Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.

These translations are shared with Duplicity 0.7-series series template duplicity.

1120 of 255 results
11.
File %s missing in backup set.
Continuing restart on file %s.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Fila %s mangler i sikkerhetskopi-sett.
Fortsetter omstart på fil %s.
Translated and reviewed by Åka Sikrom
Located in ../duplicity/dup_main.py:270
12.
File %s was corrupted during upload.
Fila %s ble ødelagt under opplasting.
Translated and reviewed by Åka Sikrom
Located in ../duplicity/dup_main.py:319
13.
Restarting backup, but current encryption settings do not match original settings
Starter sikkerhetskopiering på nytt, men gjeldende krypteringsoppsett stemmer ikke med opprinnlig oppsett
Translated and reviewed by Åka Sikrom
Located in ../duplicity/dup_main.py:359
14.
Restarting after volume %s, file %s, block %s
Starter på nytt etter volum %s, fil %s, blokk %s
Translated and reviewed by Åka Sikrom
Located in ../duplicity/dup_main.py:382
15.
Processed volume %d
Behandlet volum %d
Translated and reviewed by Åka Sikrom
Located in ../duplicity/dup_main.py:452
16.
Fatal Error: Unable to start incremental backup. Old signatures not found and incremental specified
Kritisk feil: klarte ikke å starte inkrementell sikkerhetskopi. Fant ikke gamle signaturer og valgt inkrementell
Translated and reviewed by Åka Sikrom
Located in ../duplicity/dup_main.py:602
17.
No signatures found, switching to full backup.
Fant ingen signaturer. Bytter til full sikkerhetskopi.
Translated and reviewed by Åka Sikrom
Located in ../duplicity/dup_main.py:606
18.
Backup Statistics
Sikkerhetskopi-statistikk
Translated and reviewed by Åka Sikrom
Located in ../duplicity/dup_main.py:620
19.
%s not found in archive, no files restored.
fant ikke %s i arkivet. Ingen filer ble gjenopprettet.
Translated and reviewed by Åka Sikrom
Located in ../bin/duplicity:695
20.
No files found in archive - nothing restored.
Fant ingen filer i arkiv. Ingenting ble gjenopprettet.
Translated and reviewed by Åka Sikrom
Located in ../duplicity/dup_main.py:730
1120 of 255 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Åka Sikrom.