Translations by Mathias Bynke

Mathias Bynke has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

17 of 7 results
17.
Usually this is related to an error in your software archive or software manager. Check your preferences in Software Sources (click the icon at the very right of the top bar and select "System Settings... -> Software Sources").
2012-04-10
Dette er vanligvis på grunn av en feil i pakkearkivet ditt eller pakkehåndtereren din. Kontroller innstillingene i Programvarekilder (trykk på ikonet helt til høyre på menyen øverst på skjermen og velg ­«Systeminnstillinger … → Programvarekilder»).
20.
Some translations or writing aids available for your chosen languages are not installed yet. Do you want to install them now?
2012-07-19
Noen oversettelser eller skrivehjelper er enda ikke installert for språket som du har valgt. Vil du installere dem nå?
24.
Failed to apply the '%s' format choice. The examples may show up if you close and re-open Language Support.
2012-10-04
Klarte ikke å bruke formatet «%s». Eksemplene vises kanskje viss du lukker og åpner Språkstøtte på nytt.
35.
<small>Use the same language choices for startup and the login screen.</small>
2012-10-04
<small>Bruk samme språk for oppstarts- og innloggingsskjermen.</small>
36.
Install / Remove Languages...
2012-04-03
Installer/fjern språk …
42.
<small>Use the same format choice for startup and the login screen.</small>
2012-10-04
<small>Bruk samme format for oppstarts- og innloggingsskjermen.</small>
53.
Set system default language
2011-12-28
Angi standardspråk for systemet