Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
110 of 942 results
1.
A temporary file needed for publishing is unavailable
Një skedar i përkohshëm që nevojitet për publikim nuk është i disponueshëm
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-05-08
Located in plugins/common/RESTSupport.vala:539 plugins/shotwell-publishing/TumblrPublishing.vala:623
2.
You have already logged in and out of a Google service during this Shotwell session.

To continue publishing to Google services, quit and restart Shotwell, then try publishing again.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Ju keni hyrë dhe keni dalë tashmë nga një shërbim i Google gjatë këtej seksioni të Showtell.

Për të vazhduar publikimin në shërbimet e Google, dilni nga Showtell dhe riniseni atë, pastaj përpiquni të publikoni përsëri.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2013-12-07
Located in plugins/authenticator/shotwell/GoogleAuthenticator.vala:144
3.
Visit the Yorba web site
Vizito faqen e internetit të Yorba
Translated and reviewed by Lulzim on 2010-09-01
Located in ../src/AppWindow.vala:702
4.
translator-credits
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2010-09-01
Located in plugins/common/Resources.vala:31 src/AppWindow.vala:605
5.
Copyright 2009-2014 Yorba Foundation
E Drejta e Autorit 2009-2014 Yorba Foundation
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2014-06-04
Located in ../plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:34 ../plugins/shotwell-publishing/FacebookPublishing.vala:30 ../plugins/shotwell-publishing/FlickrPublishing.vala:32 ../plugins/shotwell-publishing/PicasaPublishing.vala:30 ../plugins/shotwell-publishing/PiwigoPublishing.vala:32 ../plugins/shotwell-publishing/YouTubePublishing.vala:32 ../src/Resources.vala:27
6.
Welcome to the F-Spot library import service.

Please select a library to import, either by selecting one of the existing libraries found by Shotwell or by selecting an alternative F-Spot database file.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Mirëseerdhët në shërbimin e importimit të librarisë së F-Spot.

Ju lutemi të zgjidhni një librari për ta importuar, ose duke zgjedhur një nga libraritë ekzistuese të gjetura nga Showtell ose duke zgjedhur një skedar alternativ t bazës së të dhënave të F-Spot.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-05-26
Located in plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:58
7.
Welcome to the F-Spot library import service.

Please select an F-Spot database file.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Mirëseerdhët në shërbimin e librarisë së importimit të F-Spot.

Ju lutemi të zgjidhni skedarin e bazës së të dhënave të F-Spot.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-05-26
Located in plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:60
8.
Manually select an F-Spot database file to import:
Zgjidhni një skedar baze të dhënash të F-Spot për ta importuar në mënyrë manuale:
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-05-24
Located in plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:62
9.
Cannot open the selected F-Spot database file: the file does not exist or is not an F-Spot database
Nuk mund të përzgjedh skedarin a bazës së të dhënave të F-Spot: skedari nuk ekziston ose nuk është një bazë të dhënash e F-Spot
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-05-26
Located in plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:64
10.
Cannot open the selected F-Spot database file: this version of the F-Spot database is not supported by Shotwell
Nuk mund ta hap skedarin e përzgjedhur të bazës së të dhënave të F-Spot: ky version i bazës së të dhënave të F-Spot nuk suportohet nga Showtell
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-05-26
Located in plugins/shotwell-data-imports/FSpotImporter.vala:66
110 of 942 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Alket Rexhepi, Driton Redenica, Indrit Bashkimi, Lulzim, Taulant Aliraj, Vilson Gjeci, tomson.