Translations by alasdair caimbeul

alasdair caimbeul has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

135 of 35 results
1.
User requested interrupt.
2012-01-24
Iarrtas cleachdaiche eadar-chur.
2.
Non whitelist char in the uri
2012-01-24
Caractar neo liosta-gheal anns an url
3.
Whitespace in key=value
2012-01-24
Geal-spàs ann an iuchair=lauch
4.
Exception '%s'
2012-01-24
Fàgail a-mach '%s'
5.
Url string '%s' too long
2012-01-24
Sreang url '%s' ro fhada
6.
No ':' in the uri
2012-01-24
Chan eil ':' anns an url
7.
Enabling '%s' failed
2012-01-24
Dh'fhàillig cuir '%s' an comas
8.
Unknown channel '%s'
2012-01-24
Seanail neo-aithnichte '%s'
9.
The channel '%s' is not known
2012-01-24
Chan aithnich an seanail '%s'
10.
Enabling channel '%s' failed
2012-01-24
Dh'fhàillig cuir seanail '%s' an comas
11.
Invalid /etc/apt/sources.list file
2012-01-24
Neo-dhligheach faidhle /etc/apt/sources.list
12.
Software index is broken
2012-01-24
Tha clàr-amais a' bhathar-bog briste
13.
This is a major failure of your software management system. Please check for broken packages with synaptic, check the file permissions and correctness of the file '/etc/apt/sources.list' and reload the software information with: 'sudo apt-get update' and 'sudo apt-get install -f'.
2012-01-24
'S e seo fàilligeadh mòr den t-siostam stiùireadh bathar-bog agad. Sgrùd sibh son pacaidean briste le synaptic, sgrùd na ceadan faidhle agus ceartachd am faidhle '/etc/apt/sources.list' agus ath-luchdaich am fiosrachadh bathar-bog le 'sudo apt-get update' agus 'sudo apt-get install -f'.
14.
Need a url to continue, exiting
2012-01-24
Feumaidh url son leantainn, a' fàgail
15.
Invalid url: '%s' given, exiting
2012-01-24
Url Neo-dhligheach: '%s' thabhairt, a' fàgail
16.
Can not deal with protocol '%s'
2012-01-24
Chan urrainn dèiligeadh le pròtacal '%s'
17.
Package '%s' is virtual.
2012-01-24
Tha pacaid '%s' mas fhìor.
18.
Could not find package '%s'.
2012-01-24
Cha b' urrainn lorg pacaid '%s'.
19.
Package '%s' is already installed
2012-01-24
Tha pacaid '%s' stàlaichte mar thà
20.
Can not install '%s' (%s)
2012-01-24
Cha urrainn stàladh '%s' (%s)
2012-01-24
Cha urrainn stàlachadh '%s' (%s)
21.
Package '%s' requests minimal version '%s', but only '%s' is available
2012-01-24
Tha pacaid '%s' ag iarraidh tionndaidh as lugha '%s', ach '%s' a-mhàin tha ri làimh
22.
Enable additional components
2012-01-24
Cuir co-phàirtean a bharrachd an comas
23.
Enable additional software channel
2012-01-24
Cuir seanail bathar-bog a bharrachd an comas
24.
Do you want to enable the following software channel: '%s'?
2012-01-24
Bheil thu ag iarraidh cuir an seanail bathar-bog a leanas an comas: '%s'?
25.
Install additional software?
2012-01-24
Stàlaich bathar-bog a bharrachd?
26.
Do you want to install package '%s'?
2012-01-24
Bheil thu ag iarraidh stàladh pacaid '%s'?
27.
Description
2012-01-24
Dealbh-chunntas
28.
_Install
2012-01-24
_Stàlaich
29.
Whether the specified command should handle "apt" URLs
2012-01-24
Cho dhiubh am bu choir an àithne sònraichte làimhseachadh URLn “apt”
30.
True if the command specified in the "command" key should handle "apt" URLs.
2012-01-24
Fìor ma 's bu choir an àithne sònraichte anns an iuchair "command" làimhseachadh URLn “apt”.
31.
The handler for "apt" URLs
2012-01-24
An làimhsichear son URLn “apt”
32.
The command used to handle "apt" URLs, if enabled.
2012-01-24
An àithne ga chleachdadh son làimhseachadh URLn “apt”, ma chur an comas.
33.
Run the command in a terminal
2012-01-24
Ruith an àithne ann an tèirmineal
34.
True if the command used to handle this type of URL should be run in a terminal.
2012-01-24
Fìor ma 's bu choir an àithne a chleachdadh son làimhseachadh an t-seòrsa URL seo a ruith ann an tèirmineal.