Translations by Tomasz Dominikowski

Tomasz Dominikowski has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 61 results
1.
Background
2007-03-03
Tło
3.
Lock Screen
2008-09-24
Blokada ekranu
11.
Colors
2007-03-03
Kolory
15.
Home
2007-08-11
Dom
21.
No Desktop Background
2009-03-04
Bez tła pulpitu
46.
_Remove
2009-07-02
_Usuń
78.
Screen
2009-07-02
Ekran
185.
%l:%M %p
2008-02-29
%R
224.
Off
2008-09-24
Wyłączony
241.
Could not get screen information
2009-03-04
Nie można uzyskać informacji o rozdzielczości ekranu
305.
Volume mute
2009-07-02
Wyciszenie
306.
Volume down
2009-07-02
Ściszenie
307.
Volume up
2009-07-02
Podgłośnienie
309.
Play (or play/pause)
2009-07-02
Odtwarzanie (lub odtwarzanie/wstrzymanie)
314.
Eject
2009-07-02
Wysunięcie nośnika
319.
Launch help browser
2009-07-02
Uruchomienie przeglądarki pomocy
324.
Launch web browser
2009-07-02
Uruchomienie przeglądarki WWW
325.
Home folder
2009-07-02
Folder domowy
336.
Log out
2009-07-02
Wylogowanie
337.
Lock screen
2009-07-02
Blokada ekranu
354.
Custom Shortcut
2009-03-04
Własny skrót
355.
_Name:
2007-03-03
_Nazwa:
358.
Key presses _repeat when key is held down
2009-10-20
Powtarza_nie naciśnięcia klawisza przy jego przytrzymaniu
360.
_Speed:
2009-10-20
Prę_dkość:
367.
Cursor _blinks in text fields
2008-09-24
Miganie _kursora w polach tekstowych
2008-02-29
W polach tekstowych
2008-02-29
W polach tekstowych
375.
Custom Shortcuts
2008-09-24
Własne skróty
376.
<Unknown Action>
2008-02-29
<Nieznane działanie>
377.
The shortcut "%s" cannot be used because it will become impossible to type using this key. Please try with a key such as Control, Alt or Shift at the same time.
2008-09-24
Skrót "%s" nie może być użyty, ponieważ nie będzie możliwe pisanie przy użyciu wybranego klawisza. Proszę spróbować w połączeniu z klawiszem takim jak Control, Alt lub Shift.
378.
The shortcut "%s" is already used for "%s"
2008-09-24
Skrót "%s" jest już wykorzystywany przez "%s"
379.
If you reassign the shortcut to "%s", the "%s" shortcut will be disabled.
2008-09-24
Jeśli skrót zostanie zmieniony na "%s", skrót "%s" zostanie wyłączony.
380.
_Reassign
2008-09-24
_Zmień
401.
Touchpad
2007-09-25
Panel dotykowy
586.
None
2007-09-09
Brak
625.
Not connected
2007-03-03
Niepołączony
729.
On
2009-03-04
Włączony
1115.
Sound Preferences
2007-03-03
Preferencje dźwięku
1116.
Testing event sound
2008-09-24
Testowanie dźwięku zdarzenia
1121.
Test
2007-03-03
Testuj
1161.
Beep when a key is pr_essed
2008-09-24
Sygnał _dźwiękowy przy przyciśnięciu klawisza
2008-02-29
Sygn_ał dźwiękowy przy przyciśnięciu klawisza
2008-02-29
Sygn_ał dźwiękowy przy przyciśnięciu klawisza
1179.
D_elay:
2008-02-29
_Opóźnienie:
2008-02-29
_Opóźnienie:
2008-02-29
_Opóźnienie:
1196.
Zoom
2009-07-02
Powiększenie
1251.
Enable Fingerprint Login
2009-03-04
Włączenie logowania za pomocą odcisku palca
1255.
Your fingerprint was successfully saved. You should now be able to log in using your fingerprint reader.
2009-03-04
Odcisk palca został poprawnie zapisany. Od teraz można się logować za pomocą czytnika odcisków palców.
1319.
You are not allowed to access the device. Contact your system administrator.
2009-03-04
Brak dostępu do urządzenia. Proszę skontaktować się z administratorem systemu.