Browsing Welsh translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
4146 of 46 results
41.
Recovery Menu (filesystem state: read-only)
Dewislen Adfer (cyflwr system ffeiliau: darllen yn unig)
Translated by Rhoslyn Prys
Located in ../lib/recovery-mode/recovery-menu:20
42.
Recovery Menu (filesystem state: read/write)
Dewislen Adfer (cyflwr system ffeiliau: darllen/ysgrifennu)
Translated by Rhoslyn Prys
Located in ../lib/recovery-mode/recovery-menu:22
43.
Resume normal boot
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Ailgydio ailgychwyn normal
Translated and reviewed by Owen Llywelyn
Located in ../lib/recovery-mode/recovery-menu:26
44.
You are now going to exit the recovery mode and continue the boot sequence. Please note that some graphic drivers require a full graphical boot and so will fail when resuming from recovery.
If that's the case, simply reboot from the login screen and then perform a standard boot.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Rydych nawr yn mynd i adael y modd adfer a pharhau â dilyniant y cychwyn. Sylwch fod angen cychwyn graffigol lawn ar rai gyrwyr graffig ac felly byddant yn methu wrth ailddechrau adfer.
Os yw hynny'n wir, dim ond ailgychwyn o'r sgrin mewngofnodi ac yna cyflawni'r cychwyn safonol.
Translated by Rhoslyn Prys
Located in ../lib/recovery-mode/recovery-menu:47
45.
Continuing will remount your / filesystem in read/write mode and mount any other filesystem defined in /etc/fstab.
Do you wish to continue?
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Bydd parhau yn ail arosod eich / filesystem yn y modd darllen/ysgrifennu ac yn gosod unrhyw system ffeiliau arall a ddiffinnir yn / etc/fstab.
Ydych chi am barhau?
Translated by Rhoslyn Prys
Located in ../lib/recovery-mode/recovery-menu:67
46.
The option you selected requires your filesystem to be in read-only mode. Unfortunately another option you selected earlier, made you exit this mode.
The easiest way of getting back in read-only mode is to reboot your system.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Mae'r opsiwn a ddewisoch yn ei gwneud yn ofynnol i'ch system ffeiliau fod yn y modd darllen yn unig. Yn anffodus gwnaeth opsiwn arall a ddewisoch yn gynharach, i chi adael y modd hwn.
Y ffordd hawsaf o fynd yn ôl yn y modd darllen yn unig yw ailgychwyn eich system.
Translated by Rhoslyn Prys
Located in ../lib/recovery-mode/recovery-menu:95
4146 of 46 results

This translation is managed by Ubuntu Welsh Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Owen Llywelyn, Rhoslyn Prys.