Translations by Marv-CZ

Marv-CZ has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1219 results
~
The username should only consist of lower and upper case letters from a-z, digits and any of characters '.', '-' and '_'
2014-09-30
Uživatelské jméno se musí skládat jen z malých a velkých písmen a-z, číslic a některého ze znaků z „.“, „-“ a „_“
~
Network;Wireless;Wi-Fi;Wifi;IP;LAN;Proxy;WAN;Broadband;Modem;Bluetooth;vpn;vlan;bridge;bond;
2014-09-30
síť;bezdrátové;bezdrátová;Wi-Fi;WiFi;IP;LAN;proxy;WAN;širokopásmové;modem;Bluetooth;vpn;vlan;bridge;most;bond;
~
Choose your private key...
2014-05-29
Vyberte vás soukromý klíč...
~
column
2014-05-29
sloupec
~
Add Folder
2014-05-29
Přidat složku
~
Shared Folders
2014-05-29
Sdílené složky
~
Share Public Folder On This Network
2014-05-29
Sdílet složku Veřejné v této síti
~
Share Music, Photos and Videos with others on the current network.
2014-05-29
Sdílet hudbu, fotografie a videa s ostatními v aktuální síti.
~
Remove Folder
2014-05-29
Odebrat složku
~
Choose a Certificate Authority certificate...
2014-05-29
Vybrat certifikát od certifikační autority...
~
Immediately
2014-05-29
Okamžitě
~
Export VPN connection...
2014-05-29
Exportovat připojení VPN...
~
Choose your personal certificate...
2014-05-29
Vyberte váš osobní certifikát...
~
Choose a PAC file...
2014-05-29
Vybrat soubor PAC...
~
Share Media On This Network
2014-05-29
Sdílet média v této síti
~
Panel;Projector;xrandr;Screen;Resolution;Refresh;
2011-05-21
panel;projektor;xrandr;obrazovka;rozlišení;občerstvit;
~
The username cannot start with a '-'
2011-05-21
Uživatelské jméno nesmí začínat znakem „-“
~
The username is too long
2011-05-21
Uživatelské jméno je příliš dlouhé
~
A user with the username '%s' already exists
2011-05-21
Uživatel s uživatelským jménem „%s“ již existuje
2.
Changes throughout the day
2011-05-21
Měnit v průběhu dne
3.
Lock Screen
2014-09-30
Uzamknutá obrazovka
10.
Wallpapers
2011-05-21
Tapety
14.
No Pictures Found
2014-09-30
Nenalezen žádný obrázek
15.
Home
2014-05-29
Domů
16.
You can add images to your %s folder and they will show up here
2014-09-30
Můžete obrázky přidat do své složky %s a potom se zde objeví
17.
_Cancel
2011-05-21
_Zrušit
18.
Select
2011-05-21
Vybrat
22.
Current background
2011-05-21
Aktuální pozadí
23.
Change your background image to a wallpaper or photo
2014-05-29
Změnit obrázek na pozadí na tapetu nebo fotografii
33.
Mouse & Touchpad Settings
2014-05-29
Nastavení myši a touchpadu
34.
Sound Settings
2012-02-16
Nastavení zvuku
35.
Keyboard Settings
2012-02-16
Nastavení klávesnice
36.
Send Files…
2014-05-29
Poslat soubory…
41.
No Bluetooth adapters found
2012-03-27
Nebyl nalezen žádný adaptér Bluetooth
46.
_Remove
2011-07-28
Odeb_rat
47.
Bluetooth
2011-05-21
Bluetooth
48.
Turn Bluetooth on and off and connect your devices
2015-11-10
Zapnout a vypnout Bluetooth a připojit se k zařízením
2014-05-29
Zapnout a vypnout bluetooth a připojit se k zařízením
49.
Place your calibration device over the square and press 'Start'
2015-11-10
Umístěte kalibrační zařízení na čtverec a zmáčkněte „Začít“
2014-05-29
Umístěte kalibrační zařízení na čtverec a stiskněte „Začít“
50.
Move your calibration device to the calibrate position and press 'Continue'
2015-11-10
Posuňte kalibrační zařízení do kalibrační pozice a zmáčkněte „Pokračovat“
2014-05-29
Posuňte kalibrační zařízení do kalibrační pozice a stiskněte „Pokračovat“
51.
Move your calibration device to the surface position and press 'Continue'
2015-11-10
Posuňte kalibrační zařízení do pozice na povrchu a zmáčkněte „Pokračovat“
2014-05-29
Posuňte kalibrační zařízení do pozice na povrchu a stiskněte „Pokračovat“
52.
Shut the laptop lid
2014-05-29
Zavřete víko notebooku
53.
An internal error occurred that could not be recovered.
2014-05-29
Došlo k vnitřní chybě, z které už se nelze obnovit.
54.
Tools required for calibration are not installed.
2014-05-29
Nástroje vyžadované pro kalibraci nejsou nainstalované.
55.
The profile could not be generated.
2014-05-29
Profil nemohl být vygenerován.
56.
The target whitepoint was not obtainable.
2014-05-29
Cílový bílý bod nebyl dosažitelný.
57.
Complete!
2014-05-29
Dokončeno!