Browsing Norwegian Nynorsk translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Nynorsk guidelines.

These translations are shared with Release Upgrader trunk series template ubuntu-release-upgrader.

110 of 33 results
13.
An unresolvable problem occurred while calculating the upgrade.

This can be caused by:
* Upgrading to a pre-release version of Ubuntu
* Running the current pre-release version of Ubuntu
* Unofficial software packages not provided by Ubuntu

FIXME: change the text to something more useful
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
(no translation yet)
Suggestions:
Det oppstod en ugjenopprettelig feil under planlegging av oppgraderinga.

Dette kan forårsakes av at du:
* oppgraderer til en uferdig versjon av Ubuntu,
* kjører en utferdig versjon av Ubuntu, eller
* er avhengig av uoffisielle programpakker som ikke støttes av Ubuntu

Norwegian Bokmal ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Åka Sikrom on 2014-01-07
Et ugjenopprettelig problem forekom under oppgraderingsforberedelsene.

Dette kan skyldes:
* Oppgradering til en test-versjon av Ubuntu
* Du kjører allerede en test-versjon av Ubuntu
* Uoffisielle programpakker som ikke er tilbudt av Ubuntu

Norwegian Bokmal ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Trygve Vea on 2008-10-12
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:663
15.
If none of this applies, then please report this bug using the command 'ubuntu-bug ubuntu-release-upgrader-core' in a terminal.
(no translation yet)
Suggestions:
Hvis det overnevnte er irrelevant, ber vi om at du rapporterer feilen ved å skrive kommandoen «ubuntu-bug ubuntu-release-upgrader-core» i en terminal.
Norwegian Bokmal ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Åka Sikrom on 2013-12-30
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:692
23.
It was impossible to install a required package. Please report this as a bug using 'ubuntu-bug ubuntu-release-upgrader-core' in a terminal.
(no translation yet)
Suggestions:
Det ser ut til å være umulig å installere en påkrevet programpakke. Vennligst rapporter dette som en feil ved å skrive «ubuntu-bug ubuntu-release-upgrader-core» i et terminalvindu.
Norwegian Bokmal ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Åka Sikrom on 2013-06-17
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:917
25.
Your system does not contain a %s or %s package and it was not possible to detect which version of Ubuntu you are running.
Please install one of the packages above first using synaptic or apt-get before proceeding.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
(no translation yet)
Suggestions:
Systemet ditt inneholder hverken en «%s»- eller «%s»-pakke, og det var ikke mulig å sjekke hvilken Ubuntu-versjon du kjører nå.

Bruk synaptic eller apt-get, og installer en av de overnevnte pakkene før du fortsetter.
Norwegian Bokmal ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Åka Sikrom on 2013-12-16
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:929
41.
This upgrade is running in sandbox (test) mode. All changes are written to '%s' and will be lost on the next reboot.

*No* changes written to a system directory from now until the next reboot are permanent.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
(no translation yet)
Suggestions:
Oppgraderinga kjører nå i sandkasse(test-)modus. Alle endringer skrives til «%s», og går tapt neste gang du starter maskina på nytt.

*Alle* endringer som gjøres i systemmapper fra nå av, og frem til neste omstart, går tapt.
Norwegian Bokmal ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Åka Sikrom on 2014-01-07
Oppgraderingen kjører nå i sandkasse(test-)modus. Alle endringer skrives til «%s» og går tapt neste gang du starter maskinen på nytt.

*Alle* endringer som gjøres i systemmapper fra nå av og frem til neste omstart, vil gå tapt.
Norwegian Bokmal ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Mathias Bynke on 2014-08-06
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:415
45.
Can not write to '%s'
(no translation yet)
Suggestions:
Klarte ikke å skrive til «%s»
Norwegian Bokmal ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Åka Sikrom on 2013-12-16
Kan ikke skrive til '%s'
Norwegian Bokmal ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Anders Øyvind Urke-Sætre on 2012-01-18
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:455
46.
Its not possible to write to the system directory '%s' on your system. The upgrade can not continue.
Please make sure that the system directory is writable.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
(no translation yet)
Suggestions:
Det er ikke mulig å skrive til systemmappa «%s» på systemet ditt. Oppgraderinga kan således ikke fortsette.
Sjekk at systemmappa ikke er skrivebeskyttet.
Norwegian Bokmal ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Åka Sikrom on 2014-01-07
Det er ikke mulig å skrive til systemmappen «%s» på systemet ditt. Oppgraderingen kan derfor ikke fortsette.
Sjekk at systemmappen ikke er skrivebeskyttet.
Norwegian Bokmal ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Mathias Bynke on 2014-08-06
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:456
49.
Not for humans during development stage of release %s
(no translation yet)
Suggestions:
Ikke menneskevennlig når utgivelsen %s er under utvikling
Norwegian Bokmal ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Åka Sikrom on 2013-10-07
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:646
52.
While scanning your repository information no mirror entry for the upgrade was found. This can happen if you run an internal mirror or if the mirror information is out of date.

Do you want to rewrite your 'sources.list' file anyway? If you choose 'Yes' here it will update all '%s' to '%s' entries.
If you select 'No' the upgrade will cancel.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
(no translation yet)
Suggestions:
Fant ingen speiltjener i arkivoversikten din. Denne feilen oppstår gjerne hvis du kjører en intern speiltjener, eller hvis speilinformasjonen din er gammel.

Vil du endre «sources.list»-fila likevel? Hvis du velger «Ja» her, blir alle «%s»-oppføringer endret til «%s».
Hvis du velger «Nei», avbrytes oppgraderinga.
Norwegian Bokmal ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Åka Sikrom on 2014-01-07
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:818
56.
Upgrading the repository information resulted in a invalid file so a bug reporting process is being started.
(no translation yet)
Suggestions:
Oppgradering av informasjon om pakkebrønner førte til en ugyldig fil. Starter feilrapportering.
Norwegian Bokmal ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Åka Sikrom on 2013-05-22
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:875
110 of 33 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Åsmund Steen Skjæveland, Øystein Steffensen-Alværvik.