Translations by Klemen Košir

Klemen Košir has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

119 of 19 results
1.
Chinese (simplified)
2010-09-06
kitajščina (poenostavljena)
2.
Chinese (traditional)
2010-09-06
kitajščina (tradicionalna)
4.
The system does not have information about the available languages yet. Do you want to perform a network update to get them now?
2010-09-06
Sistem trenutno nima podatkov o jezikih, ki so na voljo. Ali želite izvesti posodobitev preko omrežja?
12.
Software database is broken
2010-09-06
Napaka v podatkovni bazi programske opreme
13.
It is impossible to install or remove any software. Please use the package manager "Synaptic" or run "sudo apt-get install -f" in a terminal to fix this issue at first.
2010-09-06
Nameščanje ali odstranjevanje programske opreme ni mogoče. Prosimo, uporabite upravljalnik paketov "Synaptic" ali v terminalu zaženite "sudo apt-get install -f".
14.
Could not install the selected language support
2010-09-06
Izbrane jezikovne podpore ni mogoče namestiti
15.
This is perhaps a bug of this application. Please file a bug report at https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/language-selector/+filebug
2010-09-06
To je verjetno hrošč tega programa. Prosimo, oddajte poročilo o hrošču na https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/language-selector/+filebug
16.
Could not install the full language support
2010-09-06
Popolne jezikovne podpore ni bilo mogoče namestiti
28.
When a language is installed, individual users can choose it in their Language settings.
2010-09-06
Ko je jezik nameščen, ga posamezni uporabniki lahko izberejo v svojih Jezikovnih nastavitvah.
31.
Language for menus and windows:
2010-09-06
Jezik menijev in oken:
36.
Install / Remove Languages...
2010-09-06
Namesti / odstrani jezike ...
37.
Keyboard input method system:
2010-09-06
Sistem načina vnosa s tipkovnico:
41.
<small>Changes take effect next time you log in.</small>
2010-09-06
<small>Spremembe se bodo uveljavile ob naslednji prijavi.</small>
2010-06-08
<small>Spremembe se bodo uveljavile naslednjič, ko se prijavite.</small>
48.
Configure multiple and native language support on your system
2010-09-06
V sistemu nastavite podporo svojemu in drugim jezikom
52.
The new language settings will take effect once you have logged out.
2010-09-06
Nove jezikovne nastavitve bodo začeče veljati, ko se boste odjavili
56.
alternative datadir
2010-09-06
alternativna podatkovna mapa
58.
check for the given package(s) only -- separate packagenames by comma
2010-09-06
preveri samo za navedene pakete -- imena paketov ločite z vejicami
60.
show installed packages as well as missing ones
2010-09-06
prikaži nameščene in manjkajoče pakete