Translations by Adi Roiban

Adi Roiban has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 147 results
~
The display will be reset to its previous configuration in %d second
The display will be reset to its previous configuration in %d seconds
2009-09-23
Ecranul va fi restaurat la configurația anterioară în %d secundă
Ecranul va fi restaurat la configurația anterioară în %d secunde
Ecranul va fi restaurat la configurația anterioară în %d de secunde
~
Could not enable mouse accessibility features
2009-03-18
Nu s-au putut activa facilitățile pentru accesibilitatea mausului
~
Could not restore the display's configuration from a backup
2009-03-03
Nu s-a putut restaura configurația ecranului dintr-o copie de siguranță
~
The selected configuration for displays could not be applied
2009-03-03
Configurația aleasă pentru ecrane nu a putut fi aplicată
~
_Restore Previous Configuration
2009-03-03
_Restaurează configurația anterioară
~
Does the display look OK?
2009-03-03
Ecranul arată bine?
~
_Keep This Configuration
2009-03-03
_Păstrează această configurație
~
Could not restore the display's configuration
2009-03-03
Nu s-a putut restaura configurația ecranului
~
Trying to switch the monitor configuration anyway.
2009-02-12
Se încearcă oricum comutarea configurării monitorului.
~
Could not enable mouse accessibility features
2009-02-12
Nu s-au putut activa facilitățile pentru accesibilitatea mousului
~
Could not switch the monitor configuration
2009-02-12
Nu s-a putut comuta configurația monitorului
~
Could not apply the stored configuration for monitors
2009-02-12
Nu s-a putut aplica configurația stocată pentru monitoare
~
Background plugin
2008-06-03
Modul fundal
~
Could not enable mouse accessibility features
2008-05-17
Nu s-au putut activa facilităţile pentru accesibilitatea mousului
2008-05-17
Nu s-au putut activa facilităţile pentru accesibilitatea mousului
2008-05-17
Nu s-au putut activa facilităţile pentru accesibilitatea mousului
~
Background
2008-05-17
Fundal
1.
GNOME Settings Daemon
2008-11-09
Serviciul de configurări GNOME
4.
Disable touchpad while typing
2009-09-23
Dezactivare touchpad în timpul tastării
5.
Set this to TRUE if you have problems with accidentally hitting the touchpad while typing.
2009-09-23
Definiți ca „TRUE” dacă aveți probleme cu atingerea accidentală a touchpad-ului în timp ce tastați.
6.
Enable horizontal scrolling
2009-09-23
Activare derulare orizonală
7.
Set this to TRUE to allow horizontal scrolling by the same method selected with the scroll_method key.
2009-09-23
Definiți ca „TRUE” pentru a permite derularea orizontală prin aceeași metodă selectată de cheia scroll_method
8.
Select the touchpad scroll method
2009-09-23
Alegere metodă derulare touchpad
10.
Enable mouse clicks with touchpad
2009-09-23
Activare clic maus cu touchpad
11.
Set this to TRUE to be able to send mouse clicks by tapping on the touchpad.
2009-09-23
Definiți ca „TRUE” pentru a putea trimite clicuri de maus prin atingerea touchpad-ului.
12.
Enable touchpad
2010-03-31
Activează touchpadul
13.
Set this to TRUE to enable all touchpads.
2010-03-31
Definiți ca „TRUE” pentru a activa toate touchpadurile.
69.
Mount paths to ignore
2009-09-23
Căi de montare de ignorat
70.
Specify a list of mount paths to ignore when they run low on space.
2009-09-23
Specifică o listă de căi pentru montare ce vor fi ignorate atunci când mai au puțin spațiu liber.
71.
Free percentage notify threshold
2009-09-23
Prag pentru notificare procent liber
77.
Minimum notify period for repeated warnings
2009-09-23
Perioada minimă de notificare pentru avertizările repetitive
78.
Specify a time in minutes. Subsequent warnings for a volume will not appear more often than this period.
2009-09-23
Specifică un interval de timp în minute. Avertizări repetate pentru un volum nu vor apărea mai des decât acest interval.
81.
Launch calculator
2008-06-03
Lansare calculator
82.
Binding to launch the calculator.
2008-06-03
Asociere pentru lansare calculator.
83.
Launch email client
2009-09-23
Lansare client de mail
2008-06-03
Lansare client email
2008-06-03
Lansare client email
2008-06-03
Lansare client email
84.
Binding to launch the email client.
2008-06-03
Asociere pentru lansare client email.
85.
Eject
2009-02-12
Scoate
87.
Launch help browser
2009-09-23
Lansare fereastră de ajutor
2009-03-18
Lansare fereastra de ajutor
88.
Binding to launch the help browser.
2009-03-18
Asociere pentru pornirea programului de ajutor.
2008-05-17
Asociere pentru pornirea programului de ajutor
2008-05-17
Asociere pentru pornirea programului de ajutor
2008-05-17
Asociere pentru pornirea programului de ajutor
89.
Home folder
2009-02-12
Dosar Acasă
90.
Binding to open the Home folder.
2009-03-18
Asociere pentru deschidere dosar Acasă.
2008-06-03
Asociere pentru deschidere dosar Acasă
2008-06-03
Asociere pentru deschidere dosar Acasă