Translations by Marsel Pretorius

Marsel Pretorius has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 193 results
5.
Don't load host tables specified by comma-separated list.
2010-07-02
Moenie die gasheertabelle gespesifiseer deur die kommageskeide lys laai nie.
6.
Load only tables specified by comma-separated list.
2010-07-02
Laai slegs tabelle gespesifiseer deir die kommageskeide lys
9.
Set OEMID of RSDP, XSDT and RSDT.
2010-07-02
Stel OEMID van RSDP, XSDT en RSDT in.
10.
Set OEMTABLE ID of RSDP, XSDT and RSDT.
2010-07-02
Stel OEMTABLE ID van RSDP, XSDT en RSDT in.
11.
Set OEMTABLE revision of RSDP, XSDT and RSDT.
2010-07-02
Stel OEMTABLE hersiening van RSDP, XSDT en RSDT in.
12.
Set creator field of RSDP, XSDT and RSDT.
2010-07-02
Stel 'creator' veld van RSDP, XSDT en RSDT in.
13.
Set creator revision of RSDP, XSDT and RSDT.
2010-07-02
Stel 'creator' hersiening van RSDP, XSDT en RSDT in.
17.
Load host ACPI tables and tables specified by arguments.
2010-07-02
Laai gasheer tabelle en tabelle gespesifiseer in die argumente.
24.
FILE
2010-07-02
LÊER
25.
Print a block list.
2010-07-02
Druk 'n bloklys uit.
27.
Boot an operating system.
2010-07-02
Laat selflaai 'n bedryfstelsel.
34.
Show the contents of a file.
2010-07-02
Vertoon die inhoud van 'n lêer.
40.
FILE1 FILE2
2010-07-02
LêER1 LêER2
41.
Compare two files.
2010-07-02
Vergelyk twee lêers.
42.
Load another config file.
2010-07-02
Laai 'n ander konfigurasielêer.
43.
Load another config file without changing context.
2010-07-02
Laai 'n ander konfigurasielêer sonder om die konteks te verander.
46.
[[year-]month-day] [hour:minute[:second]]
2010-07-02
[[jaar-]maand-dag] [uur:minuut[:sekonde]]
48.
Do not output the trailing newline.
2010-07-02
Moenie die naslepende reël weergee nie.
49.
Enable interpretation of backslash escapes.
2010-07-02
Stel die interpretasie van 'backlash escapes' in staat.
50.
[-e|-n] STRING
2010-07-02
[-e|-n] STRING
51.
Display a line of text.
2010-07-02
Vertoon 'n teksreël.
53.
Fix video problem.
2010-07-02
Herstel videoprobleem
58.
Load BIOS dump.
2010-07-02
Laai BIOS storting.
96.
DEVICE [PARTITION[+/-[TYPE]]] ...
2010-07-02
TOESTEL [PARTISIE[+/-[TIPE]]] ...
98.
Halts the computer. This command does not work on all firmware implementations.
2010-07-02
Stop die rekenaar. Hierdie opdrag werk nie op alle fermatuurimplementasies nie
112.
Set Advanced Power Management (1=low, ..., 254=high, 255=off).
2010-07-02
Stel gevorderde kragbestuur in (1=laag, ..., 254=hoog, 255=af).
114.
Freeze ATA security settings until reset.
2010-07-02
Bevries die ATA sekuriteitsinstellings tot en met terugstelling.
116.
Set Automatic Acoustic Management (0=off, 128=quiet, ..., 254=fast).
2010-07-02
Stel automatiese akoestiese bestuur in (0=af, 128=stil, 254=vinnig).
117.
Set standby timeout (0=off, 1=5s, 2=10s, ..., 240=20m, 241=30m, ...).
2010-07-02
Stel bystandwagtyd in (0=af, 1=5s, 2=10s, 240=20m, 241=30m, ...)
118.
Set drive to standby mode.
2010-07-02
Verstel skyf na bystandmodus.
119.
Set drive to sleep mode.
2010-07-02
Verstel hardeskyf na slappmodus.
120.
Print drive identity and settings.
2010-07-02
Druk skyfidentiteit en instellings uit.
122.
Disable/enable SMART (0/1).
2010-07-02
Versper/Ontsper SMART (0/1).
123.
Do not print messages.
2010-07-02
Moenie boodskappe uitdruk nie.
125.
[OPTIONS] DISK
2010-07-02
[OPSIES] SKYF
126.
Get/set ATA disk parameters.
2010-07-02
Verky/Verstel ATA skyfparameters
127.
Usage:
2010-07-02
Gebruik:
128.
[PATTERN ...]
2010-07-02
[PATROON ...]
129.
Show a help message.
2010-07-02
Vertoon 'n hulpboodskap.
130.
Skip offset bytes from the beginning of file.
2010-07-02
Slaan afwykingsgrepe aan die begin van die lêer oor.
131.
Read only LENGTH bytes.
2010-07-02
Lees slegs LENGTH-grepe
132.
[OPTIONS] FILE_OR_DEVICE
2010-07-02
[OPSIES] LêER_OF_TOESTEL
143.
Check for CPU features.
2010-07-02
Kontroleer CPU kenmerke
144.
Show the current mappings.
2010-07-02
Vertoon die huidige karterings.
145.
Reset all mappings to the default values.
2010-07-02
Herstel alle karterings tot die verstekwaardes.
146.
Perform both direct and reverse mappings.
2010-07-02
Voer byde direkte en inverse karterings uit.
149.
-l | -r | [-s] grubdev osdisk.
2010-07-02
-l | -r | [-s] grubdev osdisk.
150.
Manage the BIOS drive mappings.
2010-07-02
Bestuur die BIOS skyfkarterings
151.
Do not use APM to halt the computer.
2010-07-02
Moenie van APM gebruik maak om die rekenaar te stop nie.
152.
Halt the system, if possible using APM.
2010-07-02
Stop die stelsel, en indien moontlik met APM.