Browsing Latvian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Latvian guidelines.
3746 of 46 results
37.
=== Detailed memory usage ===
=== Detalizēta atmiņas izmantošana ===
Translated and reviewed by Pēteris Krišjānis
Located in ../lib/recovery-mode/options/system-summary:97
38.
=== Detailed network configuration ===
=== Detalizēta tīkla konfigurācija ===
Translated and reviewed by Pēteris Krišjānis
Located in ../lib/recovery-mode/options/system-summary:100
39.
=== System database (APT) ===
=== Sistēmas datubāze (APT) ===
Translated and reviewed by Pēteris Krišjānis
Located in ../lib/recovery-mode/options/system-summary:103
40.
Database is consistent:
Datubāze ir konsekventa:
Translated by Rūdolfs Mazurs
Located in ../lib/recovery-mode/options/system-summary:104
41.
Recovery Menu (filesystem state: read-only)
Atkopšanās izvēlne (datņu sistēmas stāvoklis — tikai lasāma)
Translated by Rūdolfs Mazurs
Located in ../lib/recovery-mode/recovery-menu:20
42.
Recovery Menu (filesystem state: read/write)
Atkopšanās izvēlne (datņu sistēmas stāvoklis — lasāma/rakstāma)
Translated by Rūdolfs Mazurs
Located in ../lib/recovery-mode/recovery-menu:22
43.
Resume normal boot
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Turpināt normālu ielādi
Translated and reviewed by Pēteris Krišjānis
Located in ../lib/recovery-mode/recovery-menu:26
44.
You are now going to exit the recovery mode and continue the boot sequence. Please note that some graphic drivers require a full graphical boot and so will fail when resuming from recovery.
If that's the case, simply reboot from the login screen and then perform a standard boot.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Jūs tagad iziesiet no atkopšanās režīma un turpināsiet ielādes secību. Lūdzu, atcerieties, ka dažiem grafiskajiem draiveriem nepieciešama pilnā grafiskā ielāde un tādējādi tas neizdosies turpinot no atkopšanās režīma.
Tādā gadījumā vienkārši pārstartējiet no pieteikšanās ekrāna un tad veiciet standarta ielādi.
Translated by Rūdolfs Mazurs
Located in ../lib/recovery-mode/recovery-menu:47
45.
Continuing will remount your / filesystem in read/write mode and mount any other filesystem defined in /etc/fstab.
Do you wish to continue?
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Turpinot jūs pārmontēsiet savu saknes / datņu sistēmu lasīšanas/rakstīšanas režīmā un piemontēsiet visas citas datņu sistēmas, kas definētas /etc/fstab.
Vai vēlaties turpināt?
Translated by Rūdolfs Mazurs
Located in ../lib/recovery-mode/recovery-menu:67
46.
The option you selected requires your filesystem to be in read-only mode. Unfortunately another option you selected earlier, made you exit this mode.
The easiest way of getting back in read-only mode is to reboot your system.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Jūsu izvēlētai opcijai nepieciešams, lai datņu sistēma būtu tikai lasīšanas režīmā. Diemžēl citas opcijas izvēlēšanās iepriekš lika jums pamest šo režīmu.
Vieglākais veids kā atgriezties tikai lasīšanas režīmā ir pārstartēt savu sistēmu.
Translated by Rūdolfs Mazurs
Located in ../lib/recovery-mode/recovery-menu:95
3746 of 46 results

This translation is managed by Ubuntu Latvian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Pēteris Krišjānis, Rūdolfs Mazurs, Viesturs Zariņš.