Translations by Štefan Baebler

Štefan Baebler has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

19 of 9 results
5.
_Update
2009-04-29
_Posodobi
7.
Installed
2009-04-29
Namščen
10.
%s, %s
2009-04-29
%s, %s
26.
<big><b>Checking available language support</b></big> The availability of translations or writing aids can differ between languages.
2009-04-29
<big><b>Preverjam razpoložljivo jezikovno podporo</b></big> Razpoložljivost prevodov in pripomočkov za pisanje se lahko razlikuje med jeziki.
27.
Installed Languages
2009-04-29
Nameščeni jeziki
28.
When a language is installed, individual users can choose it in their Language settings.
2009-04-29
Ko je jezik nameščen ga posamezen uporabnik lahko izbere v svojih Jezikovnih nastavitvah.
30.
Apply Changes
2009-04-29
Uveljavi spremembe
36.
Install / Remove Languages...
2009-04-29
Namesti / Odstrani jezike...
49.
Incomplete Language Support
2009-04-29
Nepopolna jezikovna podpora