Translations by Данило Шеган

Данило Шеган has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

112 of 12 results
3.
No language information available
2009-05-23
Нису доступни подаци о језику
4.
The system does not have information about the available languages yet. Do you want to perform a network update to get them now?
2009-05-23
Систем још увек нема податке о доступним језицима. Желите ли да их довучете преко мреже?
5.
_Update
2009-05-23
_Освежи
25.
Language Support
2009-05-23
Језичка подршка
26.
<big><b>Checking available language support</b></big> The availability of translations or writing aids can differ between languages.
2009-05-23
<big><b>Проверава за које језике је подршка доступна</b></big> Доступност превода или помоћи за писање се разликује од језика до језика.
27.
Installed Languages
2009-05-23
Доступни језици
28.
When a language is installed, individual users can choose it in their Language settings.
2009-05-23
Када је језик инсталиран, сваки корисник га може одабрати у његовим језичким подешавањима.
36.
Install / Remove Languages...
2009-05-23
Инсталирај / Уклони језике...
51.
Session Restart Required
2009-05-23
Потребно је поново покренути сесију
52.
The new language settings will take effect once you have logged out.
2009-05-23
Нова подешавања језика ће узети маха пошто се одјавите.
55.
don't verify installed language support
2009-05-23
не проверавај инсталирану подршку за језик
56.
alternative datadir
2009-05-23
алтернативни директоријум са подацима