Translations by Engin BAHADIR

Engin BAHADIR has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

113 of 13 results
4.
multi key %s does not exist
2010-12-17
çoklu %s anahtarı bulunamadı
5.
can't lock index cache %s
2010-12-17
%s içerik önbelleği kilitlenemez
6.
index cache %s corrupt
2010-12-17
%s içerik önbelleği bozuk
7.
cannot replace key %s
2010-12-17
%s anahtarı değiştirilemez
10.
Database %s corrupted; rebuild with mandb --create
2010-12-17
%s Veritabanı bozuk; mandb --create ile tekrar oluşturun
14.
[MAN DATABASE]
2010-12-17
[MAN VERİTABANI]
24.
man command failed with exit status %d
2010-12-17
çıkış durumu %d ile man komutu başarısız oldu
25.
NULL content for key: %s
2010-12-17
Anahtar için boş içerik: %s
30.
can't update index cache %s
2010-12-17
%s içerik önbelleği güncellenemedi
37.
can't create index cache %s
2010-12-17
%s içerik önbelleği oluşturulamadı
38.
Updating index cache for path `%s/%s'. Wait...
2010-12-17
`%s/%s' Yolunun içerik önbelleği güncelleniyor. Bekleyiniz...
40.
Purging old database entries in %s...
2010-12-17
%s içindeki eski veritabanı girdileri temizleniyor...
41.
warning: failed to store entry for %s(%s)
2010-12-17
uyarı: %s(%s) girdisini saklama başarısız oldu