Translations by Andrej Znidarsic

Andrej Znidarsic has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 55 results
1.
Checking for updates…
2012-09-28
Preverjanje za posodobitve ...
2.
Installing updates…
2012-09-28
Nameščanje posodobitev ...
7.
Settings…
2012-07-08
Nastavitve ...
8.
You stopped the check for updates.
2012-09-02
Zaustavili ste preverjanje za posodobitve.
9.
_Check Again
2012-09-02
_Preveri ponovno
10.
No software updates are available.
2013-01-17
Posodobitve programov niso na voljo
13.
Upgrade…
2012-08-09
Nadgradnja ...
15.
To stay secure, you should upgrade to %s %s.
2012-08-09
Da bi ostali varni, nadgradite na %s %s.
17.
Run a partial upgrade, to install as many updates as possible. This can be caused by: * A previous upgrade which didn't complete * Problems with some of the installed software * Unofficial software packages not provided by Ubuntu * Normal changes of a pre-release version of Ubuntu
2012-08-10
Zaženite delno nadgradnjo, da namestite čim več posodobitev. To lahko povzroči: *Prejšnja nedokončana nadgradnja *Problemi z nekatero nameščeno programsko opremo *Neuradni programski paketi, ki niso dobavljeni s strani Ubuntuja *Običajne spremembe razvojnih različic Ubuntuja
20.
_Try Again
2013-01-17
_Poskusi znova
23.
_Restart Now…
2014-01-21
_Ponovno zaženi sedaj ...
24.
Software Updater
2012-08-09
Posodobilnik programov
25.
Some software couldn’t be checked for updates.
2013-01-17
Za nekatere programe ni bilo mogoče preveriti razpoložljivosti posodobitev.
32.
An unresolvable problem occurred while calculating the upgrade. Please report this bug against the 'update-manager' package and include the following error message:
2012-08-10
Nerešljiv problem se je pripetil med preračunavanjem posodobitev. Prosimo prijavite tega hrošča v paketu 'update-manager' in vključite naslednje sporočilo napake:
36.
_Remind Me Later
2012-08-09
_Spomni me kasneje
38.
No network connection detected, you can not download changelog information.
2011-03-12
Ni bilo zaznane omrežne povezave. Podrobnosti dnevnika sprememb ne morete prejeti.
40.
_Deselect All
2011-07-28
_Odstrani izbor vsega
42.
%s will be downloaded.
2011-04-02
Prejetih bo%s.
2010-10-29
%s bo prejetih.
2010-08-20
%s bo prejetega.
43.
The update has already been downloaded.
The updates have already been downloaded.
2012-08-12
Te posodobitve so bile že prejete.
Te posodobitev je bila že prejeta.
Ti posodobitvi sta bili že prejeti.
Te posodobitve so bile že prejete.
44.
There are no updates to install.
2012-01-13
Ni posodobitev za namestitev.
46.
Updated software has been issued since %s %s was released. Do you want to install it now?
2012-11-15
Od izida sistema %s %s je bila izdana posodobitev programske opreme. Ali jo želite namestiti?
47.
Updated software is available for this computer. Do you want to install it now?
2012-08-10
Posodobljena programska oprema je na voljo za ta računalnik. Ali jo želite namestiti zdaj?
51.
Connecting...
2010-08-20
Povezovanje ...
52.
You may not be able to check for updates or download new updates.
2010-08-20
Morda ne bo mogoče preveriti za posodobitve ali prejeti novih posodobitev.
55.
Install All Available Updates
2011-05-31
Namesti vse razpoložljive posodobitve
57.
Changelog
2011-12-17
Dnevnik sprememb
60.
A normal upgrade can not be calculated, please run: sudo apt-get dist-upgrade This can be caused by: * A previous upgrade which didn't complete * Problems with some of the installed software * Unofficial software packages not provided by Ubuntu * Normal changes of a pre-release version of Ubuntu
2012-08-10
Običajne posodobitve ni mogoče izračunati, zaženite: sudo apt-get dist-upgrade To lahko povzroči: *Prejšnja nedokončana nadgradnja *Problemi z nekatero nameščeno programsko opremo *Neuradni programski paketi, ki niso dobavljeni s strani Ubuntuja *Običajne spremembe razvojni različic Ubuntuja
63.
Failed to download the list of changes. Please check your Internet connection.
2010-09-01
Prenašanje seznama sprememb ni bilo uspešno. Preverite svojo internetno povezavo.
65.
The changelog does not contain any relevant changes. Please use http://launchpad.net/ubuntu/+source/%s/%s/+changelog until the changes become available or try again later.
2011-04-02
Dnevnik sprememb ne vsebuje pomembnih sprememb. Uporabite http://launchpad.net/ubuntu/+source/%s/%s/+changelog dokler dnevnik ne bo posodobljen ali pa poskusite kasneje.
67.
%s base
2013-01-25
Osnovni paketi %s
68.
%(size).0f kB
%(size).0f kB
2012-02-03
%(size).0f kB
%(size).0f kB
%(size).0f kB
%(size).0f kB
74.
Details of updates
2012-08-10
Podrobnosti posodobitev
76.
You are connected via roaming and may be charged for the data consumed by this update.
2011-03-12
Prevezani ste preko gostovanja v omrežju, zato boste morda morali plačati za podatke, ki jih bo porabila ta posodobitev.
77.
You may want to wait until you’re not using a mobile broadband connection.
2012-08-10
Morda boste hoteli počakati do takrat, ko ne boste uporabljali mobilne širokopasovne povezave.
78.
It’s safer to connect the computer to AC power before updating.
2010-12-16
Varneje je, če svoj računalnik pred posodabljanjem priključite na električno omrežje.
2010-12-16
Varneje je, če svoj računalnik pred posodabljanjem priključite na omrežje.
79.
Software Updates
2011-04-02
Posodobitve programov
86.
Do not focus on map when starting
2010-06-10
Ob začenjanju ne postavi v žarišče
87.
Do not check for updates when starting
2011-02-21
Ob zagonu ne preveri za posodobitve
88.
Test upgrade with a sandbox aufs overlay
2011-04-02
Preizkusna nadgradnja v načinu peskovnika aufs
90.
Show description of the package instead of the changelog
2011-12-17
Prikaži opis paketa namesto dnevnika sprememb
93.
Show all packages with their status
2011-12-17
Pokaži vse pakete z njihovim stanjem
94.
Show all packages in a list
2011-12-17
Pokaži vse pakete na seznamu
95.
Support status summary of '%s':
2012-01-07
Povzetek stanja podpore '%s':
97.
You have %(num)s packages (%(percent).1f%%) that can not/no-longer be downloaded
2012-01-07
Imate %(num)s paketov (%(percent).1f%%), ki jih ni več mogoče prejeti
99.
Run with --show-unsupported, --show-supported or --show-all to see more details
2012-01-07
Poženite s --show-unsupported, --show-supported ali --show-all za ogled več podrobnosti
100.
No longer downloadable:
2011-12-17
Ni več na voljo za prejem:
104.
Unimplemented method: %s
2011-04-02
Nepodprt način: %s