Browsing Armenian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Armenian guidelines.

These translations are shared with Unity Calculator Scope trunk series template unity-scope-calculator.

17 of 7 results
1.
Calculate
Հաշվել
Translated and reviewed by Vahan Harutyunyan on 2014-10-27
Located in ../src/unity_calculator_daemon.py:29 ../data/calculator.scope.in.h:4
2.
Sorry, there are no results that match your search.
Ներեցեք, ձեր որոնմանը համապատասխանող արդյունքներ չկան:
Translated and reviewed by Vahan Harutyunyan on 2014-10-27
Located in ../src/unity_calculator_daemon.py:30
3.
Result
Արդյունք
Translated and reviewed by Vahan Harutyunyan on 2014-10-27
Located in ../src/unity_calculator_daemon.py:39
4.
Open in calculator
Բացել հաշվիչում
Translated and reviewed by Vahan Harutyunyan on 2014-10-27
Located in ../src/unity_calculator_daemon.py:140
5.
calculator;result;calculate;calc;
հաշվիչ;արդյունք;հաշվել;calc;
Translated and reviewed by Vahan Harutyunyan on 2014-10-27
Located in ../data/calculator.scope.in.h:1
6.
Calculator
Հաշվիչ
Translated and reviewed by Vahan Harutyunyan on 2014-10-27
Located in ../data/calculator.scope.in.h:2
7.
This is an Ubuntu search plugin that enables Calculator results to be displayed in the Dash underneath the Info header. If you do not wish to search this content source, you can disable this search plugin.
Սա Ubuntu-ի որոնման փլագին է, որը թույլ է տալիս հաշվիչի արդյունքները ցույց տալ անմիջապես Dash-ում: Եթե դուք չեք ցանկանում փնտրել այս կոնտենտը Dash-um, ապա դուք կարող եք անջատել տվյալ որոնման փլագինը:
Translated and reviewed by Vahan Harutyunyan on 2014-10-27
Located in ../data/calculator.scope.in.h:3
17 of 7 results

This translation is managed by Ubuntu Armenian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Vahan Harutyunyan.