Translations by Joakim Langvand

Joakim Langvand has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

12 of 2 results
33.
<small><b>Drag languages to arrange them in order of preference.</b> Changes take effect next time you log in.</small>
2013-05-12
<small><b>Dra språkene i foretrukket rekkefølge.</b> Endringene trer i kraft neste gang du logger inn.</small>
38.
If you need to type in languages, which require more complex input methods than just a simple key to letter mapping, you may want to enable this function. For example, you will need this function for typing Chinese, Japanese, Korean or Vietnamese. The recommended value for Ubuntu is "IBus". If you want to use alternative input method systems, install the corresponding packages first and then choose the desired system here.
2013-05-12
Dersom du trenger å skrive inn språk som krever mer komplekse metoder enn kun en tast per bokstav, vil du kanskje aktivere denne funksjonen. Den trengs for eksempel for å skrive kinesisk, japansk, koreansk og vietnamesisk. Den anbefalte verdien i Ubuntu er "IBus". Hvis du ønsker å benytte andre eksterne skrivesystemer, må du først installere de aktuelle pakkene og deretter velge det ønskede systemet her.