Translations by Geir Hauge

Geir Hauge has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

111 of 11 results
8.
%(INSTALL)d to install
%(INSTALL)d to install
2010-01-24
installere %(INSTALL)d
installere %(INSTALL)d
9.
%(REMOVE)d to remove
%(REMOVE)d to remove
2010-01-24
fjerne %(REMOVE)d
fjerne %(REMOVE)d
19.
The language support is not installed completely
2010-01-24
Språkstøtten er ikke fullstendig installert
20.
Some translations or writing aids available for your chosen languages are not installed yet. Do you want to install them now?
2010-01-24
Noen oversettelser eller skrivehjelpemidler for ditt valgte språk er ikke installert enda. Vil du installere de nå?
26.
<big><b>Checking available language support</b></big> The availability of translations or writing aids can differ between languages.
2010-01-24
<big><b>Ser etter tilgjengelig språkstøtte</b></big> Tilgjengelighet av oversettelser og skrivehjelp kan variere mellom språkene.
28.
When a language is installed, individual users can choose it in their Language settings.
2010-01-24
Når et språk er installert, kan hver bruker velge det under sine språkinnstillinger.
30.
Apply Changes
2010-01-24
Utfør endringer
36.
Install / Remove Languages...
2010-01-24
Installer/fjern språk ...
37.
Keyboard input method system:
2010-01-24
Skrivemetodesystem for tastatur:
51.
Session Restart Required
2010-01-24
Økten må startes på nytt
52.
The new language settings will take effect once you have logged out.
2010-01-24
De nye språkinnstillingene blir tatt i bruk etter at du har logget ut.