Translations by Akerbeltz

Akerbeltz has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

131 of 31 results
1.
User requested interrupt.
2013-05-15
Briseadh a dh'iarr an cleachdaiche
2.
Non whitelist char in the uri
2013-05-15
Tha caracter nach eil 'na charactar whitelist san URI
3.
Whitespace in key=value
2013-05-15
Geal-spàs ann an key=value
4.
Exception '%s'
2013-05-15
Eisgeachd "%s"
5.
Url string '%s' too long
2013-05-15
Tha sreath an URL "%s" ro fhada
6.
No ':' in the uri
2013-05-15
Chan eil ":" san URI
7.
Enabling '%s' failed
2013-05-15
Cha b' urrainn dhuinn "%s" a chur an comas
8.
Unknown channel '%s'
2013-05-15
Chan aithne dhuinn an seanail "%s"
9.
The channel '%s' is not known
2013-05-15
Chan aithne dhuinn an seanail "%s"
10.
Enabling channel '%s' failed
2013-05-15
Cha b' urrainn dhuinn an seanail "%s" a chur an comas
11.
Invalid /etc/apt/sources.list file
2013-05-15
Tha am faidhle /etc/apt/sources.list mì-dhligheach
12.
Software index is broken
2013-05-15
Tha clàr-amais a' bhathair-bhog briste
13.
This is a major failure of your software management system. Please check for broken packages with synaptic, check the file permissions and correctness of the file '/etc/apt/sources.list' and reload the software information with: 'sudo apt-get update' and 'sudo apt-get install -f'.
2013-05-15
Thachair mearachd mhòr ann an siostam stiùireadh a' bhathair-bhog agad. Feuch a bheil pacaidean briste ann a' cleachdadh synaptic, thoir sùil air ceadan an fhaidhle "/etc/apt/sources.list" agus a bheil e coilean agus luchdaich fiosrachadh a' bhathair-bhog a-rithist le: "sudo apt-get update' and 'sudo apt-get install -f".
14.
Need a url to continue, exiting
2013-05-15
Tha feum air URL mus urrainn dhuinn leantainn air adhart, a' dèanamh fàgail
15.
Invalid url: '%s' given, exiting
2013-05-15
Chaidh an URL mì-dhligheach "%s" a thoirt seachad, a' dèanamh fàgail
16.
Can not deal with protocol '%s'
2013-05-15
Chan urrainn dhuinn dèiligeadh ris a' phròtacal "%s"
17.
Package '%s' is virtual.
2013-05-15
'S e pacaid bhiortail a tha ann an "%s".
18.
Could not find package '%s'.
2013-05-15
Cha b' urrainn dhuinn a' phacaid "%s" a lorg.
19.
Package '%s' is already installed
2013-05-15
Chaidh a' phacaid "%s" a stàladh mar-thà
20.
Can not install '%s' (%s)
2013-05-15
Cha urrainn dhuinn "%s" (%s) a stàladh
21.
Package '%s' requests minimal version '%s', but only '%s' is available
2013-05-15
Feumaidh a' phacaid "%s" an tionndadh "%s" air a' char as lugha ach chan eil ann ach "%s"
23.
Enable additional software channel
2013-05-15
Cuir seanail bathair-bhog a bharrachd an comas
24.
Do you want to enable the following software channel: '%s'?
2013-05-15
A bheil thu airson an seanail bathair-bhog a leanas a chur an comas: "%s"?
25.
Install additional software?
2013-05-15
A bheil thu airson am bathar-bog a bharrachd a stàladh?
26.
Do you want to install package '%s'?
2013-05-15
A bheil thu airson a' phacaid "%s" a stàladh?
27.
Description
2013-05-15
Tuairisgeul
29.
Whether the specified command should handle "apt" URLs
2013-05-15
Co-dhiù am bu chòir dhan àithne a chaidh a shònrachadh URLaichean "apt" a làimhseachadh
30.
True if the command specified in the "command" key should handle "apt" URLs.
2013-05-15
True ma bu chòir dhan àithne a chaidh a shònrachadh san iuchair "command" URLaichean "apt" a làimhseachadh.
31.
The handler for "apt" URLs
2013-05-15
An làimhsichear airson URLaichean "apt"
32.
The command used to handle "apt" URLs, if enabled.
2013-05-15
An àithne a tha 'ga chleachdadh gus URLaichean "apt" a làimhseachadh, ma tha sin an comas.
34.
True if the command used to handle this type of URL should be run in a terminal.
2013-05-15
True ma bu chòir dhan àithne a tha 'ga chleachdadh airson làimhseachadh URLaichean mar seo a ruith ann an tèirmineal.