Translations by Michael Terry

Michael Terry has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 248 results
1.
Server for %s
2012-07-04
Сервер для %s
2.
Main server
2012-07-04
Галоўны сервер
3.
Custom servers
2012-07-04
Адмысловыя серверы
4.
Could not calculate sources.list entry
2012-07-04
Немагчыма разлічыць запіс sources.list
5.
Unable to locate any package files, perhaps this is not a Ubuntu Disc or the wrong architecture?
2012-07-04
Немагчыма адшукаць ніводнага файла з пакетам, верагодна, гэты дыск не з'яўляецца Ubuntu ці мае іншую архітэктуру.
6.
Failed to add the CD
2012-07-04
Немагчыма дадаць дыск
7.
There was a error adding the CD, the upgrade will abort. Please report this as a bug if this is a valid Ubuntu CD. The error message was: '%s'
2012-07-04
Пры дадаванні кампакт-дыска адбылася памылка, абнаўленне будзе спынена. Калі ласка, паведаміце аб памылцы, калі гэта быў карэктны кампакт-дыск Ubuntu. Тэкст памылкі: "%s"
8.
Remove package in bad state
Remove packages in bad state
2012-07-04
Выдаліць пакет, пазначаны як памылковы
Выдаліць пакеты, пазначаныя як памылковыя
Выдаліць пакеты ў кепскім стане
9.
The package '%s' is in an inconsistent state and needs to be reinstalled, but no archive can be found for it. Do you want to remove this package now to continue?
The packages '%s' are in an inconsistent state and need to be reinstalled, but no archives can be found for them. Do you want to remove these packages now to continue?
2012-07-04
Пакет “%s“ знаходзіцца ў супярэчлівым стане і мусіць быць пераўсталяваны, але немагчыма адшукаць архіў для яго. Ці жадаеце выдаліць зараз гэты пакет?
Пакеты “%s“ знаходзяцца ў супярэчлівым стане і мусіць быць пераўсталяваны, але немагчыма адшукаць архівы для іх. Ці жадаеце выдаліць зараз гэтыя пакеты?
Пакеты “%s“ знаходзяцца ў супярэчлівым стане і мусіць быць пераўсталяваны, але немагчыма адшукаць архівы для іх. Ці жадаеце выдаліць зараз гэтыя пакеты?
10.
The server may be overloaded
2012-07-04
Магчыма сервер перагружаны
11.
Broken packages
2012-07-04
Пакеты з памылкамі
12.
Your system contains broken packages that couldn't be fixed with this software. Please fix them first using synaptic or apt-get before proceeding.
2012-07-04
Сістэма змяшчае пашкоджаныя пакеты, якія не могуць быць выпраўленыя гэтай праграмай. Калі ласка, спачатку выпраўце іх з дапамогай synaptic ці apt-get перш чым працягваць.
14.
This is most likely a transient problem, please try again later.
2012-07-04
Магчыма, гэта часовая праблема. Паспрабуйце паўтарыць пазней.
16.
Could not calculate the upgrade
2012-07-04
Немагчыма падлічыць абнаўленне
17.
Error authenticating some packages
2012-07-04
Памылка аўтэнтыфікацыі некаторых пакетаў
18.
It was not possible to authenticate some packages. This may be a transient network problem. You may want to try again later. See below for a list of unauthenticated packages.
2012-07-04
Немагчыма аўтэнтыфікаваць некаторыя пакеты. Гэта можа быць з-за часовай праблемы з сеткай. Вы можаце паспрабаваць паўтарыць дзеяньне пазней. Глядзіце ніжэй спіс неаўтэнтыфікаваных пакетаў.
19.
The package '%s' is marked for removal but it is in the removal blacklist.
2012-07-04
Пакет “%s“ пазначаны для выдалення, але ён у чорным спісе выдалення.
20.
The essential package '%s' is marked for removal.
2012-07-04
Важны пакет “%s“ пазначаны для выдалення.
21.
Trying to install blacklisted version '%s'
2012-07-04
Спроба ўсталёўкі ўнесенай у чорны спіс версіі '%s'
22.
Can't install '%s'
2012-07-04
Немагчыма ўсталяваць "%s"
24.
Can't guess meta-package
2012-07-04
Немагчыма вызначыць мета-пакет
26.
Reading cache
2012-07-04
Чытанне кэша
27.
Unable to get exclusive lock
2012-07-04
Памылка пры праверцы аўтэнтычнасці некаторых пакетаў
28.
This usually means that another package management application (like apt-get or aptitude) already running. Please close that application first.
2012-07-04
Звычайна, гэта азначае, што іншы кіраўнік пакетаў (напрыклад apt-get ці aptitude) ужо працуе. Калі ласка, закройце іншае дастасаванне.
29.
Upgrading over remote connection not supported
2012-07-04
Апгрэйд праз аддаленае падлучэнне не падтрымліваецца
30.
You are running the upgrade over a remote ssh connection with a frontend that does not support this. Please try a text mode upgrade with 'do-release-upgrade'. The upgrade will abort now. Please try without ssh.
2012-07-04
Вы спрабуеце выканаць абнаўленьне праз ssh-злучэнне з непадтрымліваемым кліентам. Абнавіцеся ў тэкставым рэжыме праз "do-release-upgrade". Абнаўленне прыпынена. Паспрабуйце без ssh.
31.
Continue running under SSH?
2012-07-04
Працягваць выкананне праз SSH?
32.
This session appears to be running under ssh. It is not recommended to perform a upgrade over ssh currently because in case of failure it is harder to recover. If you continue, an additional ssh daemon will be started at port '%s'. Do you want to continue?
2012-07-04
Гэты сеанс запушчаны праз ssh. Не рэкамендавана выконваць абнаўленьне праз ssh, бо ў выпадку няўдачы аднаўленне будзе вельмі складаным. Калі Вы працягнеце, дадатковая служба ssh будзе запушчана на порце «%s». Жадаеце працягнуць?
33.
Starting additional sshd
2012-07-04
Запуск дадатковай sshd
34.
To make recovery in case of failure easier, an additional sshd will be started on port '%s'. If anything goes wrong with the running ssh you can still connect to the additional one.
2012-07-04
Каб зрабіць аднаўленне ў выпадку памылкі лягчэйшым, на порце '%s' будзе запушчаная дадатковая служба sshd. Калі нешта здарыцца, з дапамогай ssh Вы зможаце далучыцца да дадзенай службы.
35.
If you run a firewall, you may need to temporarily open this port. As this is potentially dangerous it's not done automatically. You can open the port with e.g.: '%s'
2012-07-04
Калі ў вас уключаны брандмаўэр, вам магчыма трэба часова адкрыць гэты порт. Паколькі гэта патэнцыйна небяспечна, порт не адкрыецца аўтаматычна. Вы можаце адкрыць наступны спосабам: «%s» порт.
36.
Can not upgrade
2012-07-04
Немагчыма абнавіць
37.
An upgrade from '%s' to '%s' is not supported with this tool.
2012-07-04
Абнаўленне ад '%s' да '%s' не падтрымліваецца дадзенай прыладай.
38.
Sandbox setup failed
2012-07-04
Усталёўка бяспечнага асяроддзя не атрымалася
39.
It was not possible to create the sandbox environment.
2012-07-04
Не атрымалася стварыць бяспечнае асяроддзе.
40.
Sandbox mode
2012-07-04
Рэжым бяспечнага асяроддзя («пясочніцы»)
41.
This upgrade is running in sandbox (test) mode. All changes are written to '%s' and will be lost on the next reboot. *No* changes written to a system directory from now until the next reboot are permanent.
2012-07-04
Гэта абнаўленне запушчана ў бяспечным (тэставым) асяроддзі. Усе змены запісваюцца ў '%s' і будуць страчаныя пасля перазагрузкі. Да наступнай перазагрузкі ніякіх зменаў у сістэмным каталогу праводзіцца не будзе.
42.
Your python install is corrupted. Please fix the '/usr/bin/python' symlink.
2012-07-04
Python усталяваны некарэктна. Калі ласка, выпраўце сімвалічную спасылку "/usr/bin/python".
43.
Package 'debsig-verify' is installed
2012-07-04
Пакет 'debsig-verify' усталяваны
44.
The upgrade can not continue with that package installed. Please remove it with synaptic or 'apt-get remove debsig-verify' first and run the upgrade again.
2012-07-04
Абнаўленне ня можа працягвацца, калі ўсталаваны гэты пакет. Спачатку выдаліце яго ў Synaptic або з дапамогай 'apt-get remove debsig-verify' і запуьціце абнаўленне ізноў.
45.
Can not write to '%s'
2012-07-04
Немагчыма запісаць у '%s'
46.
Its not possible to write to the system directory '%s' on your system. The upgrade can not continue. Please make sure that the system directory is writable.
2012-07-04
Няма доступу да сістэмнага каталога '%s' у вашай сістэме. Абнаўленне не можа працягвацца. Калі ласка, пераканайцеся ў наяўнасці доступу да сістэмнага каталога.
47.
Include latest updates from the Internet?
2012-07-04
Загрузіць апошнія абнаўленні з інтэрнэту?
48.
The upgrade system can use the internet to automatically download the latest updates and install them during the upgrade. If you have a network connection this is highly recommended. The upgrade will take longer, but when it is complete, your system will be fully up to date. You can choose not to do this, but you should install the latest updates soon after upgrading. If you answer 'no' here, the network is not used at all.
2012-07-04
Апошнія абнаўленні могуць быць загружаны з Інтэрнэту і ўсталяваны пры абнаўленні ўсёй сістэмы. Калі вы падключаны да Інтэрнэту, гэта настойліва рэкамендуецца зрабіць. Абнаўленне сістэмы — гэта доўгі працэс, але па завяршэнні, ваша сістэма будзе ў актуальным стане. Вы можаце гэтага не рабіць, але рэкамендуем усталяваць апошнія абнаўленні як мага хутчэй. Калі вы адкажаце «Не», то абнаўленні праз Інтэрнет загружаны ня будуць.
50.
disabled on upgrade to %s
2012-07-04
заблакавана пры абнаўленні да %s
51.
No valid mirror found
2012-07-04
Не знойдзена ніводнага дзейснага люстэрка
53.
Generate default sources?
2012-07-04
Згенераваць крыніцы па змаўчанні?
54.
After scanning your 'sources.list' no valid entry for '%s' was found. Should default entries for '%s' be added? If you select 'No', the upgrade will cancel.
2012-07-04
Ня знойдзены запіс для '%s' у файле 'sources.list'. Дадаць стандартны запіс для '%s'? Выбар «Не» азначае адмову ад абнаўлення.
55.
Repository information invalid
2012-07-04
Інфармацыя аб сховішчы няслушная
58.
Third party sources disabled
2012-07-04
Зыходнікі ад трэціх бакоў - адключаныя