Translations by aurisc4

aurisc4 has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 240 results
1.
gedit is the official text editor of the GNOME desktop environment. While aiming at simplicity and ease of use, gedit is a powerful general purpose text editor.
2016-09-03
gedit yra oficialus teksto redaktorius GNOME darbalaukio aplinkai. Nors siekia būti paprastu ir lengvai naudojama, gedit yra galingas bendrosios paskirties teksto redaktorius.
2013-12-15
gedit yra oficialus teksto redaktorius GNOME darbastalio aplinkai. Nors siekia būti paprastu ir lengvai naudojama, gedit yra galingas bendrosios paskirties teksto redaktorius.
2.
Whether you are writing the next bestseller, programming an innovative application, or simply taking some quick notes, gedit will be a reliable tool to accomplish your task.
2013-12-15
Nepriklausomai nuo to, ar jūs rašote bestselerį, programuojate inovatyvią programą ar paprasčiausiai rašote paprasčiausius užrašus, gedit bus patikimas įrankis užduočiai atlikti.
3.
Its flexible plugin system allows you to tailor the application to your needs and adapt it to your workflow.
2013-12-15
Jo lanksti įskiepių sistema leidžia pritaikyti programą jūsų poreikiams bei pritaikyti prie jūsų darbo įpročių.
7.
Text;Editor;Plaintext;Write;
2016-09-18
Tekstas;Redaktorius;Grynasis tekstas;Rašymas;
11.
Whether to use the system's default fixed width font for editing text instead of a font specific to gedit. If this option is turned off, then the font named in the "Editor Font" option will be used instead of the system font.
2016-09-03
Ar naudoti sistemos derintą šriftą vietoje skirto vien tik gedit. Jeigu šis parametras išjungtas, tai vietoje sistemos naudojamo šrifto bus naudojamas šriftas, pasirinktas „Redaktoriaus šriftas“ parametre.
12.
'Monospace 12'
2016-09-03
'Monospace 12'
2013-12-15
„Lygiaplotis 12“
14.
A custom font that will be used for the editing area. This will only take effect if the "Use Default Font" option is turned off.
2016-09-03
Redagavimo vietoje naudojamas savas šriftas. Jis galios tik tada, jei parametras „Naudoti numatytąjį šriftą“ yra išjungtas.
18.
Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can set the backup file extension with the "Backup Copy Extension" option.
2011-05-21
Ar gedit turėtų kurti įrašomų failų atsargines kopijas. Atsarginės failo kopijos plėtinį galima nustatyti naudojant „Atsarginės kopijos plėtinys“ parinktį.
20.
Whether gedit should automatically save modified files after a time interval. You can set the time interval with the "Autosave Interval" option.
2016-09-03
Ar gedit turėtų periodiškai įrašyti pakeistus failus. Periodą galima nustatyti "Autosave Interval" parametre.
2011-05-21
Ar gedit turėtų periodiškai įrašyti pakeistus failus. Periodą galima nustatyti "Autosave Interval" parinktyje.
22.
Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. This will only take effect if the "Autosave" option is turned on.
2016-09-03
Minučių skaičius, kurioms praėjus Gedit automatiškai įrašys pakeistus failus. Galioja tik tada, jei parametras „Automatinis įrašymas“ yra įjungtas.
2011-05-21
Minučių skaičius, kurioms praėjus Gedit automatiškai įrašys pakeistus failus. Galioja tik tada, jei parinktis „Automatinis įrašymas“ yra įjungta.
28.
Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use "none" for no wrapping, "word" for wrapping at word boundaries, and "char" for wrapping at individual character boundaries. Note that the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned here.
2011-09-19
Nurodo kaip laužyti eilutes redagavimo vietoje. Naudokite „none“ jei nenorite, kad eilutės būtų laužomos, „word“ eilučių laužymui žodžio pabaigoje ir „char“ eilučių laužymui ties simboliu. Atsiminkite, kad šios reikšmės skiria didžiąsias ir mažąsias reikšmes, todėl pasistenkite, kad jos būtų įrašytos tiksliai tokios kokios yra čia.
39.
Highlight Matching Brackets
2011-05-21
Paryškinti porinius skliaustus
40.
Whether gedit should highlight matching brackets.
2011-05-21
Ar gedit turėtų paryškinti porinį skliaustelį.
46.
Specifies how the cursor moves when the HOME and END keys are pressed. Use "disabled" to always move at the start/end of the line, "after" to move to the start/end of the line the first time the keys are pressed and to the start/end of the text ignoring whitespaces the second time the keys are pressed, "before" to move to the start/end of the text before moving to the start/end of the line and "always" to always move to the start/end of the text instead of the start/end of the line.
2011-09-19
Nurodo kaip juda žymeklis, kai paspaudžiami klavišai HOME ir END. „disabled“ – visada perkelti į eilutės pradžią/pabaigą, „after“ – perkelti į eilutės pradžią/pabaigą, kai klavišai paspaudžiami pirmą kartą ir į teksto pradžią/pabaigą nepaisant tuščių tarpų, kai klavišai paspaudžiami antrą kartą, „before“ – perkelti į teksto pradžią/pabaigą, prieš perkeliant į eilutės pradžią/pabaigą, ir „always“ – užuot perkėlus į eilutės pradžią/pabaigą, visada perkelti į teksto pradžią/pabaigą.
47.
Restore Previous Cursor Position
2011-09-19
Perkelti žymeklį į ankstesnę poziciją
48.
Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is loaded.
2011-09-19
Ar gedit įkėlus failą turėtų perkelti žymeklį į buvusią poziciją.
53.
Ensure Trailing Newline
2012-02-23
Užtikrinti, kad failas baigiasi nauja eilute
54.
Whether gedit will ensure that documents always end with a trailing newline.
2012-02-23
Ar gedit užtikrins, kad dokumentas baigtūsi nauja eilute.
57.
Notebook Show Tabs Mode
2011-05-21
Užrašinės kortelių veiksena
58.
Specifies when to show the notebook tabs. Use "never" to never show the tabs, "always" to always show the tabs, and "auto" to show the tabs only when there is more than one tab. Note that the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned here.
2011-09-19
Nurodo, kada rodyti užrašinės korteles. Naudokite „never“, jei norite niekada nerodyti, „always“, jei norite rodyti visada ir „auto“, jei norite rodyti tik kai yra daugiau nei viena kortelė. Reikšmėse turi įtakos raidžių registras, nurodykite tiksliai, kaip čia nurodyta.
60.
Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible.
2011-09-19
Ar turi matytis būsenos juosta redagavimo lango apačioje.
61.
Side panel is Visible
2011-09-19
Šoninis skydelis yra matomas
62.
Whether the side panel at the left of editing windows should be visible.
2011-09-19
Ar turi būti matomas šoninis skydelis redagavimo langų kairėje.
64.
Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed in the "Recent Files" submenu.
2011-09-19
Nurodo maksimalų skaičių neseniai naudotų failų, kurie bus rodomi „Naudoti failai“ po-meniu.
70.
Specifies how to wrap long lines for printing. Use "none" for no wrapping, "word" for wrapping at word boundaries, and "char" for wrapping at individual character boundaries. Note that the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned here.
2011-09-19
Nurodo kaip laužyti ilgas eilutes spausdinant. Naudokite „none“ jei norite, kad eilutės nebūtų laužomos, „word“ eilutės laužymui žodžio pabaigoje, ir „char“ eilutės laužymui ties simboliu. Atsiminkite, kad šios reikšmės skiria didžiąsias ir mažąsias raides, todėl pasistenkite, kad jos būtų įrašytos tiksliai taip, kaip parašyta čia.
72.
If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of lines.
2011-09-19
Jei ši reikšmė yra 0, tai spausdinant nebus įterptas nė vienas eilutės numeris. Kitu atveju gedit spausdins eilučių numerius kas tiek eilučių.
73.
'Monospace 9'
2016-09-03
'Monospace 9'
2013-12-15
„Lygiaplotis 9“
76.
'Sans 11'
2016-09-03
'Sans 11'
2013-12-15
„Be užraitų 11“
79.
'Sans 8'
2016-09-03
'Sans 8'
2013-12-15
„Be užraitų 8“
82.
['UTF-8', 'CURRENT', 'ISO-8859-15', 'UTF-16']
2012-09-07
['UTF-8', 'CURRENT', 'ISO-8859-13', 'ISO-8859-15', 'UTF-16']
85.
['ISO-8859-15']
2012-09-07
['ISO-8859-13', 'ISO-8859-15']
90.
Show the application's help
2013-06-08
Rodyti programos žinyną
92.
Display list of possible values for the encoding option
2016-09-03
Parodyti koduotės parametro galimų reikšmių sąrašą
97.
Set the size and position of the window (WIDTHxHEIGHT+X+Y)
2012-01-27
Nustatyti lango dydį ir padėtį (WIDTHxHEIGHT+X+Y)
98.
GEOMETRY
2011-05-21
GEOMETRIJA
99.
Open files and block process until files are closed
2011-05-21
Atverti failus ir blokuoti procesą iki jų užvėrimo
100.
Run gedit in standalone mode
2011-05-21
Paleisti gedit vienetinėje veiksenoje
101.
[FILE...] [+LINE[:COLUMN]]
2011-05-21
[FAILAS...] [+EILUTĖ[:STULPELIS]]
103.
- Edit text files
2011-05-21
– Redaguoti tekstinius failus
105.
%s: invalid encoding.
2013-06-08
%s: netinkama koduotė.
109.
If you don't save, changes from the last %ld second will be permanently lost.
If you don't save, changes from the last %ld seconds will be permanently lost.
2011-05-21
Jeigu neįrašysite, pakeitimai, atlikti per paskutinę %ld sekundę, bus prarasti.
Jeigu neįrašysite, pakeitimai, atlikti per paskutines %ld sekundes, bus prarasti.
Jeigu neįrašysite, pakeitimai, atlikti per paskutines %ld sekundžių, bus prarasti.
110.
If you don't save, changes from the last minute will be permanently lost.
2011-05-21
Jeigu neįrašysite, pakeitimai, atlikti per paskutinę minutę, bus prarasti.
111.
If you don't save, changes from the last minute and %ld second will be permanently lost.
If you don't save, changes from the last minute and %ld seconds will be permanently lost.
2011-05-21
Jeigu neįrašysite, pakeitimai padaryti per paskutinę minutę ir %ld sekundę bus prarasti.
Jeigu neįrašysite, pakeitimai padaryti per paskutinę minutę ir %ld sekundes bus prarasti.
Jeigu neįrašysite, pakeitimai padaryti per paskutinę minutę ir %ld sekundžių bus prarasti.