Browsing Welsh translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
3140 of 177 results
31.
For F1-F9 type control and F then the digit 1-9
For F10 type control and F then the digit 0
deliberately unindented
type: Content of: <reference><refentry><refsection><literallayout>
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Ar gyfer F1-F9 pwyswch control ac F ac yna'r rhif 1-9
Ar gyfer F10 pwyswch control ac F ac yna'r rhif 0
Translated and reviewed by Llwyd
Located in help.xml:95
32.
Press F2 through F10 for details, or ENTER to ${BOOTPROMPT}
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
Pwyswch F2 i F10 am fanylion, neu ENTER i ${BOOTPROMPT}
Translated and reviewed by Llwyd
In upstream:
Gwthiwch F2 i F10 am fanylion, neu ENTER i ${BOOTPROMPT}
Suggested by Eoin Mahon
Located in help.xml:100
33.
Press F2 through F10 for details, or Escape to exit help.
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
Pwyswch F2 trwy F10 am fanylion, neu ESC i gau'r cymorth.
Translated and reviewed by Llwyd
In upstream:
Pwyswch F2 trwy F10 am fanylion, neu ESC i ymadael â cymorth.
Suggested by Cadan ap Tomos
Located in help.xml:104
34.
<keycap>F2</keycap>
type: Content of: <reference><refentry><refnamediv><refdescriptor>
<keycap>F2</keycap>
Translated and reviewed by David Jones
Located in help.xml:111
35.
PREREQUISITES FOR INSTALLING UBUNTU
type: Content of: <reference><refentry><refnamediv><refname>
RHAGOFYNION AR GYFER GOSOD UBUNTU
Translated and reviewed by Llwyd
Located in help.xml:112
36.
You must have at least 32 megabytes of RAM to use this Ubuntu installer.
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
Mae'n rhaid cael o leiaf 32MB o RAM i ddefnyddio'r gosodydd Ubuntu hwn.
Translated and reviewed by Llwyd
Located in help.xml:119
37.
You should have space on your hard disk to create a new disk partition of at least 5 gigabytes to install a standard Ubuntu desktop system or at least 500 megabytes for a minimal server installation. You'll need more disk space to install additional packages, depending on what you wish to do with your new Ubuntu system.
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
Dylech gael lle ar eich disg caled i greu rhaniad disg newydd o leiaf 5GB o faint i osod system bwrdd gwaith Ubuntu safonol neu o leiaf 500MB er mwyn gosod gweinydd minimol. Bydd angen mwy o le ar eich disg i osod pecynnau ychwanegol, yn dibynnu ar beth hoffech ei wneud gyda'ch system Ubuntu newydd.
Translated and reviewed by Llwyd
Located in help.xml:123
38.
See the Installation Manual or the FAQ for more information; both documents are available at the Ubuntu web site, <ulink url="http://www.ubuntu.com/" />
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
Gweler y Llawlyfr Gosod neu'r FAQ ar gyfer mwy o wybodaeth; mae'r ddwy ddogfen ar gael ar wefan Ubuntu, <ulink url="http://www.ubuntu.com/" />
Translated and reviewed by Llwyd
Located in help.xml:131 help.xml:732
39.
You must have at least 384 megabytes of RAM to use this Ubuntu live system.
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
Mae'n rhaid cael o leiaf 384MB o RAM i ddefnyddio'r system fyw Ubuntu hon.
Translated and reviewed by Llwyd
In upstream:
Mae'n rhaid cael o leiaf 384mb o RAM i ddefnyddio'r system Ubuntu fyw hwn.
Suggested by Eoin Mahon
Located in help.xml:137
40.
The live system does not require any space on your hard disk. However, existing Linux swap partitions on the disk will be used if available.
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
Nid yw'r system fyw yn defnyddio lle ar eich disg caled. Ond os oes gennych raniad 'swap' fydd y rhaglen yn ei ddefnyddio.
Translated and reviewed by Llwyd
Located in help.xml:142
3140 of 177 results

This translation is managed by Ubuntu Welsh Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Cadan ap Tomos, David Jones, Eoin Mahon, Iwan Smith, Llwyd, Owen Llywelyn, Rhoslyn Prys, Rockworld, danielt998.