Translations by Ove Magnus Halkjær

Ove Magnus Halkjær has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 74 results
56.
Configuring ${PACKAGE}
2008-04-10
Konfigurerer ${PACKAGE}
2008-04-10
Konfigurerer ${PACKAGE}
129.
If you don't use a framebuffer, the choices that start with "." will reduce the number of available colors on the console.
2008-10-17
Hvis du ikke bruker rammebuffer, vil valg som starter med "." redusere antall tilgjengelige farger på skjermen.
181.
Method for temporarily toggling between national and Latin input:
2008-10-17
Metode for midlertidig å skifte mellom nasjonal eller latinsk inndata:
186.
Keypad Enter key
2008-10-18
Talltastaturets Enter-tast
192.
The Compose key (known also as Multi_key) causes the computer to interpret the next few keystrokes as a combination in order to produce a character not found on the keyboard.
2008-10-18
Compose-tasten (også kjent som Multi_key) får PCen til å lese de få påfølgende tastetrykkene som ett enkelt valg av symbol du ønsker skrevet, siden dette symbolet ikke finnes forhåndsdefinert blant tastene på tastaturet.
785.
Failed to remove conflicting files
2008-04-10
Kunne ikke fjerne filer i bruk
786.
The installer needs to remove operating system files from the install target, but was unable to do so. The install cannot continue.
2008-04-10
Installasjonsprogrammet må slette systemfiler i bruk fra installasjonsmålet, men kunne ikke utføre dette. Installasjonen kan ikke fortsette.
787.
Removing conflicting operating system files...
2008-04-10
Fjerner operativsystemfiler som er i konflikt.
788.
Do you want to return to the partitioner?
2008-04-10
Ønsker du å gå tilbake til partisjoneringsprogrammet?
789.
The file system on ${PARTITION} assigned to ${MOUNTPOINT} has not been marked for formatting. Directories containing system files (/etc, /lib, /usr, /var, ...) that already exist under any defined mountpoint will be deleted during the install.
2008-10-18
Filsystemet på ${PARTITION} som er tilordnet ${MOUNTPOINT} er ikke markert for formatering. Kataloger som inneholder systemfiler (/etc, /lib, /usr, /var, ...) og som allerede finnes under et hvilket som helst angitt monteringspunkt, vil bli slettet under installasjonen.
909.
Configuring clock settings...
2008-04-10
Konfigurerer tidsinstillingene...
911.
Set the clock using NTP?
2008-04-10
Sette klokken ved å bruke NTP?
912.
The Network Time Protocol (NTP) can be used to set the system's clock. The installation process works best with a correctly set clock.
2008-04-10
Nettverkstidprotokoll (Network Time Protocol) (NTP) kan brukes til å sette systemklokken. Installasjonsprosessen fungerer best med korrekt tid.
913.
NTP server to use:
2008-04-10
Nettverkstidsservere (NTP-servere) du kan velge:
914.
The default NTP server is almost always a good choice, but if you prefer to use another NTP server, you can enter it here.
2008-04-10
Den forhåndsvalgte NTP-serveren er nesten alltid et godt valg, men hvis du foretrekker å bruke en annen NTP-server, kan du skrive den inn her.
2008-04-10
Den forhåndsvalgte NTP-serveren er nesten alltid et godt valg, men hvis du foretrekker å bruke en annen NTP-server, kan du skrive den inn her.
2008-04-10
Den forhåndsvalgte NTP-serveren er nesten alltid et godt valg, men hvis du foretrekker å bruke en annen NTP-server, kan du skrive den inn her.
915.
Getting the time from a network time server...
2008-04-10
Henter tiden fra en nettverkstidsserver...
2008-04-10
Henter tiden fra en nettverkstidsserver...
2008-04-10
Henter tiden fra en nettverkstidsserver...
916.
Setting the hardware clock...
2008-04-10
Setter hardware-klokken...
2008-04-10
Setter hardware-klokken...
2008-04-10
Setter hardware-klokken...
917.
Wait another 30 seconds for hwclock to set the clock?
2008-04-10
Vente ytterligere 30 sekunder for hwcklock til å sette tiden?
918.
Setting the hardware clock is taking longer than expected. The 'hwclock' program used to set the clock may have problems talking to the hardware clock.
2008-04-10
Å sette hardware-tiden tar lengre tid enn ventet. Det kan bety at hwclock-programmet som benyttes til å sette klokken har problemer med å opprette kontakt med hardware-klokken.
2008-04-10
Å sette hardware-tiden tar lengre tid enn ventet. Det kan bety at hwclock-programmet som benyttes til å sette klokken har problemer med å opprette kontakt med hardware-klokken.
2008-04-10
Å sette hardware-tiden tar lengre tid enn ventet. Det kan bety at hwclock-programmet som benyttes til å sette klokken har problemer med å opprette kontakt med hardware-klokken.
919.
If you choose to not wait for hwclock to finish setting the clock, this system's clock may not be set correctly.
2008-04-10
Hvis du velger ikke å vente på at hwclock setter klokken, vil muligens dette systemets klokke ikke bli satt korrekt
1024.
Commented out entries for ${HOST} have been added to the /etc/apt/sources.list file.
2008-04-10
Oppføringer fjernet fra ${SECURITY_HOST} er lagt til i fila /etc/apt/sources.list.
1025.
security updates (from ${SEC_HOST})
2008-04-10
sikkerhetsoppdateringer (fra ${SEC_HOST})
1026.
volatile updates (from ${VOL_HOST})
2008-04-10
variable oppdateringer (fra ${VOL_HOST})
1028.
Debian has two services that provide updates to releases: security and volatile.
2008-04-11
Debian har to tjenester som sørger for oppdaterte installasjoner: sikkerhetsoppdateringer og omskiftelige oppdateringer.
2008-04-11
Debian har to tjenester som sørger for oppdaterte installasjoner: sikkerhetsoppdateringer og omskiftelige oppdateringer.
2008-04-11
Debian har to tjenester som sørger for oppdaterte installasjoner: sikkerhetsoppdateringer og omskiftelige oppdateringer.
1029.
Security updates help to keep your system secured against attacks. Enabling this service is strongly recommended.
2008-04-11
Sikkerhetsoppdateringer hjelper deg å holde systemet sikret mot angrep. Bruk av denne tjenesten anbefales.
1050.
Disabling netinst CD in sources.list...
2008-04-11
Hak ut ut netinst CD i sources.list ...
1051.
If you are installing from a netinst CD and choose not to use a mirror, you will end up with only a very minimal base system.
2008-04-10
Hvis du installerer fra en nettverksinstallasjons-CD og velger å ikke bruke et nettverksspeil via internett, vil du kun få installert et minimalt basissystem.
1052.
You are installing from a netinst CD, which by itself only allows installation of a very minimal base system. Use a mirror to install a more complete system.
2008-04-11
Du installerer fra en nettinstallasjons-CD. Denne installerer bare et minimalt grunnsystem. For å installere et mer komplett system, må du bruke et nettarkiv.
1070.
Continue without a network mirror?
2008-04-10
Fortsette uten nettverksspeil?
1071.
No network mirror was selected.
2008-04-10
Intet nettverksspeil ble valgt.
1130.
No automatic updates
2008-10-18
Ingen automatiske oppdateringer
1131.
Install security updates automatically
2008-10-18
Installer sikkerhetsoppdateringer automatisk
1132.
Manage system with Landscape
2008-10-18
Administrere systemet gjennom Landscape
1133.
How do you want to manage upgrades on this system?
2008-10-18
Hvordan ønsker du å håndtere oppdateringer på dette systemet?
1134.
Applying updates on a frequent basis is an important part of keeping your system secure.
2008-10-18
Å regelmessig laste ned oppdateringerer viktig for å holde systemet ditt sikkert.
1135.
By default, updates need to be applied manually using package management tools. Alternatively, you can choose to have this system automatically download and install security updates, or you can choose to manage this system over the web as part of a group of systems using Canonical's Landscape service.
2008-10-18
Som forhåndsinnstilling må du selv velge å laste ned oppdateringer manuelt gjennom å bruke pakkebehandleren. Alternativt kan du velge å la systemet automatisk laste ned og installere sikkerhetsoppdateringer. Et annet alternativ er å håndtere ditt system som del av en større systemgruppe, hvor alle benytter Canonicals Landscape service.
1155.
Install the GRUB boot loader to the Serial ATA RAID disk?
2008-04-10
Installere oppstartssystemet GRUB på Serial ATA RAID-disken?
1156.
Installation of GRUB on Serial ATA RAID is experimental.
2008-04-11
Installasjon av GRUB på en seriell ATA RAID er eksperimentell.
1158.
The GRUB root device is: ${GRUBROOT}.
2008-04-11
GRUB rotenheten er: ${GRUBROOT}.