Translations by Nathan Follens

Nathan Follens has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

18 of 8 results
185.
Evince is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
2017-10-05
Evince is vrije software; u mag het opnieuw distribueren en/of wijzigen onder de voorwaarden van de GNU General Public License zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation; ofwel versie 2 van deze licentie of (zo u wilt) een latere versie.
186.
Evince is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
2017-10-05
Evince wordt verspreid in de hoop dat het nuttig zal zijn, maar ZONDER ENIGE GARANTIE; zonder zelfs de geïmpliceerde garantie van VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Zie de GNU General Public License voor meer details.
187.
You should have received a copy of the GNU General Public License along with Evince; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
2017-10-05
U moet een kopie van de GNU General Public License hebben gekregen samen met Evince; zo niet, schrijf dan naar de Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
190.
translator-credits
2017-10-05
Tino Meinen Reinout van Schouwen Wouter Bolsterlee Hannie Dumoleyn Justin van Steijn Nathan Follens Meer info over Gnome-NL http://nl.gnome.org
240.
Failed to load remote file.
2017-10-05
Kon bestand op afstand niet laden.
242.
Failed to reload document.
2017-10-05
Kon document niet herladen.
274.
Unable to launch external application.
2017-10-05
De externe toepassing kon niet geopend worden.
298.
GNOME Document Viewer
2017-10-05
Gnome documentweergave