Browsing Norwegian Nynorsk translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Nynorsk guidelines.

These translations are shared with Release Upgrader trunk series template ubuntu-release-upgrader.

1120 of 287 results
11.
Broken packages
Skadde pakkar
Translated by Åsmund Steen Skjæveland on 2012-07-03
Suggestions:
Ødelagte pakker
Norwegian Bokmal ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Åka Sikrom on 2013-12-16
Skadede pakker
Norwegian Bokmal ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Øivind Hoel on 2006-04-26
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:414
12.
Your system contains broken packages that couldn't be fixed with this software. Please fix them first using synaptic or apt-get before proceeding.
Systemet ditt inneheld øydelagde pakkar som ikkje kunne reparerast med denne programvara. Reparer dei med synaptic eller apt-get før du held fram.
Translated by Åsmund Steen Skjæveland on 2012-07-03
Suggestions:
Systemet ditt inneholder skadede og/eller ødelagte pakker som ikke kan repareres med dette programmet. Rett opp feilen(e) ved å bruke Synaptic eller kommandoen «apt-get» før du fortsetter.
Norwegian Bokmal ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Åka Sikrom on 2014-01-15
Systemet ditt inneholder skadede pakker som ikke kan rettes ved å bruke dette programmet. Bruk Synaptic eller apt-get til å rette opp dette før du fortsetter.
Norwegian Bokmal ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Håvar on 2007-10-19
Datamaskinen din inneholder skadede pakker som ikke kan repareres ved bruk av dette programmet. Vennligst rett opp i dette ved å bruke Synaptic eller apt-get før du fortsetter.
Norwegian Bokmal ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Kjetil Birkeland Moe on 2009-09-22
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:415
13.
An unresolvable problem occurred while calculating the upgrade.

This can be caused by:
* Upgrading to a pre-release version of Ubuntu
* Running the current pre-release version of Ubuntu
* Unofficial software packages not provided by Ubuntu

FIXME: change the text to something more useful
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
(no translation yet)
Suggestions:
Det oppstod en ugjenopprettelig feil under planlegging av oppgraderinga.

Dette kan forårsakes av at du:
* oppgraderer til en uferdig versjon av Ubuntu,
* kjører en utferdig versjon av Ubuntu, eller
* er avhengig av uoffisielle programpakker som ikke støttes av Ubuntu

Norwegian Bokmal ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Åka Sikrom on 2014-01-07
Et ugjenopprettelig problem forekom under oppgraderingsforberedelsene.

Dette kan skyldes:
* Oppgradering til en test-versjon av Ubuntu
* Du kjører allerede en test-versjon av Ubuntu
* Uoffisielle programpakker som ikke er tilbudt av Ubuntu

Norwegian Bokmal ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Trygve Vea on 2008-10-12
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:663
14.
This is most likely a transient problem, please try again later.
Dette er truleg berre eit kortvarig problem. Prøv om att seinare.
Translated by Åsmund Steen Skjæveland on 2012-07-03
Suggestions:
Dette er sannsynligvis et midlertidig problem. Prøv igjen senere.
Norwegian Bokmal ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Åka Sikrom on 2013-12-16
Dette er sannsynligvis bare ett midlertidig problem, vennligst prøv igjen senere.
Norwegian Bokmal ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Bjørn Petter Kysnes on 2008-02-10
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:687
15.
If none of this applies, then please report this bug using the command 'ubuntu-bug ubuntu-release-upgrader-core' in a terminal.
(no translation yet)
Suggestions:
Hvis det overnevnte er irrelevant, ber vi om at du rapporterer feilen ved å skrive kommandoen «ubuntu-bug ubuntu-release-upgrader-core» i en terminal.
Norwegian Bokmal ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Åka Sikrom on 2013-12-30
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:692
16.
Could not calculate the upgrade
Klarte ikkje å førebu oppgraderinga
Translated by Åsmund Steen Skjæveland on 2012-07-03
Suggestions:
Klarte ikke å forberede oppgraderinga
Norwegian Bokmal ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Åka Sikrom on 2014-01-07
Klarte ikke å forberede oppgradering
Norwegian Bokmal ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Åka Sikrom on 2016-08-26
Kunne ikke forberede oppgraderingen
Norwegian Bokmal ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Ingar Saltvik on 2006-03-26
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:698
17.
Error authenticating some packages
Klarte ikkje å stadfesta identiteten åt somme pakkar
Translated by Åsmund Steen Skjæveland on 2012-07-03
Suggestions:
Feil ved autentisering av enkelte pakker
Norwegian Bokmal ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Åka Sikrom on 2013-12-16
Kunne ikke autentisere noen pakker
Norwegian Bokmal ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Øivind Hoel on 2006-04-26
Kunne ikke autentisere alle pakker
Norwegian Bokmal ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Terje Andersen on 2009-04-27
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:757
18.
It was not possible to authenticate some packages. This may be a transient network problem. You may want to try again later. See below for a list of unauthenticated packages.
Somme pakkar kunne ikkje verta godkjende. Dette kan vera eit kortvarig nettverksproblem, så du bør prøve om att seinare. Sjå under for lista over pakkar som ikkje kunne godkjennast.
Translated by Åsmund Steen Skjæveland on 2012-07-03
Suggestions:
Feil ved autentisering av pakker. Dette kan være et midlertidig nettverksproblem. Du bør prøve igjen senere. Se liste over berørte pakker nedenfor.
Norwegian Bokmal ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Åka Sikrom on 2015-01-18
Noen av pakkene kunne ikke autentiseres. Dette kan være et midlertidig nettverksproblem, så du bør prøve igjen senere. Se under for listen over pakker som ikke kunne autentiseres.
Norwegian Bokmal ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Sigve Indregard on 2006-05-24
Noen av pakkene kunne ikke autentiseres. Dette kan være et midlertidig nettverksproblem, og kan prøve igjen senere. Se under for listen over pakker som ikke kunne autentiseres.
Norwegian Bokmal ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Øivind Hoel on 2006-04-26
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:758
19.
The package '%s' is marked for removal but it is in the removal blacklist.
Pakken '%s' er merkt for fjerning, men er i svartelista for fjerning.
Translated by Åsmund Steen Skjæveland on 2012-07-03
Suggestions:
Pakka «%s» er merket for fjerning, men er også svartelistet mot fjerning.
Norwegian Bokmal ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Åka Sikrom on 2013-12-16
Pakken '%s' er merket for fjerning men er i svartelisten for fjerning.
Norwegian Bokmal ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Dag Hovland on 2009-02-11
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:779
20.
The essential package '%s' is marked for removal.
Den nødvendige pakken «%s» er merkt for fjerning.
Translated by Åsmund Steen Skjæveland on 2012-07-03
Suggestions:
Den essensielle pakka «%s» er merket for fjerning.
Norwegian Bokmal ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Åka Sikrom on 2013-12-16
Den absolutt nødvendige pakken '%s' er merket for fjerning.
Norwegian Bokmal ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Dag Hovland on 2009-02-11
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:785
1120 of 287 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Åsmund Steen Skjæveland, Øystein Steffensen-Alværvik.