Browsing Welsh translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 203 results
1.
Ubuntu installer main menu
Type: text
Description
:sl1:
Prif ddewislen gosodydd Ubuntu
Translated by Cadan ap Tomos
Reviewed by Cadan ap Tomos
In upstream:
Prif ddewislen sefydlydd Ubuntu
Suggested by Dafydd Harries
Located in ../main-menu.templates:1001
2.
Choose the next step in the install process:
Type: select
Description
:sl1:
Dewiswch y cam nesaf yn y broses gosod:
Translated by Cadan ap Tomos
Reviewed by Cadan ap Tomos
In upstream:
Dewiswch y cam nesaf yn y broses sefydlu:
Suggested by Dafydd Harries
Located in ../main-menu.templates:2001
3.
Installation step failed
Type: error
Description
:sl2:
Methodd y cam gosod
Translated and reviewed by Llwyd
In upstream:
Cam gosod wedi methu.
Suggested by Jonathan Price
Located in ../main-menu.templates:3001
4.
An installation step failed. You can try to run the failing item again from the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}
Type: error
Description
:sl2:
Methodd cam gosod. Gallwch geisio rhedeg yr eitem sy'n methu eto o'r ddewislen, neu ei hepgor a dewis rhywbeth arall. Y cam sy'n methu yw: ${ITEM}
Translated by Cadan ap Tomos
Reviewed by Cadan ap Tomos
In upstream:
Cam gosod wedi methu. Gallwch geisio rhedeg yr eitem sy'n methu eto o'r ddewislen, neu ei hepgor a dewis rhywbeth arall. Y cam sy'n methu yw: ${ITEM}
Suggested by Jonathan Price
Located in ../main-menu.templates:3001
5.
Choose an installation step:
Type: select
Description
:sl2:
Dewiswch gam gosod:
Translated and reviewed by Llwyd
In upstream:
Dewiswch cam gosod:
Suggested by Jonathan Price
Located in ../main-menu.templates:4001
6.
This installation step depends on one or more other steps that have not yet been performed.
Type: select
Description
:sl2:
Mae'r cam gosod hwn yn dibynnu ar gam neu gamau eraill nad ydynt wedu eu cyflawni eto.
Translated and reviewed by Llwyd
In upstream:
Mae'r cam gosod yma yn ddibynnu ar gam neu camau arall nad ydynt wedi eu cyflawni eto.
Suggested by Jonathan Price
Located in ../main-menu.templates:4001
11.
Ignore questions with a priority less than:
Type: select
Description
:sl2:
Anwybyddwch gwestiynau gyda blaenoriaeth sy'n llai na:
Translated and reviewed by Llwyd
In upstream:
Anwybyddwch cwestiynau gyda blaenoriaeth llai na
Suggested by Jonathan Price
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
12.
Packages that use debconf for configuration prioritize the questions they might ask you. Only questions with a certain priority or higher are actually shown to you; all less important questions are skipped.
Type: select
Description
:sl2:
Mae pecynnau sy'n defnyddio debconf yn blaenoriaethu'r cwestiynau y gallent eu gofyn i chi. Dim ond cwestiynau gyda blaenoriaeth benodedig neu'n uwch sy'n cael eu dangos i chi; caiff pob cwestiwn llai pwysig eu hepgor.
Translated and reviewed by Llwyd
In upstream:
Mae pecynnau sy'n defnyddio debconf yn blaenoriaethu y cwestiynau maent yn gofyn. Dim ond cwestiynau gyda rhyw flaenoriaeth penodedig neu uwch a gaiff eu dangos i chi; caiff pob cwestiwn llai pwysig eu hepgor.
Suggested by Dafydd Harries
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
13.
You can select the lowest priority of question you want to see:
- 'critical' is for items that will probably break the system
without user intervention.
- 'high' is for items that don't have reasonable defaults.
- 'medium' is for normal items that have reasonable defaults.
- 'low' is for trivial items that have defaults that will work in
the vast majority of cases.
Type: select
Description
:sl2:
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Gallwch ddewis y cwestiwn blaenoriaeth isaf rydych chi eisiau ei weld:
- mae 'hanfodol' ar gyfer eitemau sy'n system mwy na thebyg
os nad yw'r defnyddiwr yn ymyrryd.
- mae 'uchel' ar gyfer eitemau sydd heb ragosodiad rhesymol.
- mae 'canolig' ar gyfer eitemau arferol sydd efo rhagosodiad rhesymol.
- mae 'isel' ar gyfer eitemau dibwys sydd efo rhagosodiad fydd yn
gweithio yn y rhan helaeth o sefyllfaoedd.
Translated and reviewed by Llwyd
In upstream:
Gallwch ddewis y blaenoriaeth cwestiwn isaf rydych chi eisiau ei weld:
- mae 'hanfodol' ar gyfer eitemau a wnaiff dorri system mwy na thebyg
os nad yw'r defnyddwir yn ymyrryd.
- mae 'uchel' ar gyfer eitemau sydd heb rhagosodiad rhesymol.
- mae 'canolig' ar gyfer eitemau arferol sydd efo rhagosodiad rhesymol.
- mae 'isel' ar gyfer eitemau dibwys sydd efo rhagosodiad a fydd yn
gweithio yn y rhan helaeth o sefyllfaoedd.
Suggested by Dafydd Harries
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
14.
For example, this question is of medium priority, and if your priority were already 'high' or 'critical', you wouldn't see this question.
Type: select
Description
:sl2:
Er enghraifft, mae'r cwestiwn hwn o flaenoriaeth ganolig, ac os oedd eich blaenoriaeth chi eisoes yn 'uchel' neu 'hanfodol', ni fyddwch yn gweld y cwestiwn hwn.
Translated and reviewed by Llwyd
In upstream:
Er enghraifft, mae'r cwestiwn hwn o flaenoriaeth canolog, ac os oedd eich blaenoriaeth chi yn 'uchel' neu 'hanfodol' eisioes, ni fyddwch yn gweld y cwestiwn hwn.
Suggested by Dafydd Harries
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
110 of 203 results

This translation is managed by Ubuntu Welsh Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Ben Brunt, Cadan ap Tomos, Christopher Griffiths, Ciaran Crocker, Dafydd Harries, David Jones, Eoin Mahon, Fergus Elliott, Iwan Smith, Jonathan Price, Llwyd, Mark Jones, Rhoslyn Prys, Rhoslyn Prys, Rockworld, UbuntuFanatic, danielt998, kingmonkey.