Translations by Christian Aasan

Christian Aasan has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

119 of 19 results
1.
Chinese (simplified)
2009-09-19
Kinesisk (forenklet)
2.
Chinese (traditional)
2009-09-19
Kinesisk (tradisjonell)
4.
The system does not have information about the available languages yet. Do you want to perform a network update to get them now?
2009-07-26
Systemet har ikke informasjon om tilgjengelige språk. Ønsker du å gjennomføre en nettverksoppdatering for å hente språkene?
7.
Installed
2009-07-26
Installert
15.
This is perhaps a bug of this application. Please file a bug report at https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/language-selector/+filebug
2009-07-26
Dette er kanskje en feil i applikasjonen. Vennligst legg inn en rapport på https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/language-selector/+filebug
20.
Some translations or writing aids available for your chosen languages are not installed yet. Do you want to install them now?
2009-07-26
Noen oversettelser eller skrive hjelpemidler er tilgjengelig for ditt valgte språk, som ikke er installert. Ønsker du å installere dem nå?
21.
_Remind Me Later
2009-07-26
_Vis påminnelse senere
26.
<big><b>Checking available language support</b></big> The availability of translations or writing aids can differ between languages.
2009-07-26
<big><b>Ser etter tilgjengelig språkstøtte</b></big> Tilgjengelighet av oversettinger og skrivehjelp kan variere mellom språkene.
27.
Installed Languages
2009-07-26
Installerte språk
28.
When a language is installed, individual users can choose it in their Language settings.
2009-07-26
Når et språk er installert, kan individuelle brukere velge det under språk-instillinger.
30.
Apply Changes
2009-07-26
Utfør Endringer
43.
Number:
2009-09-19
Nummer:
44.
Date:
2009-09-19
Dato:
45.
Currency:
2009-09-19
Valuta:
46.
<b>Example</b>
2009-09-19
<b>Eksempel</b>
51.
Session Restart Required
2009-07-26
Sesjonen krever omstart
52.
The new language settings will take effect once you have logged out.
2009-07-26
Oppsettet for språk til endres når du logger ut.
55.
don't verify installed language support
2009-07-26
ikke bekreft installert språkstøtte
56.
alternative datadir
2009-07-26
alternativ datamappe