Translations by Bryce Harrington

Bryce Harrington has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 497 results
~
Corel DRAW Presentation Exchange files (.cmx)
2009-07-11
Corel DRAW Presentation Exchange-fájlok (.cmx)
~
Computer Graphics Metafile files (.cgm)
2009-07-11
Computer Graphics Metafile-fájlok (.cgm)
~
Corel DRAW 7-13 template files (.cdt)
2009-07-11
Corel DRAW 7-13-sablonfájlok (.cdt)
~
Corel DRAW Compressed Exchange files (.ccx)
2009-07-11
Corel DRAW-féle tömörített fájlok (.ccx)
~
Snap to guides
2009-07-11
Segédvonalakhoz való illesztés
~
Snap from and to an item's rotation center
2009-07-11
Elem elforgatási középpontjának illesztése, továbbá ezen középponthoz való illesztés
~
Snap from and to centers of objects
2009-07-11
Objektumok középpontjainak illesztése, továbbá ezen középpontokhoz való illesztés
~
Snap from and to midpoints of line segments
2009-07-11
Vonalszakaszok középpontjainak illesztése, továbbá ezen középpontokhoz való illesztés
~
Snap nodes or handles
2009-07-11
Csomópontok vagy vezérlőelemek illesztése
~
Snapping from and to centers of bounding boxes
2009-07-11
Határoló téglalapok középpontjainak illesztése, továbbá ezen középpontokhoz való illesztés
~
Snap from and to midpoints of bounding box edges
2009-07-11
Határoló téglalap széleinek középpontjainak illesztése, továbbá ezen középpontokhoz való illesztés
~
Previous Extension Settings...
2009-07-11
Legutóbbi kiterjesztés beállításai...
~
Previous Extension
2009-07-11
Legutóbbi kiterjesztés
~
Filter Editor...
2009-07-11
Szűrőszerkesztő...
~
Path Effect Editor...
2009-07-11
Lánceffektus-szerkesztő...
~
Duplicate Current Layer
2009-07-11
Aktuális réteg kettőzése
~
wider
2009-07-11
szélesebb
~
_Guides Around Page
2009-07-11
Segédvona_lak a lap köré
~
Remove Filters
2009-07-11
Szűrők eltávolítása
~
swatches|Size
2009-07-11
Méret
~
narrow
2009-07-11
keskeny
~
narrower
2009-07-11
keskenyebb
~
Optimize paths
2009-07-11
Útvonalak optimalizálása
~
Latency skew:
2009-07-11
Késleltetési tényező:
~
Resolution for Create Bitmap Copy:
2009-07-11
A bitképmásolat-készítéshez használt felbontás:
~
Bitmap editor:
2009-07-11
Bitkép-szerkesztő:
~
Maximum number of autosaves:
2009-07-11
Automatikus mentések maximális száma:
~
Interval (in minutes):
2009-07-11
Időköz (percben):
~
Zoom correction factor (in %):
2009-07-11
Nagyítás-korrekciós tényező (%-ban):
~
Maximum documents in Open Recent:
2009-07-11
Legutóbbi dokumentumok maximális száma:
~
Minimum exponent:
2009-07-11
Minimális kitevő:
~
Numeric precision:
2009-07-11
Numerikus pontosság:
~
Indent, spaces:
2009-07-11
Behúzás - szóközök száma:
~
Filter effects quality for display:
2009-07-11
Szűrőeffektusok megjelenítési minősége:
~
When duplicating original+clones:
2009-07-11
Az eredeti és a klónok kettőzésekor:
~
Time of opacity change animation:
2009-07-11
Átlátszatlanság-változtatási animáció időtartama:
~
Opacity when unfocused:
2009-07-11
Átlátszatlanság, amikor nem rajta van a fókusz:
~
Opacity when focused:
2009-07-11
Átlátszatlanság, amikor rajta van a fókusz:
~
Dialog Transparency:
2009-07-11
Párbeszédablak-átlátszóság:
~
Flash time
2009-07-11
Felvillantási időtartam
~
Weight factor:
2009-07-11
Súlytényező:
~
Delay (in ms):
2009-07-11
Késleltetés (ezredmásodpercben):
~
Set Clip
2009-07-11
Vágás beállítása
~
Guides Around Page
2009-07-11
Segédvonalak a lap köré
~
Number of paths
2009-07-11
Útvonalak száma
~
Snap Controls Bar
2009-07-11
Illesztésvezérlő-sáv
~
Treat selection as group:
2009-07-11
Kijelölés kezelése csoportként:
~
_Title
2009-07-11
Cí_m
~
Release Clip
2009-07-11
Vágás eltávolítása
~
Convert text object to paths on export (PS, EPS, PDF)
2009-07-11
Szövegobjektum átalakítása útvonalakká az exportálás közben (PS, EPS, PDF)