Translations by Marek Zywert

Marek Zywert has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

16 of 6 results
9.
Use this locale for output.
2013-08-28
Użyj tego ustawienia lokalnego dla wyjścia.
11.
Name for the supplied codes (default).
2013-08-28
Nazwa dla dostarczonych kodów (default).
12.
Official name for the supplied codes. This may be the same as --name (only applies to ISO 3166).
2013-08-28
Oficjalna nazwa dla dostarczonych kodów. Ten może być taki sam, jak --nazwa (dotyczy tylko ISO 3166).
13.
Common name for the supplied codes. This may be the same as --name (only applies to ISO 3166).
2013-08-28
Wspólna nazwa dla dostarczonych kodów. Ten może być taki sam, jak --nazwa (dotyczy tylko ISO 3166).
14.
Separate entries with a NULL character instead of newline.
2013-08-28
Oddziel wpisy z znakiem NULL zamiast znaku nowej linii.
15.
Show program version and copyright.
2013-08-28
Pokaż wersję programu i prawa autorskie.