Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.

These translations are shared with Release Upgrader trunk series template ubuntu-release-upgrader.

1120 of 287 results
11.
Broken packages
Ødelagte pakker
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2013-12-16
Suggestions:
Skadde pakkar
Norwegian Nynorsk ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Åsmund Steen Skjæveland on 2012-07-03
Øydelagde pakkar
Norwegian Nynorsk ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Håvard Korsvoll on 2008-10-02
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:414
12.
Your system contains broken packages that couldn't be fixed with this software. Please fix them first using synaptic or apt-get before proceeding.
Systemet ditt inneholder skadede og/eller ødelagte pakker som ikke kan repareres med dette programmet. Rett opp feilen(e) ved å bruke Synaptic eller kommandoen «apt-get» før du fortsetter.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2014-01-15
Suggestions:
Systemet ditt inneheld øydelagde pakkar som ikkje kunne reparerast med denne programvara. Reparer dei med synaptic eller apt-get før du held fram.
Norwegian Nynorsk ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Åsmund Steen Skjæveland on 2012-07-03
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:415
13.
An unresolvable problem occurred while calculating the upgrade.

This can be caused by:
* Upgrading to a pre-release version of Ubuntu
* Running the current pre-release version of Ubuntu
* Unofficial software packages not provided by Ubuntu

FIXME: change the text to something more useful
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Det oppstod en ugjenopprettelig feil under planlegging av oppgraderinga.

Dette kan forårsakes av at du:
* oppgraderer til en uferdig versjon av Ubuntu,
* kjører en utferdig versjon av Ubuntu, eller
* er avhengig av uoffisielle programpakker som ikke støttes av Ubuntu

Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2014-01-07
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:663
14.
This is most likely a transient problem, please try again later.
Dette er sannsynligvis et midlertidig problem. Prøv igjen senere.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2013-12-16
Suggestions:
Dette er truleg berre eit kortvarig problem. Prøv om att seinare.
Norwegian Nynorsk ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Åsmund Steen Skjæveland on 2012-07-03
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:687
15.
If none of this applies, then please report this bug using the command 'ubuntu-bug ubuntu-release-upgrader-core' in a terminal.
Hvis det overnevnte er irrelevant, ber vi om at du rapporterer feilen ved å skrive kommandoen «ubuntu-bug ubuntu-release-upgrader-core» i en terminal.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2013-12-30
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:692
16.
Could not calculate the upgrade
Klarte ikke å forberede oppgraderinga
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2014-01-07
Suggestions:
Klarte ikkje å førebu oppgraderinga
Norwegian Nynorsk ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Åsmund Steen Skjæveland on 2012-07-03
Kunne ikkje forberede oppgraderinga
Norwegian Nynorsk ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Willy André Bergstrøm on 2006-06-19
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:698
17.
Error authenticating some packages
Feil ved autentisering av enkelte pakker
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2013-12-16
Suggestions:
Klarte ikkje å stadfesta identiteten åt somme pakkar
Norwegian Nynorsk ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Åsmund Steen Skjæveland on 2012-07-03
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:757
18.
It was not possible to authenticate some packages. This may be a transient network problem. You may want to try again later. See below for a list of unauthenticated packages.
Feil ved autentisering av pakker. Dette kan være et midlertidig nettverksproblem. Du bør prøve igjen senere. Se liste over berørte pakker nedenfor.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2015-01-18
Suggestions:
Somme pakkar kunne ikkje verta godkjende. Dette kan vera eit kortvarig nettverksproblem, så du bør prøve om att seinare. Sjå under for lista over pakkar som ikkje kunne godkjennast.
Norwegian Nynorsk ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Åsmund Steen Skjæveland on 2012-07-03
Somme pakkar kunne ikkje bli autentisert. Dette kan vere eit forbigåande nettverksproblem, så du bør prøve att seinare. Sjå under lista over pakkar som ikkje kunne autentiserast.
Norwegian Nynorsk ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Willy André Bergstrøm on 2006-06-19
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:758
19.
The package '%s' is marked for removal but it is in the removal blacklist.
Pakka «%s» er merket for fjerning, men er også svartelistet mot fjerning.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2013-12-16
Suggestions:
Pakken '%s' er merkt for fjerning, men er i svartelista for fjerning.
Norwegian Nynorsk ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Åsmund Steen Skjæveland on 2012-07-03
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:779
20.
The essential package '%s' is marked for removal.
Den essensielle pakka «%s» er merket for fjerning.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2013-12-16
Suggestions:
Den nødvendige pakken «%s» er merkt for fjerning.
Norwegian Nynorsk ubuntu-release-upgrader in Ubuntu Utopic package "ubuntu-release-upgrader" by Åsmund Steen Skjæveland on 2012-07-03
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:785
1120 of 287 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Daniel Landsverk, Hans Joachim Desserud, Kenneth Jenssen, Mathias Bynke, Michael Terry, Åka Sikrom.