Translations by Bryce Harrington

Bryce Harrington has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 497 results
~
Time of opacity change animation:
2009-07-11
Átlátszatlanság-változtatási animáció időtartama:
~
Release Clip
2009-07-11
Vágás eltávolítása
~
Opacity when unfocused:
2009-07-11
Átlátszatlanság, amikor nem rajta van a fókusz:
~
Opacity when focused:
2009-07-11
Átlátszatlanság, amikor rajta van a fókusz:
~
Set Clip
2009-07-11
Vágás beállítása
~
swatches|Width
2009-07-11
Szélesség
~
swatchesHeight|medium
2009-07-11
közepes
~
Snap Controls Bar
2009-07-11
Illesztésvezérlő-sáv
~
Dialog Transparency:
2009-07-11
Párbeszédablak-átlátszóság:
~
Delay (in ms):
2009-07-11
Késleltetés (ezredmásodpercben):
~
Guides Around Page
2009-07-11
Segédvonalak a lap köré
~
find|Clones
2009-07-11
Klónok
~
Snap to smooth nodes
2009-07-11
Íves csomópontokhoz való illesztés
~
Snap to cusp nodes
2009-07-11
Csúcs-csomópontokhoz való illesztés
~
Snap to bounding box corners
2009-07-11
Határoló téglalap sarkaihoz való illesztés
~
While dragging a guide, snap to object nodes or bounding box corners ('Snap to nodes' or 'snap to bounding box corners' must be enabled; only a small part of the guide near the cursor will snap)
2009-07-11
Egy segédvonal húzása közben történjen illesztés az objektum-csomópontokhoz vagy a határoló téglalap sarkaihoz. (Az "Illesztés a csomópontokhoz", illetve az "Illesztés a határoló téglalap sarkaihoz" opciónak bekapcsolt állapotban kell lennie. A segédvonalnak csak egy kicsi, a kurzor közelében levő része lesz illesztve.)
~
handle
2009-07-11
vezérlőelem
~
swatches|Wrap
2009-07-11
Többsoros
~
wide
2009-07-11
széles
~
Flash time
2009-07-11
Felvillantási időtartam
~
StrokeWidth|Width:
2009-07-11
Szélesség:
~
Treat selection as group:
2009-07-11
Kijelölés kezelése csoportként:
~
swatchesWidth|medium
2009-07-11
közepes
~
Convert text object to paths on export (PS, EPS, PDF)
2009-07-11
Szövegobjektum átalakítása útvonalakká az exportálás közben (PS, EPS, PDF)
~
Effect list
2009-07-11
Effektuslista
~
Grid line color:
2009-07-11
A rácsvonalak színe:
~
Don't emphasize gridlines when zoomed out
2009-07-11
Kicsinyített nézetben ne legyenek hangsúlyozva a rácsvonalak
~
Add
2009-07-11
Felvétel
~
Color Management
2009-07-11
Színkezelés
~
_Description
2009-07-11
_Leírás
~
The directory where autosaves will be written
2009-07-11
A könyvtár, ahova az automatikus mentések kerülnek
~
Text Outline Input
2009-07-11
Szöveges kontúr-bemenet
~
Text Outline File (*.outline)
2009-07-11
Szöveges kontúrfájl (*.outline)
~
Save...
2009-07-11
Mentés...
~
If set, relative coordinates may be used in path data
2009-07-11
Ha az opció be van jelölve, akkor az útvonal-adatokban használhatók a relatív koordináták
~
Allow relative coordinates
2009-07-11
Relatív koordináták engedélyezése
~
General system information
2009-07-11
Általános rendszerinformáció
~
filesystem|Path:
2009-07-11
Fájlrendszerbeli útvonal:
~
UI:
2009-07-11
Felhasználói felület:
~
Paint objects with:
2009-07-11
Objektumok megrajzolása ezzel:
~
DATA:
2009-07-11
Adat:
~
Weight factor:
2009-07-11
Súlytényező:
~
PIXMAP:
2009-07-11
Bitkép:
~
gap|H:
2009-07-11
V:
~
System config:
2009-07-11
Rendszerbeállítások:
~
Number of paths
2009-07-11
Útvonalak száma
~
User data:
2009-07-11
Felhasználói adatok:
~
Object _Properties
2009-07-11
Objekt_umtulajdonságok
~
A_dd to dictionary:
2009-07-11
_Hozzáadás ehhez a szótárhoz:
~
_Title
2009-07-11
Cí_m