Translations by xapoh

xapoh has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 87 results
1.
#
2015-04-04
#
2.
%1 - on hold
2015-04-04
%1 - podržané
3.
%1 hour
%1 hours
2015-04-04
%1 hodina
%1 hodín
%1 hodiny
4.
%1 min
%1 mins
2015-04-04
%1min
%1 min
%1 min
5.
%1 sec
%1 secs
2015-04-04
%1 s
%1 s
%1 s
7.
*
2015-04-04
*
8.
+
2015-04-04
+
20.
Active
2015-04-04
Aktívny
21.
All
2015-04-04
Všetko
22.
All
2015-04-04
Všetko
24.
Call Barring
2015-04-04
Obmedzenie hovorov
26.
Call Waiting
2015-04-04
Čakajúci hovor
28.
Call failed
2015-04-04
Hovor zlyhal
29.
Call holding failure
2015-04-04
Chyba pridržania hovoru
30.
Calling
2015-04-04
Volanie
31.
Calling Line Presentation
2015-04-04
CLIP
32.
Calling Line Restriction
2015-04-04
CLIR
34.
Change all Call associations to %1?
2015-04-04
Zmeň priradenie všetkých volaní k %1?
35.
Close
2015-04-04
Zatvoriť
36.
Conference
2015-04-04
Konferencia
37.
Conference call failure
2015-04-04
Zlyhanie konferenčného hovoru
38.
Connected Line Presentation
2015-04-04
Prezentácia čísla pripojenej linky
39.
Connected Line Restriction
2015-04-04
Zamedzenie zobrazenia čísla pripojenej linky
42.
DEF
2015-04-04
DEF
43.
Delete
2015-04-04
Zmazať
44.
Details
2015-04-04
Detaily
45.
Disabling flight mode
2015-04-04
Deaktivácia módu "v lietadle"
46.
Dismiss
2015-04-04
Zrušenie
47.
Don't ask again
2015-04-04
Nabudúce sa nepýtať
48.
Emergency Calls
2015-04-04
Núdzové hovory
49.
Enter a number
2015-04-04
Vložte číslo
51.
Failed to activate the call.
2015-04-04
Zlyhanie vytvorenia hovoru.
52.
Failed to create a conference call.
2015-04-04
Zlyhanie vytvorenia konferenčného hovoru.
53.
Failed to place the active call on hold.
2015-04-04
Zlyhanie pri pridržaní hovoru.
54.
Favorites
2015-04-04
Obľúbené
56.
GHI
2015-04-04
GHI
57.
IMEI
2015-04-04
IMEI
59.
Invalid USSD code
2015-04-04
Neplatný USSD kód
60.
JKL
2015-04-04
JKL
61.
Keypad
2015-04-04
Numerická klávesnica
63.
MNO
2015-04-04
MNO
64.
Merge calls
2015-04-04
Spoj hovory
66.
No
2015-04-04
Nie
67.
No SIM card selected
2015-04-04
Nie je zvolená SIM karta
68.
No calls
2015-04-04
Žiadne hovory
69.
No network
2015-04-04
Žiadna sieť
70.
No recent calls
2015-04-04
Žiadne nové neprijaté hovory
2015-04-04
Žiadne nové hovory
71.
Ok
2015-04-04
OK
72.
On hold
2015-04-04
Podržaný