Translations by Žygimantas Beručka

Žygimantas Beručka has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 543 results
5.
Text Editor
2006-03-18
Tekstų redaktorius
6.
Edit text files
2006-03-18
Redaguoti tekstines rinkmenas
2005-08-05
Redaguoti tekstines bylas
10.
Use Default Font
2008-01-15
Naudoti numatytąjį šriftą
2005-08-05
Naudoti įprastą šriftą
2005-08-05
Naudoti įprastą šriftą
13.
Editor Font
2006-03-18
Redaktoriaus šriftas
14.
A custom font that will be used for the editing area. This will only take effect if the "Use Default Font" option is turned off.
2006-03-18
Redagavimo vietoje naudojamas savas šriftas. Jis galios tik tada, jei parinktis „Naudoti numatytąjį šriftą“ yra išjungta.
2005-08-05
Redagavimo vietoje naudojamas savas šriftas. Jis galios tik tada, jei parinktis „Naudoti įprastą šriftą yra išjungta.
15.
Style Scheme
2007-08-29
Stiliaus schema
17.
Create Backup Copies
2006-03-18
Kurti atsargines kopijas
18.
Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can set the backup file extension with the "Backup Copy Extension" option.
2006-03-18
Ar gedit turėtų kurti atsargines rinkmenų kopijas jas saugant. Atsarginės rinkmenos kopijos priesagą galima nustatyti naudojant "Atsarginės kopijos priesaga" parinktį.
2005-08-05
Ar gedit turėtų kurti atsargines bylų kopijas jas saugant. Atsarginės bylos kopijos priesagą galima nustatyti naudojant "Atsarginės kopijos priesaga" parinktį.
23.
Undo Actions Limit (DEPRECATED)
2006-03-18
Atšaukiamų veiksmų limitas (NEBENAUDOJAMA)
24.
Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "-1" for unlimited number of actions. Deprecated since 2.12.0
2006-03-18
Maksimalus veiksmų skaičius, kuriuos gedit galės atstatyti arba daryti iš naujo. Naudoti „-1“ neribotam veiksmų skaičiui. Griežtai smerkiama nuo 2.12.0
26.
Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "-1" for unlimited number of actions.
2006-03-18
Maksimalus veiksmų skaičius, kuriuos gedit galės atstatyti arba daryti iš naujo. Naudoti „-1“ neribotam veiksmų skaičiui.
27.
Line Wrapping Mode
2006-03-18
Eilučių laužymo būdas
29.
Tab Size
2006-03-18
Tabuliacijos dydis
30.
Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab characters.
2006-03-18
Nurodo tarpų skaičių, kuris turėtų būti rodomas vietoj tabuliavimo simbolio.
31.
Insert spaces
2006-03-18
Įterpti tarpus
32.
Whether gedit should insert spaces instead of tabs.
2006-03-18
Ar gedit turėtų įterpti tarpus vietoj tabuliacijos.
35.
Display Line Numbers
2006-03-18
Rodyti eilučių numerius
36.
Whether gedit should display line numbers in the editing area.
2006-03-18
Ar gedit turėtų rodyti eilučių numerius redagavimo lange.
37.
Highlight Current Line
2006-03-18
Paryškinti esamą eilutę
38.
Whether gedit should highlight the current line.
2006-03-18
Ar gedit turėtų paryškinti esamą eilutę.
41.
Display Right Margin
2006-03-18
Rodyti dešinę paraštę
42.
Whether gedit should display the right margin in the editing area.
2006-03-18
Ar gedit turėtų rodyti dešinę paraštę redagavimo lange.
43.
Right Margin Position
2006-03-18
Dešinės paraštės pozicija
44.
Specifies the position of the right margin.
2006-03-18
Nurodo dešinės paraštės poziciją.
45.
Smart Home End
2007-08-29
Išmanūs Home ir End
47.
Restore Previous Cursor Position
2006-03-18
Perkelti kursorių į ankstesnę poziciją
48.
Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is loaded.
2006-03-18
Ar gedit įkėlus rinkmeną turėtų perkelti kursorių į buvusią poziciją.
49.
Enable Syntax Highlighting
2006-03-18
Įjungti sintaksės paryškinimus
50.
Whether gedit should enable syntax highlighting.
2006-03-18
Ar gedit turėtų įjungti sintaksės paryškinimą.
51.
Enable Search Highlighting
2006-03-18
Įjungti paieškos paryškinimus
52.
Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text.
2006-03-18
Ar gedit turėtų paryškinti visus ieškomo teksto pasikartojimus.
55.
Toolbar is Visible
2006-03-18
Įrankinė yra matoma
56.
Whether the toolbar should be visible in editing windows.
2006-03-18
Ar redagavimo languose turi matytis įrankių juosta.
59.
Status Bar is Visible
2006-03-18
Būsenos juosta yra matoma
60.
Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible.
2006-03-18
Ar turi matytis būsenos juosta readagavimo lango apačioje.
63.
Maximum Recent Files
2006-03-18
Maksimalus neseniai naudotų rinkmenų skaičius
2005-08-05
Maksimalus neseniai naudotų bylų skaičius
64.
Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed in the "Recent Files" submenu.
2006-03-18
Nurodo maksimalų skaičių neseniai naudotų rinkmenų, kurios bus rodomos „Naudotos rinkmenos“ submeniu.
2005-08-05
Nurodo maksimalų skaičių neseniai naudotų bylų, kurios bus rodomos „Naudotos bylos“ submeniu.
65.
Print Syntax Highlighting
2006-03-18
Spausdinti sintaksės paryškinimus
66.
Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents.
2006-03-18
Ar gedit turėtų spausdinti sintaksės paryškinimus, spausdinant dokumentus.
67.
Print Header
2006-03-18
Spausdinti antraštę
68.
Whether gedit should include a document header when printing documents.
2006-03-18
Ar gedit turėtų įtraukti dokumento antraštę, juos spausdinant.
69.
Printing Line Wrapping Mode
2006-03-18
Eilučių laužymo būdas spausdinant
71.
Print Line Numbers
2006-03-18
Spausdinti eilučių numerius