastník), „group“ (skupina), „permissions“ (oprávnění) a „mime_type“ (typ MIME).
Translated by Drom on 2012-09-24
Located in ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:42
577.
_Arrange items:
_Rozmístit položky:
Translated and reviewed by Miloslav Trmac on 2005-11-09
Located in ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:3
586.
_Single click to open items
Aktivovat položky _jediným kliknutím
Translated by Petr Kovar on 2008-02-23
Reviewed by Kamil Páral on 2008-02-23
Located in src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:417
110 of 16 results

This translation is managed by Ubuntu Czech Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Adam Matoušek, Doctor, Drom, HPSOFT, JMP, Jakub Friedl, Jakub Kočí, Jakub Žáček, Jan Vlnas, Kamil Páral, Konki, Lukas Novotny, Marv-CZ, Miloslav Trmac, Ondřej Nový, Pavel Mlčoch, Petr Kovar, Petr Tomeš, Radim Kolář, Tadeáš Pařík, Vojtěch Trefný.