Translations by Chris Halse Rogers

Chris Halse Rogers has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

142 of 42 results
20.
Model
2018-10-01
Modelis
23.
Metadata
2018-10-01
Metaduomenys
24.
Show extra debugging information
2018-10-01
Rodyti papildomą derinimo informaciją
26.
Clear any metadata in the profile
2018-10-01
Išvalyti profilyje bet kokius metaduomenis
30.
Sets the copyright string
2018-10-01
Nustato autorių teisių eilutę
31.
Sets the description string
2018-10-01
Nustato aprašo eilutę
32.
Sets the manufacturer string
2018-10-01
Nustato gamintojo eilutę
33.
Sets the model string
2018-10-01
Nustato modelio eilutę
36.
%B %e %Y, %I:%M:%S %p
2018-10-01
%Y %m %e, %H:%M:%S
37.
Owner
2018-10-01
Savininkas
38.
Object Path
2018-10-01
Objekto kelias
39.
Format
2018-10-01
Formatas
40.
Title
2018-10-01
Pavadinimas
42.
Type
2018-10-01
Tipas
43.
Colorspace
2018-10-01
Spalvų erdvė
46.
Filename
2018-10-01
Failo pavadinimas
47.
Profile ID
2018-10-01
Profilio ID
48.
Created
2018-10-01
Sukurtas
53.
Device ID
2018-10-01
Įrenginio ID
54.
Profile
2018-10-01
Profilis
55.
State
2018-10-01
Būsena
57.
Options
2018-10-01
Parametrai
61.
CRT
2018-10-01
CRT (Kineskopinis)
62.
Printer
2018-10-01
Spausdintuvas
64.
Projector
2018-10-01
Projektorius
66.
There are no supported sensors attached
2018-10-01
Nėra prijungta jokių palaikomų jutiklių
67.
Sensor
2018-10-01
Jutiklis
68.
Color
2018-10-01
Spalva
74.
Locks the color sensor
2018-10-01
Užrakina spalvos jutiklį
75.
Sets one or more sensor options
2018-10-01
Nustato vieną ar daugiau jutiklio parametrų
76.
Create a device
2018-10-01
Sukurti įrenginį
81.
Get a standard colorspace
2018-10-01
Gauti standartinę spalvų erdvę
82.
Create a profile
2018-10-01
Sukurti profilį
85.
Deletes a device
2018-10-01
Ištrina įrenginį
86.
Deletes a profile
2018-10-01
Ištrina profilį
89.
Sets the device model
2018-10-01
Nustato įrenginio modelį
93.
Sets the device kind
2018-10-01
Nustato įrenginio rūšį
115.
Show debugging information for all files
2018-10-01
Rodyti derinimo informaciją visiems failams
116.
Debugging Options
2018-10-01
Derinimo parametrai
117.
Show debugging options
2018-10-01
Rodyti derinimo parametrus
118.
Exit after a small delay
2018-10-01
Išeiti po nedidelės delsos
119.
Exit after the engine has loaded
2018-10-01
Išeiti po to, kai modulis buvo įkeltas