Translations by Bjørn Harald Vikhagen

Bjørn Harald Vikhagen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

13 of 3 results
20.
Some translations or writing aids available for your chosen languages are not installed yet. Do you want to install them now?
2011-03-28
Enkelte oversettelser eller former for skrivestøtte er ikke installert for språket du har valgt. Vil du installere disse nå?
32.
This setting only affects the language your desktop and applications are displayed in. It does not set the system environment, like currency or date format settings. For that, use the settings in the Regional Formats tab. The order of the values displayed here decides which translations to use for your desktop. If translations for the first language are not available, the next one in this list will be tried. The last entry of this list is always "English". Every entry below "English" will be ignored.
2011-03-27
Denne innstillingen gjelder kun språket i programmer og operativsystem, og påvirker ikke systeminnstilligner som gjelder datoformat, valuta, etc. Disse velges under "Regionale innstillinger". Rekkefølgen på de viste alternativene avgjør hvilke oversettelser som blir brukt på din maskin. Hvis oversettelser for det første språket ikke er tilgjengelige, vil det neste på listen bli valgt. Den siste oppføringen på listen er alltid "Engelsk". Alle oppføringer som ligger etter "Engelsk", vil bli ignorert.
40.
This will set the system environment like shown below and will also affect the preferred paper format and other region specific settings. If you want to display the desktop in a different language than this, please select it in the "Language" tab. Hence you should set this to a sensible value for the region in which you are located.
2011-03-27
Dette valget vil gjøre at systeminnstillingene blir som vist under, og vil også avgjøre valg av papirformater og andre regions-spesifikke innstillinger. Hvis du vil at systemet skal ha et annet synlig språk, kan dette velges under "Språk". Du bør velge innstillinger her som er de riktige for området der du befinner deg.