Translations by Tomasz Dominikowski

Tomasz Dominikowski has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

5174 of 74 results
1105.
Sound Preferences
2007-03-03
Preferencje dźwięku
1106.
Testing event sound
2008-09-24
Testowanie dźwięku zdarzenia
1111.
Test
2007-03-03
Testuj
1151.
Beep when a key is pr_essed
2008-09-24
Sygnał _dźwiękowy przy przyciśnięciu klawisza
2008-02-29
Sygn_ał dźwiękowy przy przyciśnięciu klawisza
2008-02-29
Sygn_ał dźwiękowy przy przyciśnięciu klawisza
1169.
D_elay:
2008-02-29
_Opóźnienie:
2008-02-29
_Opóźnienie:
2008-02-29
_Opóźnienie:
1186.
Zoom
2009-07-02
Powiększenie
1239.
Enable Fingerprint Login
2009-03-04
Włączenie logowania za pomocą odcisku palca
1243.
Your fingerprint was successfully saved. You should now be able to log in using your fingerprint reader.
2009-03-04
Odcisk palca został poprawnie zapisany. Od teraz można się logować za pomocą czytnika odcisków palców.
1309.
You are not allowed to access the device. Contact your system administrator.
2009-03-04
Brak dostępu do urządzenia. Proszę skontaktować się z administratorem systemu.
1310.
The device is already in use.
2009-03-04
Urządzenie jest już w użyciu.
1313.
Delete registered fingerprints?
2009-03-04
Usunąć zarejestrowane odciski palców?
1314.
_Delete Fingerprints
2009-03-04
_Usuń odciski palców
1315.
Do you want to delete your registered fingerprints so fingerprint login is disabled?
2009-03-04
Usunąć zarejestrowane odciski palców, aby wyłączyć logowanie za pomocą czytnika odcisków palców?
1316.
Done!
2009-03-04
Gotowe.
1317.
Could not access '%s' device
2009-03-04
Nie można uzyskać dostępu do urządzenia "%s"
1318.
Could not start finger capture on '%s' device
2009-03-04
Nie można uruchomić przechwytywania odcisków palców w urządzeniu "%s"
1319.
Could not access any fingerprint readers
2009-03-04
Nie można uzyskać dostępu do żadnych czytników odcisków palców
1320.
Please contact your system administrator for help.
2009-03-04
Proszę się skontaktować z administratorem systemu w celu uzyskania pomocy.
1321.
To enable fingerprint login, you need to save one of your fingerprints, using the '%s' device.
2009-03-04
Aby uruchomić logowanie za pomocą czytnika odcisków palców należy zapisać odcisk palca, używając urządzenia "%s".
1451.
Help
2007-03-03
Pomoc