Translations by Iñaki Larrañaga Murgoitio

Iñaki Larrañaga Murgoitio has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 152 results
3.
GNOME Terminal is a terminal emulator application for accessing a UNIX shell environment which can be used to run programs available on your system.
2014-11-26
GNOMEren Terminala terminal bat emulatzen duen aplikazio bat da UNIXeko shell-aren ingurunea atzitzeko. Sistemako aplikazioak exekutatzeko erabil daiteke.
4.
It supports several profiles, multiple tabs and implements several keyboard shortcuts.
2014-11-26
Hainbat profil eta fitxa onartzen ditu, horrez gain hainbat laster-tekla ditu.
5.
shell;prompt;command;commandline;
2014-11-26
shell;gonbitea;komandoa;komando-lerroa;
14.
Suppress output
2015-07-20
Kendu irteera
15.
Verbose output
2015-07-20
Irteera xehatua
16.
Output options:
2015-07-20
Irteeraren aukerak:
17.
Show output options
2015-07-20
Erakutsi irteeraren aukerak
18.
"%s" is not a valid application ID
2015-07-20
'%s' ez da aplikazioen baliozko ID bat
19.
Server application ID
2015-07-20
Zerbitzariaren aplikazioaren IDa
21.
Global options:
2014-11-26
Aukera orokorrak:
22.
Show global options
2014-11-26
Erakutsi aukera orokorrak
23.
FD passing of stdin is not supported
2015-07-20
stdin-en FDa igortzea ez dago onartuta
24.
FD passing of stdout is not supported
2015-07-20
stdout-en FDa igortzea ez dago onartuta
25.
FD passing of stderr is not supported
2015-07-20
stderr-en FDa igortzea ez dago onartuta
26.
Invalid argument "%s" to --fd option
2015-07-20
Baliogabeko '%s' argumentua --fd aukeran
27.
Cannot pass FD %d twice
2015-07-20
Ezin da %d FD birritan igorri
28.
Forward stdin
2014-11-26
Aurrera stdin
29.
Forward stdout
2014-11-26
Aurrera stdout
30.
Forward stderr
2014-11-26
Aurrera stderr
31.
Forward file descriptor
2014-11-26
Aurrera fitxategi-deskriptorea
32.
FD
2014-11-26
FD
33.
Exec options:
2014-11-26
Exekuzioaren aukerak:
34.
Show exec options
2014-11-26
Erakutsi exekuzioaren aukerak
41.
Window options:
2014-11-26
Leihoaren aukerak:
42.
Show window options
2014-11-26
Erakutsi leihoaren aukerak
43.
May only use option %s once
2015-07-20
'%s' aukera behin bakarrik erabili
45.
Zoom value "%s" is outside allowed range
2015-07-20
Zoomaren '%s' balioa baimendutako barrutitik kanpo
47.
UUID
2014-11-26
UUIDa
54.
Terminal options:
2014-11-26
Terminalaren aukerak:
56.
Wait until the child exits
2014-11-26
Itxaron umeak amaitu arte
57.
Processing options:
2014-11-26
Prozesatzearen aukerak:
58.
Show processing options
2014-11-26
Erakutsi prozesatzearen aukerak
59.
'%s' needs the command to run as arguments after '--'
2015-07-20
'%s'(e)k komandoa argumentu gisa exekutatu behar du '--' ondoren
60.
Missing argument
2015-07-20
Argumentua falta da
61.
Unknown completion request for "%s"
2015-07-20
'%s'(r)en osaketa eskaera ezezaguna
62.
GTerminal
2015-07-20
GTerminal
63.
Missing command
2015-07-20
Komandoa falta da
64.
Unknown command "%s"
2015-07-20
'%s' komando ezezaguna
65.
Error processing arguments: %s
2015-07-20
Errorea argumentuak analizatzean: %s
68.
'Unnamed'
2014-11-26
'Izengabea'
81.
Whether to ring the terminal bell
2014-11-26
Terminal-soinua jo behar den ala ez
83.
True if the menubar should be shown in new window
2014-11-26
Ezarri TRUE (egiazkoa) gisa leiho berrietan menu-barrak agertu behar badu
88.
When to show the scrollbar
2014-11-26
Korritze-barraren erakutsiko den edo ez
100.
If true, the command inside the terminal will be launched as a login shell (argv[0] will have a hyphen in front of it).
2014-11-26
TRUE (egia) bada, terminaleko komandoa saioa hasteko shell gisa abiaraziko da. (marratxo bat izango du argv[0] katearen aurretik).
111.
A Pango font name and size
2014-11-26
Pango letra-tipoa eta tamaina
112.
The code sequence the Backspace key generates
2014-11-26
Atzera-tekla sakatzean sortzen den kode-sekuentzia
113.
The code sequence the Delete key generates
2014-11-26
'Ezabatu' tekla sakatzean sortzen den kode-sekuentzia
115.
Whether to use the system monospace font
2014-11-26
Sistemako tarte bakarreko letra-tipoa erabili behar den ala ez
116.
Whether to rewrap the terminal contents on window resize
2014-11-26
Leihoaren tamaina aldatzea terminalaren edukia egokitzea edo ez.
117.
Which encoding to use
2014-11-26
Zein kodeketa erabili