Translations by Server Acim

Server Acim has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 87 results
~
Video device could not create buffer pool.
2013-09-10
Video aygıtı tampon havuzu yaratamadı.
2.
Failed to decode JPEG image
2012-12-25
JPEG görüntüsünü çözümlenemedi
3.
'%s' by '%s'
2012-12-25
'%s' tarafından '%s'
4.
Could not connect to server
2012-12-25
Sunucuya bağlanamıyor
5.
No URL set.
2012-12-25
Hiç bir URL ayarlanmamış.
6.
Server does not support seeking.
2012-12-25
Sunucu aramayı desteklemiyor.
7.
Could not resolve server name.
2012-12-25
Sunucu adı çözümlenemiyor.
8.
Could not establish connection to server.
2012-12-25
Sunucuyla bağlantı kurulumayor.
9.
Secure connection setup failed.
2012-12-25
Güvenli bağlantı ayarı yapılamadı.
10.
A network error occured, or the server closed the connection unexpectedly.
2012-12-25
Bir ağ hatası meydana geldi, veya sunucu bağlantıyı beklenmeyen bir şekilde kesti.
11.
Server sent bad data.
2012-12-25
Sunucu yetersiz veri gönderdi.
12.
Internal data stream error.
2012-12-25
İç veri akım hatası.
13.
No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt.
2012-12-25
Geçerli bir ses girişi bulunamadı. AVI akışı kesilecek.
14.
This file contains no playable streams.
2012-12-25
Dosya çalınabilir akışlar içermiyor.
15.
This file is invalid and cannot be played.
2012-12-25
Bu dosya geçersiz ve oynatılamaz.
17.
This file is corrupt and cannot be played.
2012-12-25
Bu dosya bozuk ve oynatılamaz.
18.
Invalid atom size.
2012-12-25
Geçersiz atom boyutu
19.
This file is incomplete and cannot be played.
2012-12-25
Dosya eksik ve oynatılamaz.
20.
The video in this file might not play correctly.
2012-12-25
Bu dosyadaki vidyo doğru oynatılamıyabilir.
21.
This file contains too many streams. Only playing first %d
2012-12-25
Bu dosya çok fazla akış içeriyor. Sadece ilki oynatılıyor %d
22.
No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP extension plugin for Real media streams.
2012-12-25
Desteklenen bir akış bulunamadı. Real Media akışları için bir GStreamer RTSP uzantı eklentisi kurmalısınız.
23.
No supported stream was found. You might need to allow more transport protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension plugin.
2012-12-25
Desteklenen akış bulunamadı. Daha fazla aktarım protokolüne izin vermeniz veya doğru GStreamer RTSP uzantı eklentisine onay vermeniz gerekebilir.
24.
Internal data flow error.
2012-12-25
İç veri akış hatası.
25.
Could not open audio device for playback. Device is being used by another application.
2012-12-25
Çalmak için ses aygıtı açılamıyor. Aygıt başka bir uygulama tarafından kullanılıyor.
26.
Could not open audio device for playback. You don't have permission to open the device.
2012-12-25
Çalmak için ses aygıtı açılamıyor. Aygıtı açma izniniz bulunmuyor.
27.
Could not open audio device for playback.
2012-12-25
Çalmak için ses aygıtı açılamıyor.
28.
Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound System is not supported by this element.
2012-12-25
Çalma için ses aygıtı açılamıyor. Açık Ses Sistemi'nin bu sürümü, bu öğeyi desteklemiyor.
29.
Playback is not supported by this audio device.
2012-12-25
Bu ses aygıtı çalmayı desteklemiyor.
30.
Audio playback error.
2012-12-25
Ses çalma hatası.
31.
Recording is not supported by this audio device.
2012-12-25
Bu ses aygıtı kaydetmeyi desteklemiyor.
32.
Error recording from audio device.
2012-12-25
Ses aygıtından kaydetmekte hata.
33.
Could not open audio device for recording. You don't have permission to open the device.
2012-12-25
Kayıt için aygıtı açamıyor. Aygıtı açmak için yetkiniz yok.
34.
Could not open audio device for recording.
2012-12-25
Aygıtı kayıt için açamıyor.
35.
Record Source
2013-08-28
Kayıt Kaynağı
36.
Microphone
2013-08-28
Mikrofon
37.
Line In
2013-08-28
Hat Girişi
38.
Internal CD
2013-08-28
Dahili CD
39.
SPDIF In
2013-08-28
SPDIF Girişi
40.
AUX 1 In
2013-08-28
AUX 1 Giriş
41.
AUX 2 In
2013-08-28
AUX 2 Giriş
44.
Volume
2012-12-25
Ses Girişi
45.
Gain
2012-12-25
Kazanç
46.
Monitor
2012-12-25
Hoparlör
47.
Built-in Speaker
2012-12-25
Varsayılan Hoparlör
48.
Headphone
2012-12-25
Kulaklık
49.
Line Out
2012-12-25
Hat Çıkışı
50.
SPDIF Out
2012-12-25
SPDIF Çıkış
51.
AUX 1 Out
2012-12-25
AUX 1 Çıkış
52.
AUX 2 Out
2012-12-25
AUX 2 Çıkış
53.
Error reading %d bytes from device '%s'.
2012-12-25
%d bayt bilgili '%s' aygıtından okumada hata.