Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 753 results
1.
gedit is the official text editor of the GNOME desktop environment. While aiming at simplicity and ease of use, gedit is a powerful general purpose text editor.
gedit là bộ soạn thảo văn bản chính thức của môi trường máy tính để bàn GNOME. Trong khi nó nhắm vào mục đích là đơn giản và dễ sử dụng, nhưng gedit lại là một bộ soạn thảo văn bản đa dụng mạnh mẽ.
Translated by Trần Ngọc Quân on 2016-09-03
Located in ../data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in.h:2
2.
Whether you are writing the next bestseller, programming an innovative application, or simply taking some quick notes, gedit will be a reliable tool to accomplish your task.
Cho dù là bạn viết những ấn bản bán chạy nhất, lập trình những ứng dụng cách tân, hay đơn giản chỉ ghi chú, gedit sẽ là một công cụ đáng tin cậy để giúp bạn hoàn thành công việc của mình.
Translated by Trần Ngọc Quân on 2015-11-10
Located in ../data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in.h:3
3.
Its flexible plugin system allows you to tailor the application to your needs and adapt it to your workflow.
Hệ thống phần bổ xung linh hoạt cho phép bạn điều chỉnh ứng dụng theo ý bạn muốn và đưa nó vào luồng công việc của mình.
Translated by Trần Ngọc Quân on 2015-11-10
Located in ../data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in.h:4
4.
gedit
gedit
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-04-11
Located in data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in:7
5.
Text Editor
Bộ soạn văn bản
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-02
In upstream:
Soạn thảo văn bản
Suggested by Trần Ngọc Quân on 2015-11-10
Located in ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:1 ../gedit/gedit-print-job.c:730
6.
Edit text files
Soạn thảo tập tin văn bản
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-03-18
Located in ../data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in.h:1 ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:2
7.
Text;Editor;Plaintext;Write;
Text;văn;bản;van;ban;Editor;sửa;sua;soạn;thảo;soan;thao;chữ;chu;Plaintext;Chữ thường;Chu thuong;Write;Ghi;Lưu;Luu;
Translated by Trần Ngọc Quân on 2016-09-18
Located in ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:4
8.
Open a New Window
Mở cửa sổ mới
Translated by Nguyễn Thái Ngọc Duy on 2012-03-20
Located in ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:4
9.
Open a New Document
Mở tài liệu mới
Translated by Nguyễn Thái Ngọc Duy on 2012-03-20
Located in ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:5
10.
Use Default Font
Dùng phông chữ mặc định
Translated by Clytie Siddall on 2008-01-15
Reviewed by Ngoc Van-Hong Vo on 2011-06-15
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:1
110 of 753 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Clytie Siddall, Lê Kiến Trúc, Ngoc Van-Hong Vo, Nguyen Vu Hung, Nguyễn Thái Ngọc Duy, Trung Ngô, Trần Ngọc Quân.