Translations by Alket Rexhepi

Alket Rexhepi has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

5165 of 65 results
57.
Scan Documents
2010-06-22
Skanoj Dokumentet
58.
Device to scan from
2010-06-22
Paisje për te skanuar prej
64.
Height of paper in tenths of a mm
2010-06-22
Lartësia e letrës në dhjetat e një mm
70.
Resolution for text scans
2010-06-22
Rezulucion per skanimet e teksteve
72.
Resolution for photo scans
2010-06-22
Rezulucion për skanimet e fotove
74.
Page side to scan
2010-06-22
Anë e faqes për tu skanuar
76.
Directory to save files to
2010-06-22
Vend për ti ruajtur gjërat
96.
Save As...
2010-06-22
Ruaje Si...
99.
Image Files
2010-06-22
Kartela Pamje
100.
All Files
2010-06-22
Të Gjithë Skedarët
101.
Select File _Type
2010-06-22
Zgjidh Llojin e _Skedarit
115.
Unable to open help file
2010-06-22
E pamundur hapja e file të ndihmës
119.
translator-credits
2018-03-27
Launchpad Contributions: Alket Rexhepi https://launchpad.net/~alketii Gent Thaçi https://launchpad.net/~gentthaci Indrit Bashkimi https://launchpad.net/~indritbsh Vilson Gjeci https://launchpad.net/~vilsongjeci
2012-07-23
Launchpad Contributions: Alket Rexhepi https://launchpad.net/~alketii
2012-07-23
Launchpad Contributions: Alket Rexhepi https://launchpad.net/~alketii