Translations by Akerbeltz

Akerbeltz has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

128 of 28 results
1.
Success.
2013-07-11
Shoirbhich leat.
2.
Failure.
2013-07-11
Dh'fhàillig e.
3.
Authentication failed
2013-07-11
Dh'fhàillig an dearbhadh
4.
Registering client failed
2013-07-11
Dh'fhàillig clàradh a' chliant
5.
Registering client was successful
2013-07-11
Chaidh an cliant a chlàradh
6.
Attempting to register at %s
2013-07-11
A' feuchainn ri clàradh aig %s
7.
Disabling client failed
2013-07-11
Dh'fhàillig cur à comas a' chliant
8.
Disabling client was successful
2013-07-11
Chaidh an cliant a chur à comas
9.
Attempting to disable landscape client.
2013-07-11
A' feuchainn ri cliant Landscape a chur à comas.
11.
None
2013-07-11
Chan eil gin
12.
Landscape - hosted by Canonical
2013-07-11
Landscape - air òstaireachd Canonical
13.
Landscape - dedicated server
2013-07-11
Landscape – frithealaiche dìleas
16.
Invalid host name.
2013-07-11
Ainm òstair mì-dhligheach
17.
Only ASCII characters are allowed.
2013-07-11
Chan eil ceadaichte ach caractaran ASCII.
18.
Landscape is a remote administration service from Canonical. If you allow it, a Landscape server can monitor this computer's performance and send administration commands.
2013-07-11
Tha Landscape 'na sheirbheis rianachd chèin le Canonical. Ma leigeas tu leis, is urrainn do dh'fhrithealaiche Landscape sùil a chumail air dèanadas a' choimpiutair agus àitheantan rianachd a chur.
19.
Find out more...
2013-07-11
Faigh barrachd fiosrachaidh...
21.
Account name:
2013-07-11
Ainm a' chunntais:
22.
Registration Key:
2013-07-11
Iuchair clàraidh:
23.
Don't have an account?
2013-07-11
Nach eil cunntas agad?
24.
Sign up...
2013-07-11
Clàraich leinn...
25.
Landscape server hostname:
2013-07-11
Ainm òstair an fhrithealaiche Landscape:
26.
If you click "Disable" the Landscape client on this machine will be disabled. You can reenable it later by revisiting this dialog.
2013-07-11
Ma bhriogas tu air "Cuir à comas", thèid an cliant Landscape air an inneal seo a chur à comas. 'S urrainn dhut a chur an comas a-rithist uaireigin eile 's tu a' tadhal air a' chòmhradh seo.
27.
Landscape Management Service Preferences
2013-07-11
Roghainnean seirbheis rianachd Landscape
28.
Allow the user to read and write Landscape Client settings.
2013-07-11
Leig leis a' chleachdaiche na roghainnean aig cliant Landscape a leughadh 's atharrachadh.
29.
System policy prevents you from reading and writing Landscape Client Settings.
2013-07-11
Chan urrainn dhut na roghainnean aig cliant Landscape a leughadh 's atharrachadh ri linn poileasaidh an t-siostaim.
31.
Landscape is an easy-to-use commercial systems management and monitoring service offered by Canonical that helps administrators manage multiple machines efficiently.
2013-07-12
'S e seirbheis rianachd siostaman malairteach agus monataireachd a tha furasta ri chleachdadh le Canonical a tha ann an Landscape leis an urrainn dhut diofar innealan a stiùireadh gu èifeachdach.
32.
You need to install Landscape client to be able to configure it. Do you want to install it now?
2013-07-12
Feumaidh tu cliant Landscape a stàladh mus urrainn dhut a rèiteachadh. A bheil thu airson a stàladh an-dràsta?
33.
Install Landscape client?
2013-07-12
A bheil thu airson cliant Landscape a stàladh?