Translations by Марко М. Костић

Марко М. Костић has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

11 of 1 result
38.
If you need to type in languages, which require more complex input methods than just a simple key to letter mapping, you may want to enable this function. For example, you will need this function for typing Chinese, Japanese, Korean or Vietnamese. The recommended value for Ubuntu is "IBus". If you want to use alternative input method systems, install the corresponding packages first and then choose the desired system here.
2013-02-01
Уколико је потребно да куцате на језику за који је потребан напреднији начин уноса онда би требало да укључите ову могућност. На пример, биће вам потребна ова могућност за уношење кинеских, јапанских, корејанских или вијетнамских знакова. Предложена вредност за Убунту је "IBus". Ако желите да користите другачије системе уноса података, инсталирајте одговарајуће пакете прво и онда овде изаберите жељени систем уноса.