Translations by efikkan

efikkan has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

115 of 15 results
3.
No language information available
2009-05-20
Ingen språkinformasjon er tilgjengelig
5.
_Update
2009-05-20
_Oppdatér
8.
%(INSTALL)d to install
%(INSTALL)d to install
2010-09-15
installére %(INSTALL)d
installére %(INSTALL)d
13.
It is impossible to install or remove any software. Please use the package manager "Synaptic" or run "sudo apt-get install -f" in a terminal to fix this issue at first.
2010-09-15
Det er ikke mulig å legge til eller fjerne programvare. Bruk pakkebehandleren «Synaptic» eller kjør «sudo apt-get install -f» i en terminal for å rette opp feilen.
14.
Could not install the selected language support
2010-01-31
Kunne ikke installére valgt språkstøtte
15.
This is perhaps a bug of this application. Please file a bug report at https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/language-selector/+filebug
2010-01-31
Dette er kanskje en feil i programmet. Vennligst send inn en feilrapport på https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/language-selector/+filebug
16.
Could not install the full language support
2010-01-31
Kunne ikke installére full støtte for språket
20.
Some translations or writing aids available for your chosen languages are not installed yet. Do you want to install them now?
2010-01-31
Noen oversettelser eller skrivehjelper er ikke installert for språket som du har valgt ennå. Vil du installére de nå?
22.
_Install
2010-01-31
_Installér
26.
<big><b>Checking available language support</b></big> The availability of translations or writing aids can differ between languages.
2010-09-15
<big><b>Ser etter tilgjengelig språkstøtte</b></big> Tilgjengeligheten av oversettelser og skrivehjelp kan variére mellom språkene.
29.
Cancel
2008-05-11
Avbryt
36.
Install / Remove Languages...
2010-09-15
Installér/fjern språk ...
2009-05-20
Installér / fjern språk...
48.
Configure multiple and native language support on your system
2010-09-15
Still inn språkstøtte for systemet
49.
Incomplete Language Support
2009-05-20
Ufullstendig språkstøtte