Translations by Gabor Kelemen

Gabor Kelemen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

143 of 43 results
3.
No language information available
2009-01-10
Nem érhetők el nyelvinformációk
4.
The system does not have information about the available languages yet. Do you want to perform a network update to get them now?
2009-01-10
A rendszernek még nincsenek információi az elérhető nyelvekről. Kíván hálózati frissítést végezni a nyelvek listájának lekéréséhez?
5.
_Update
2009-01-10
_Frissítés
6.
Language
2006-03-21
Nyelv
7.
Installed
2009-02-25
Telepítve
8.
%(INSTALL)d to install
%(INSTALL)d to install
2009-10-25
%(INSTALL)d telepítendő
%(INSTALL)d telepítendő
9.
%(REMOVE)d to remove
%(REMOVE)d to remove
2009-10-25
%(REMOVE)d eltávolítandó
%(REMOVE)d eltávolítandó
10.
%s, %s
2009-02-25
%s, %s
11.
none
2011-06-27
nincs
12.
Software database is broken
2006-05-09
A szoftveradatbázis sérült
13.
It is impossible to install or remove any software. Please use the package manager "Synaptic" or run "sudo apt-get install -f" in a terminal to fix this issue at first.
2006-05-09
Lehetetlen szoftvereket telepíteni vagy törölni. Használja a Synaptic csomagkezelőt, vagy futtassa a "sudo apt-get install -f" parancsot egy terminálban a probléma megoldása érdekében.
15.
This is perhaps a bug of this application. Please file a bug report at https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/language-selector/+filebug
2009-08-14
Ez talán ennek az alkalmazásnak a hibája. Kérjük jelentse itt: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/language-selector/+filebug
17.
Usually this is related to an error in your software archive or software manager. Check your preferences in Software Sources (click the icon at the very right of the top bar and select "System Settings... -> Software Sources").
2011-12-14
Ennek általában egy szoftverarchívumban, vagy a szoftverkezelőben lévő hibához van köze. Ellenőrizze a szoftverforrásokat (kattintson a felső sáv jobb szélén lévő Rendszer menüre, válassza a Rendszerbeállítások menüpontot, majd a Szoftverforrások panelt).
18.
Failed to authorize to install packages.
2012-02-16
Nem engedélyezett a csomagok telepítése.
19.
The language support is not installed completely
2006-05-09
A nyelvi támogatás nincs teljesen telepítve
20.
Some translations or writing aids available for your chosen languages are not installed yet. Do you want to install them now?
2007-04-04
A kiválasztott nyelvekhez elérhető egyes fordítások vagy írási segédletek még nincsenek telepítve. Kívánja ezeket most telepíteni?
21.
_Remind Me Later
2007-04-04
_Emlékeztessen később
24.
Failed to apply the '%s' format choice. The examples may show up if you close and re-open Language Support.
2012-03-03
Nem sikerült alkalmazni a(z) „%s” formátumot. A példák megjelenhetnek, ha bezárja és újra megnyitja a Nyelvi támogatást.
26.
<big><b>Checking available language support</b></big> The availability of translations or writing aids can differ between languages.
2009-01-10
<big><b>Elérhető nyelvi támogatás keresése</b></big> A fordítások vagy a szövegbevitel támogatásának elérhetősége az egyes nyelvek között eltérő lehet.
27.
Installed Languages
2009-03-07
Telepített nyelvek
28.
When a language is installed, individual users can choose it in their Language settings.
2009-03-07
Ha egy nyelv telepítve van, a felhasználók kiválaszthatják azt a Nyelvi beállításokban.
29.
Cancel
2009-10-20
Mégse
2007-03-20
Mégsem
2007-03-20
Mégsem
2007-03-20
Mégsem
30.
Apply Changes
2009-02-25
Változtatások alkalmazása
32.
This setting only affects the language your desktop and applications are displayed in. It does not set the system environment, like currency or date format settings. For that, use the settings in the Regional Formats tab. The order of the values displayed here decides which translations to use for your desktop. If translations for the first language are not available, the next one in this list will be tried. The last entry of this list is always "English". Every entry below "English" will be ignored.
2016-03-31
Ez csak az Ön asztali környezetének és alkalmazásainak nyelvi beállításait befolyásolja. Nem változtatja meg a rendszerkörnyezetet, például a pénznem vagy az időformátum beállításait. Ezek a „Helyi formátumok” lapon található beállításokkal módosíthatók. Az itt megjelenített értékek sorrendje határozza meg, hogy mely fordításokat használja az asztali környezetében. Ha nem található fordítás az első nyelven, akkor a listában található másodikhoz tartozót próbálja meg letölteni. A lista utolsó eleme mindig az „angol”. Az „angol” elem alatti minden bejegyzés figyelmen kívül marad.
2011-04-02
Ez csak az Ön asztali környezetének és alkalmazásainak nyelvi beállításait befolyásolja. Nem változtatja meg a rendszerkörnyezetet, például a pénznem vagy az időformátum beállításait. Ezek a „Területi formátumok” lapon található beállításokkal módosíthatók. Az itt megjelenített értékek sorrendje határozza meg, hogy mely fordításokat használja az asztali környezetében. Ha nem található fordítás az első nyelven, akkor a listában található másodikhoz tartozót próbálja meg letölteni. A lista utolsó eleme mindig az „angol”. Az „angol” elem alatti minden bejegyzés figyelmen kívül marad.
33.
<small><b>Drag languages to arrange them in order of preference.</b> Changes take effect next time you log in.</small>
2013-04-14
<small><b>Húzza a nyelveket a kívánt használati sorrendbe.</b> A módosítások a következő bejelentkezéskor lépnek életbe.</small>
34.
Apply System-Wide
2011-04-02
Alkalmazás rendszerszinten
35.
<small>Use the same language choices for startup and the login screen.</small>
2012-02-16
<small>Azonos nyelv használata induláskor és a bejelentkező képernyőn.</small>
36.
Install / Remove Languages...
2010-03-28
Nyelvek telepítése vagy eltávolítása…
2009-03-07
_Nyelvek telepítése vagy eltávolítása…
37.
Keyboard input method system:
2009-09-24
Billentyűzetbeviteli rendszer:
38.
If you need to type in languages, which require more complex input methods than just a simple key to letter mapping, you may want to enable this function. For example, you will need this function for typing Chinese, Japanese, Korean or Vietnamese. The recommended value for Ubuntu is "IBus". If you want to use alternative input method systems, install the corresponding packages first and then choose the desired system here.
2012-12-30
Ha olyan nyelven kíván írni, amely az egyszerű billentyű-betű társításnál összetettebb beviteli eljárást igényel (például: kínai, japán, koreai, vietnami), akkor engedélyezze ezt a szolgáltatást. Ubuntuhoz az „IBus” értéket ajánljuk. Ha más beviteli rendszert kíván használni, akkor először telepítse a megfelelő csomagokat, majd válassza ki itt a rendszert.
39.
Display numbers, dates and currency amounts in the usual format for:
2009-09-24
Számok, dátumok és pénzegységek megjelenítése a következőhöz megszokott formátumban:
40.
This will set the system environment like shown below and will also affect the preferred paper format and other region specific settings. If you want to display the desktop in a different language than this, please select it in the "Language" tab. Hence you should set this to a sensible value for the region in which you are located.
2011-04-02
Ez a rendszer környezetét az alább látható módon módosítja, és hatással lesz az előnyben részesített papírformátumra és más területspecifikus beállításokra. Olyan érték kiválasztása ajánlott, amely megfelel a tartózkodási helyén érvényes konvencióknak. Ha más nyelven kívánja megjeleníteni az asztali környezetet, akkor azt a „Nyelv” lapon válassza ki.
50.
The language support files for your selected language seem to be incomplete. You can install the missing components by clicking on "Run this action now" and follow the instructions. An active internet connection is required. If you would like to do this at a later time, please use Language Support instead (click the icon at the very right of the top bar and select "System Settings... -> Language Support").
2011-12-14
Úgy tűnik, hogy az Ön által kiválasztott nyelvhez nincs teljes nyelvi támogatást biztosító fájl. A hiányzó elemeket a „Futtatás most” gombra kattintva telepítheti, majd kövesse a megjelenő utasításokat. Ehhez aktív internetkapcsolat szükséges. Ha később szeretné elvégezni ezt a műveletet, akkor használja a Nyelvi támogatás ablakot (kattintson a felső sáv jobb szélén lévő Rendszer menüre, válassza a Rendszerbeállítások menüpontot, majd a Nyelvi támogatás panelt).
54.
System policy prevented setting default language
2011-12-14
A rendszer házirendje megakadályozta az alapértelmezett nyelv beállítását
55.
don't verify installed language support
2009-03-07
A telepített nyelvi támogatás ne legyen ellenőrizve
56.
alternative datadir
2009-03-07
Alternatív adatkönyvtár
59.
output all available language support packages for all languages
2012-02-16
az összes elérhető nyelvitámogatás-csomag kiírása minden nyelvhez
60.
show installed packages as well as missing ones
2009-10-28
telepített csomagok megjelenítése, a hiányzókat is beleértve